zontwikkeling "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Nieuws P.V. pagina 63

meest recente bericht boven

13 augustus 2010 - 10 september 2010

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


10 september 2010: (Geen?) nieuws uit de SDE nieuwsbrief van Agentschap NL. Hoeveel woorden moeten we hier nog aan vuil maken? Eerst maar het berichtje zelf. Uit de "Stimulering" Duurzame Energieproductie (SDE) Nieuwsbrief nr. 12, september 2010, aanhalingstekens van Polder PV:

Subsidies toegekend grootschalige zonnestroom-installaties

De afhandeling van de aanvragen voor de categorie zon-PV groot is afgerond. De aanvragen zijn allemaal binnen de gestelde termijn van 13 weken beoordeeld en beschikt. De categorie zon-PV groot opende op 31 mei 2010 met subsidie voor zon-PV installaties vanaf 15 kWp tot en met 100 kWp.

In totaal zijn 131 projecten gehonoreerd. Daarmee is het beschikbare budget volledig uitgeput. Alle aanvragers hebben schriftelijk bericht ontvangen over de subsidietoezegging of subsidieafwijzing.

Commentaar Polder PV

[sarcasme modus]

 • Pro memori: voor SDE 2010 categorie "klein" waren er reeds slechts 4.200 van de 17.000 "beschikt" (24,7%, de rest mocht weer de shredder in), voor categorie "groot" kwamen er op die beruchte 31e mei maar liefst 35.000 aanvragen binnen bij het Agentschap. Wat dat omineuze getal blijkbaar liever niet nogmaals weergeeft in hun korte berichtje in hun nieuwsbrief. Dat staat immers zo vreselijk, en dat moet demissionair Minister van der Hoeven dan weer in de Tweede Kamer gaan uitleggen, waar ze vast geen behoefte aan zal hebben...

 • Wauw, 131 toekenningen maar liefst. Dat is wel 3 (lees: DRIE) exemplaren meer dan voor exact dezelfde Nationale Loterij rubriek SDE 2009. Toen waren er "maar" 128 beschikkingen vergeven. Een Maatschappelijke Winst, dus, van maar liefst [(131-128)/128]*100% = 2,3%. "We gaan vooruit" zou een bekend energiebedrijf wellicht stellen. Al vraag ik me af hoe "blij" dat bedrijf zal zijn met die "vooruitgang". Want 131 toekenningen op de 35.000 (aanvragen) is een "kans" van slechts 0,4% om überhaupt aanvragen gehonoreerd (lees: door de Agentschap NL notaris getrokken) te krijgen. 0,4% van de - zuiver theoretisch gezien de formulering van dat persbericht van 31 mei 2010 - 150 MWp aangevraagd door dat zich graag groen profilerende bedrijf zou een volstrekt hypothetische kans (goed lezen, een kans, geen zekerheid!) kunnen opleveren van zo'n 560 kWp beschikt. Als de aanvragers van dat bedrijf maximaal 100 kWp per beschikking zouden hebben ingetikt in het elektronische aanvraagformulier (per "project"), zouden ze dus maximaal iets van 6 beschikkingen verzilverd hebben kunnen krijgen, tenzij ze een hoop geluk hebben gehad met de trekking. En tenzij ze mogelijk kleinere aanvragen hebben ingeleverd (die ook daadwerkelijk zouden worden beschikt), dan kan het iets meer worden. Maar dat is nog steeds microscopisch weinig natuurlijk. Er was sprake van "tientallen" belangstellende bedrijven, en die waren natuurlijk absoluut niet van plan om met slechts 100 kWp op hun gigantische bedrijfsruimtes "genoegen" te nemen (dat zijn slechts 500 modules van 200 Wp). Dat is immers klein bier. Een bedrijf als Toyota liet begin dit jaar een slordige 1,84 MWp (80.000 vierkante meter dunnelaag matten, waarschijnlijk met UniSolar amorf Si cellen) op het dak gooien op hun vestiging in Diest (Vlaanderen, selbstverständlich, Toyota Parts Centre Europe). Pas dan "tel je mee". Dat ene project zou in Nederland dik 18 SDE aanvragen "categorie groot" (2010) hebben gekost, 14% van het totaal beschikte aantal...

 • 131 toekenningen bij 35.000 aanvragen. Dat betekent dat er maar liefst 34.869 afwijzingen moeten zijn verstuurd, wat het totaal met de reeds verstuurde afwijzingen voor categorie 2010 "klein" (12.800 stuks) op een respectabel aantal van 47.669 exemplaren brengt. Hoezo, "papierloze tijdperk" anno 2010? Dat gebeurt immers - noodgedwongen - per post, anders is het niet "officieel", zo'n afwijzing... Goed nieuws dus voor de enveloppen productie afdeling bij Agentschap NL. En voor TNT. Of wellicht voor een zorgvuldig geselecteerde prijsstunter, de postmarkt is inmiddels ook "vrijgevochten", net als die ... energiemarkt. "Gelukkig" zijn de inmiddels goed ingewerkte ambtenaren bij deze EZ dochter in staat gebleken om het hele tranenverwekkende "proces" binnen de "wettelijk vastgestelde periode van 13 weken" (een heel kwartaal) af te ronden. Een bovenmenselijke prestatie, petje af. Alleen levert het allemaal dus nauwelijks een drol op. Een Nationale Rouwplechtigheid had wellicht van toepassing geweest, maar daar was vast geen geld meer voor.

 • Waar wel "geld" voor bleek te zijn, was voor "borden". Borden? Ja, borden. Om voor die paar projectjes die wel uit de Nationale Tombola waren getrokken, en die na heel veel moeite (en eeuwig getouwtrek met gemeentebesturen, schoonheidscommissies, netbeheerders, elektriciteitsboeren, CertiQ medewerkers, Agentschap NL ambtenaren, en vast wel nog meer grut wat ik ben vergeten) uiteindelijk tot "realisatie" zijn gekomen, "reclame" te maken. Want Agentschap NL wil natuurlijk gaarne waar voor al dat belastinggeld. En dus "mag" er namens de Staat der NEEderlanden een mooi "bord" bij het prachtige PV project (mogelijk betaald uit weer een ander potje). Voor een door Polder PV gespot recent exemplaar zie deze. Door u en mij betaald (ja, ook door de niet benijdenswaardige 12.800 lieden die een afwijzing voor hun aanvraag "SDE 2010 klein" in hun brievenbus kregen). Maar u moet maar zo denken: dat is immers allemaal "Voor De Ghoede Saeck"...


^^^
Screendump van de nieuwsbrief, de rode kadertjes zijn van mijn hand (webmaster PPV).
Denk ervan wat u wilt...

Tekst exclusief rode kadertjes © 2010 Agentschap NL

Troost
Er is voor bovengenoemd bedrijf en voor anderen die (alweer) met lege handen zijn komen te staan toch nog "budget". Niet voor het hemeltergend kleine potje voor zonnestroom. Maar wel voor wind op land, en voor waterkracht, en dat moet je dan maar "kunnen" of "willen". Oh ja. Er is ook nog een potje van 30.000 Euri voor drie "byzondere vergistingsprojecten". U kunt meedoen aan een prijsvraag om nog wat extra "rendement" te kunnen scoren voor uw biovergister. Info bij Agentschap NL. Ook legt Agentschap NL via een link (die in Firefox niet op de juiste plek terecht komt op de FAQ pagina voor zonnestroom en SDE, maar alla) uit hoe vreselijk ingewikkeld het "berekenen" en "doen bevoorschotten" dan wel "verrekenen" van de jaarlijks variërende subsidie tot stand komt (voor zonnestroom). Voor normale Nederlanders is dat vrijwel nauwelijks te volgen, maar dat was van meet af aan natuurlijk de bedoeling ook helemaal niet. Voor wie wil weten wat de enige juiste, van toepassing zijnde bedragen ("tarief componenten") zijn, zie de door Polder PV opgestelde tabel die uniek is in Nederland.

Dit alles (en natuurlijk een kort stukje over het reeds uitvoerig door Polder PV uitgespitte 300 kWp PV project in Zeewolde), aldus de SDE nieuwsbrief van september 2010, van Agentschap NL.

[/sarcasme modus]

https://www.senternovem.nl/sde/nieuwsbrief/index.asp (oudere SDE nieuwsbrieven op de website van Agentschap NL, het september exemplaar van 2010 stond er nog niet op toen ik dit bericht op de site zette)


10 september 2010: Eindelijk weer een Sonnenertrag (NL) update... Sonnenertrag is helemaal vernieuwd en hopelijk stabieler geworden, de grafieken blijven heel erg leuk en geven een redelijke vergelijkingsbasis voor uw eigen systeem. Waarbij u echter op moet passen want zonnestroom producties van vaak zeer verschillende PV-installaties met elkaar vergelijken is een duivels lastig werk, en zit bomvol pitfalls en over het hoofd geziene complicaties (ik verwijs u gaarne naar het goede werk van onderzoekers als Baltus en Siderea.nl voor grondige onderbouwing van de complicaties.

Verder is alleen al het feit dat in Nederland een hele range aan (meestal ongecertificeerde noch geijkte) "meters" producties worden afgelezen (die vervolgens automatisch worden doorgestuurd naar Sonnenertrag, of - meestal - handmatig worden ingevoerd), zou u tot de nodige voorzichtigheid dienen te manen. Zie ook de zinvolle bijdrage van gastschrijver "Ter Zake Kundig" op de externen pagina van Polder PV. Sonnenertrag kan daarom, zeker wat het bizarre Nederland betreft, slechts een "richtsnoer" zijn, en beslist geen "zuivere waarheid". Maar het is wel degelijk een handig instrument om u te verdiepen in de fascinerende wereld die zonnestroom heet. Alleen al vanwege de schat aan installatie gegevens die u daar tegen zult komen.

U kunt ook meedoen, u hoeft alleen maar te registreren en in ieder geval elke maand uw zonnestroom opbrengsten (let wel: van een "stabiel", dus niet tussentijds uit te breiden systeem) invoeren. De grafieken worden allemaal automatisch aangemaakt in kWh/kWp ("specifieke" of "genormeerde" opbrengst, de universele vergelijkings-referentie). Dat wil zeggen dat als u tussentijds het ingegeven vermogen gaat veranderen, de oudere data in de grafieken waardeloos zullen worden (die zijn nl. niet te relateren aan de ingegeven latere [nieuwe] systeemgrootte). U moet dan de installatie in delen opsplitsen (zowel vermogen als daarbij behorende productie), zie ook de aanwijzingen tijdens de registratie.

Polder PV vlooide alle Nederlandse systemen in de database na, en maakte een update van de actuele installaties. De laatste was alweer van april dit jaar, dus het werd de hoogste tijd. 209 Nederlandse installaties zijn er inmiddels geaccumuleerd in deze bekendste database van Europa, en misschien zelfs wel op deze aardkloot. Het daarbij behorende vermogen is 604 kWp (gemiddeld aangemeld 2,9 kWp/installatie). Alle installaties die door Sonnenertrag moderatoren er uit zijn gegooid wegens het niet bijhouden van de productie gegevens, zijn hier ook al uitgefilterd. Ik telde er sinds ik begon met de voorloper van deze analyse 19 stuks met een gezamenlijke capaciteit van 30 kWp, die liggen er dus reeds uit.

Er zijn steeds meer mensen met meerdere aangemelde installaties, sommigen zelfs al met 3 deelsystemen. Die worden allemaal als "gewone installatie" geteld (tenzij er "dubbelen" optreden, die gooi ik er dan ook uit). Uiteraard is het aantal "deelnemers" met een user-ID, daardoor iets kleiner, daarvan telde ik er 193 exclusief de verwijderde ID's. Hier komen ook complicaties voor, want sommige deelnemers met een uniek ID, posten onder weer geheel andere namen. Soms in dezelfde plaats. Maar ook, zoals bij twee PV-systemen van de Rabobank, in twee verschillende lokaties (Den Helder resp. Den Burg op Texel). Dat zijn dan twee fysiek gescheiden installaties van een eigenaar. Over dat soort spielereien hoeft u zich verder niet "druk" te maken, ze hebben weinig invloed op de basis cijfers.

Opvallend "Solarking" aandeel
Tot slot nog een opvallend element in de toevoegingen van zo'n beetje het laatste jaar. Vaak wordt namelijk een tot voor niet zo lang geleden totaal onbekende aanbieder van Chinese import PV-modules genoemd. Dat "onbekend" kunt u inmiddels met een potje zout gaan nemen, want de leverancier van deze gewilde modules komt inmiddels al vaak voor in de Nederlandse Sonnenertrag ingaves. Van deze monokristallijne 175-185 (en zelfs 90) Wp modules van de Chinese fabrikant Jiangsu KingSun Solar Power Technology Co., Ltd., die gezamenlijk met Steca 300 en 500 omvormers worden verkocht in de vorm van doe het zelf pakketten met een gunstige prijs rond de € 2,50 per Wp, telde Polder PV in de Sonnenertrag ingaves maar liefst 22 afnemers. Inclusief de leverancier zelf, die eventjes 4,44 kWp naast zijn bestaande PV-installatie aanbracht. In totaal telde ik maar liefst 51,32 kWp en 283 modules van dit merk. Dat is maar liefst 8,5% van het totaal van 604 kWp voor de actuele Nederlandse Sonnenertrag klanten. Ik ben benieuwd of dit soort leuke "afzet volumes" van directe aziatische importen wel terug zijn te vinden in de CBS statistieken. In ieder geval is het zelfs mogelijk om op maat gemaakte exemplaren te laten maken. Een van de klanten heeft inmiddels zo'n leuk "custom made" paneeltje (93,96 Wp geflasht) wat perfect boven een ventilatie koker past, en wat ook nog eens de performance van de omvormer voor die string schijnt te verbeteren...


Voor uitleg, zie aparte pagina

Polder PV maakte ook weer een leuke voortschrijdende installatie grootte grafiek met een verrassing. Voor gedetailleerde uitleg, meer nieuwe grafieken, en de hele waslijst met alle Nederlandse installaties (direct gelinkt* naar de Sonnenertrag pagina van de betreffende systemen), zie:

* Ik heb alle links gewijzigd in de Nederlandstalige variant (waren oorspronkelijk naar het Duitstalige, verder identieke exemplaar)


9 september 2010: Nieuwe zonnestroom bijeenkomst in Utrecht. Helaas kan ik er niet bij zijn, maar eind september is er, net als vorig jaar, weer een bijeenkomst van mensen uit de research rond zonnestroom in Nederland. Onderzoekers die zeer mooie zaken tot stand brengen, al wordt een groot deel van de kennis in het buitenland toegepast (o.a. ECN uitvindingen bij Yingli Solar, JA Solar). Zo is de Radboud Universiteit uit Nijmegen met de prachtige "peel-off" GaAs dunnelaag technologie met zeer hoge rendementen (zogenaamde III-V zonnecel generatie, werk van o.a. John Schermer) in zee gegaan met het Britse Circadian Solar. Een bedrijf wat commerciële productie van concentrated photovoltaics (CPV) in combinatie met die hoog renderende Nederlandse prachtvinding op poten probeert te krijgen (persbericht van eind vorig jaar, link onderaan).

Het persbureau van ECN vroeg me om voor geïnteresseerde lezers een aankondiging te doen op Polder PV. Tijdens deze bijeenkomst zullen ook weer enkele bekende sprekers en Agentschap NL acte de présence geven. Bij dezen de info die ik van ECN kreeg, doe er uw voordeel mee.

Solar Energy R&D Seminar op 29 september
Na het succes van vorige jaren vindt op 29 september a.s. wederom het 'Dutch Solar Energy R&D Seminar' plaats, in de Jaarbeurs in Utrecht (MediaPlaza). Tijdens dit seminar komen de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie aan bod, door middel van presentaties van R&D professionals, poster sessies en informatieve stands.

Het seminar start met een lezing van Ashok Bhalotra (Kuiper Compagnons) en Gert-Jan Jongerden (Nuon Helianthos). De afsluitende presentatie is in handen van Stefan Nowak (NET Nowak Energy & Technology / IEA PVPS). Ga voor het volledige programma naar www.jointsolarpanel.nl.

Hét evenement op het gebied van zonne-energie
Het 'Dutch Solar Energy R&D Seminar' wordt jaarlijks georganiseerd door ECN, Shell, FOM en Agentschap NL. Het maakt onderdeel uit van de ZON-dag. Deze dag bestaat uit twee evenementen die parallel aan elkaar lopen:

 • Het 'Dutch Solar Energy R&D Seminar' met aandacht voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe zonnecellen en -panelen en productietechnieken.

 • Het praktijkevenement Zonnestroom van Agentschap NL met aandacht voor de toepassing van zonne-energie.

Naast de belangrijkste spelers uit de industrie, de overheid en de wetenschap maakt u op één dag ook kennis met partijen betrokken bij toepassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving. U kunt gedurende de dag switchen tussen beide evenementen.

Bent u ook professioneel betrokken op R&D gebied bij zonne-energie? Dan nodigen wij u van harte uit om bij het seminar aanwezig te zijn. Ga voor meer informatie én om u in te schrijven naar www.jointsolarpanel.nl. Deelname is gratis.

Mocht u als potentieel bezoeker nog interessante nieuwe zaken tegenkomen, zal het door de webmaster van Polder PV op prijs gesteld worden als u hem daarvan op de hoogte zou willen brengen. Met dank! In ieder geval: veel plezier op deze dag in Utrecht.

http://www.circadiansolar.com/news/news_10-12-2009.html (persbericht van Circadian Solar van 10 december 2010, samenwerking met Radboud Universiteit in Nijmegen)


9 september 2010: Stellingname PPV: hoge aanschaf subsidies ruïneren de PV markt. N.a.v. het vorige bericht over deze materie, en de aankondiging van een alweer volkomen bezopen 2 en een halve Euro per Wattpiek aanschafsubsidie in gemeente Huizen (let wel: Chinese modules gaan volgens Photon momenteel voor zo'n anderhalve Euro/Wp over de plank, dus die worden feitelijk op deze wijze honderd procent gesubsidieerd) gooide ik een balletje op in het hier onder reeds genoemde Gathering Tweakers forum Duurzame Energie.

Stellingname Polder PV over "€2,50/Wp aanschafsubsidie voor zonnepanelen" (anno 2010):

"Hoe ruïneer ik een markt... Knettergek, en niets geleerd van het verleden... "

Goed geformuleerde reactie van een geïnformeerd stadsgenoot:

"Ik kan het niet nalaten me hierbij aan te sluiten.

Aanschafsubsidies vind ik fout. En niet omdat ik er in Leiden geen gebruik van kon maken .

Over het algemeen zijn ze veeeeeel te hoog, absurde bedragen als 2,50/Wp tonen aan dat veel (gemeente)ambtenaren zich slecht informeren en geen verstand hebben van waar ze mee bezig zijn. Het toont ook aan dat de landelijke regeling (de beruchte SDE) slecht werkt, waardoor lagere overheden met dit soort 'knutselpraktijken' gaan beginnen."

Waarvan akte. Zie ook de reacties van glambalk, resp. ericplan, die laten zien dat Amsterdam met een fors minder riante aanschafsubsidie (€ 1,25/Wp, de helft dus, en max. 750 Euro per woning) het in ieder geval een stuk beter doet en veeeeel meer starters kan bereiken met een gelijksoortige (doch stuk doordachter) regeling. Volgens ericplan met een totaal budget van 735.000 Euro dus in theorie grofweg "goed" voor zo'n duizend PV-setjes...


(screendump van website milieusubsidies gemeente Huizen (NH)

http://www.huizen.nl/Wonen_Werken/Milieu/Energie_en_klimaatbeleid (natuurlijk fijn voor de paar mensen die zo'n enorme PV-subsidie voor max. 1.000 Euro per woning mogen scoren [aanvragen vanaf 11 september], maar PPV had het liefst een veel minder absurde, lees "redelijker" gemeentelijke bijdrage gezien...)
http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/duurzame_energie/zon_op_je_dak ("Zon op je dak" in Amsterdam wegens succes geprolongeerd. Vanaf 18 oktober 2010 inschrijven)
http://www.limburgseenergiesubsidie.nl/cgi-bin/main.pl?area=1 ("LES" subsidies in Limburg ook al aan de veel te hoge kant, 2 Euro/Wp voor PV en een zeer riant maximum van 1.500 Euro voor woningbezitters, huurders dus weer uitgesloten)


9 september 2010: EsDeeEe en PeeVee - Jantje huilt, Jantje lacht... Twee "ervaringsberichten" over Neer'lands recentste stuk broddelwerk op het gebied van de "stimulering" van duurzame (sorry CBS) "hernieuwbare" energie elektriciteit. Twee zgn. SDE beschikten met PV-plannen dan wel uitvoering, in Stedin gebied. De netbeheerder die losgeweekt "zou moeten" worden van de Eneco holding, maar die door een sterk staaltje rechterlijke machtsuitoefening (eind juni van dit jaar, veroorzaakt door nog meer Haags broddelwerk op wetgevingsgebied) "dat nog niet hoeft". En dus nog steeds feitelijk integraal onderdeel is van de derde grote energie holding van ons bizarre landje.

Jantje lacht . Een gelukkige PV-eigenaar genaamd Downhill uit Houten (prov. Utrecht), met zelfs twee PV-installaties, zie Sonnenertrag data (oud 560 Wp Shell Solar systeempje, resp. 4,41 kWp Suntech installatie met SDE subsidie). Een eigenaar die ook nog eens een super gelikte grafieken site heeft met alle opbrengsten van het PV-fraais. Polder PV is jaloers, en dat is een ghoede saeck!

"Hallo polderboy, ik wil even bijdragen aan de goed-gevoel-nieuwsshow.

Vandaag 9 september 2009 is mijn installatie op de kop af nu 1 jaar in bedrijf. Ingeschreven in SDE 2009, was ik al gauw overtuigd van alle rompslomp en besloot niet te wachten met de aanschaf. Geen minuutje spijt gehad. Behalve misschien de dreigende cap van 3.000/5.000 kWh teruglevering.

In de tweede SDE tranche in november 2009 werd ik alsnog ingeloot. Sinds 10 december '09 voorzien van een BPM/Eneco meter en gecertificeerd groene stroomproducent bij Certiq m.i.v. 1 februari 2010.

De totale bijdrage aan mijn energieverbruik bedraagt circa 4.426 kWh, en daarmee een specifieke opbrengst van 1.001 kWh/kWp. Zowaar in het linker rijtje. Niet gek voor een locatie die niet aan de kust ligt.

Elke dag handenwrijvend even kijken ..... Yes!

groeten, Downhill"

http://www.zonnestroomopbrengst.eu/de/houten/downhill-suntech/6415/8974.html ID 8974
http://www.downhill.byethost6.com/index.php

NB: Downhill's fraaie installatie produceert dus op jaarbasis (vroege najaar tm. vroege najaar, zal niet heel sterk afwijken van specifieke [genormeerde] opbrengst op basis van het kalenderjaar) dik 150 kWh/kWp meer dan de rampzalige "SDE cap" van 850 kWh/kWp (meer krijgt niemand gesubsidieerd). Zoals zo velen in ons land. Die "cap" is en blijft volslagen achterlijk, blijft de markt in stevige roestvrij stalen ketens boeien, en komt voort uit de Stalinistische koker van de directieve Staat die bergen belangenboter (lees: energiebelasting en BTW inkomsten) op het hoofd blijft houden. Alle duurzame hernieuwbare retoriek ten spijt...

Jantje huilt . Van een "iets minder gelukkige" (???) eigenaar van, wederom, een fors uitgebreide installatie, wederom uit Stedin gebied. We zullen de afzender maar Jantje noemen (tekst - niet inhoudelijk - aangepast door webmaster van Polder PV):

"Hi Peter,

Een extraatje voor je SDE ellende blog.

Mijn PV avontuur begon in 2008, toen ik ingeloot werd in de SDE 2008. Natuurlijk een doorzetter, dus uiteindelijk na aanpassingen van de meterkast, plaatsing BPM e.d. begon de subsidie kraan te druppelen.

2009 geen toewijzing, maar wel 16 SolarKing [PPV: Jiangsu "KingSun"] panelen erbij. Voor 2010 nog een kleine poging gedaan voor SDE en nooit gedacht maar wel gekregen... Een beschikking voor SDE 2010!

Nu begint het verhaal. Weer een stel mooie SolarKing panelen opgehaald en tevens bij Stedin de aanvraag voor een 2e BPM ingeschoten.

Na vele dagen wachten weer gebeld en kreeg zojuist het bizarre bericht dat Stedin geen tweede BPM kan plaatsen omdat dit intern niet zou mogen!!!

Stedin zegt dus dat er maar 1 BPM per aansluiting mag zijn.
Hoe ik hier verder mee moet weet ik nog niet, heb natuurlijk dit meteen via mail gemeld bij Agentschap NL. Via jou wil ik dus ook peilen of er wellicht mensen zijn in het Stedin verzorgingsgebied die wel meerdere BPM's hebben...

Met vriendelijke groet,"

Bij dezen dus de oproep op Polder PV. Volgens mij, laat ik het netjes zeggen, "ruikt Stedin hier nogal onfris uit de mond", en is het rabiate quatsch wat deze monopolist aan haar zeer duurzame, gedwongen klant laat weten. Want al "eeuwen geleden" werden in bijvoorbeeld Liander gebied (ook een monopolist) gewoon snoeihard twee of zelfs meer BPM's geplaatst bij mensen die in de "ongelukkige" situatie verkeerden dat ze voor een leuk PV-systeempje uit de op 3,5 kWp gemaximeerde SDE 2008 meerdere beschikkingen in huis kregen. En die dus bijvoorbeeld een scharrig setje van slechts 10 kWp op hun gigantische boerderijdak hebben laten aanleggen. Met, helaas, ook 3 BPM's d'r bij (nog niet is bekend hoeveel extra "meetdienst" deze "gelukkigen" betalen). Boer zoekt Buur heeft al "gevallen" waar dat zo is "geregeld" (en nog steeds is het betreffende dak nog lang niet vol...).

Voor een particulier die hevig verontwaardigd was toen deze werd geconfronteerd met een "noodzaak" voor twee BPM's in zijn meterkast nadat hij een tweede beschikking voor een nieuwe SDE set in huis kreeg, zie dit bericht van 27 december 2009 (en het daar gelinkte TROS Radar forum onderdeel). Voor de eerste mij bekende "dubbelaar", met daadwerkelijk TWEE BPM's in zijn meterkast, maar dan in het netgebied van Enexis (al lang op eigen benen als monopolist nadat het bedrijf werd losgeweekt van de aan de mega bruinkolenboer RWE verpatste Essent holding), zie het bericht van 29 november 2009. Ook daaruit blijkt al: Stedin riekt heel erg uit de mond...

Ik garandeer niet dat ik kan reageren gezien geplande vakantie, maar een mail over "eventualiteiten" met informatie over het blijkbaar hete onderwerp "Stedin en [dubbele] BPM's is altijd welkom. Gaarne bij nieuwe info een bericht aan Polder PV.

Liander - Jantje lacht ...
Dat het ook allemaal heel wat "strakker" kan, ervoer een recente contribuant op het inmiddels beroemde (beste) duurzame energie forum van Nederlands grondgebied, Gathering Tweakers. Deze persoon met de nick "rijnstroom" gaf een leuk waslijstje van de ultrasnelle (???) afhandeling van de SDE bureaucratie, in dit geval met Liander als netbeheerder. Voor hij (?) met z'n ogen knipperde, stonden ze al op de stoep met een BPMmetje, werden de meterstanden genoteerd, en scheurden de diverse "instanties" in hoog tempo door met de verwerking van zijn in harde realisatie omgetoverde SDE beschikking (hele proces slechts een maand tijd). Zo kan het dus ook, daarvoor mede een compliment aan Liander. Waar de verantwoordelijken "het" eindelijk begrepen lijkt te hebben dat service aan de gedwongen klanten een fundamentele pijler van hun monopolisten bestaan dient te zijn. Niet dat de SDE er als zwaar gecapte regeling beter van wordt, laten we dat hier nog maar even duidelijk stellen: het blijft immers een monstrum. Maar het kan zeker beter zoals Liander aantoont.

Nu Stedin nog...


9 september 2010: Marktanalyse update Duitsland 2009. Op basis van enkele belangrijke nieuwe documenten heeft Polder PV de marktanalyse voor de Duitse "top"markt op het gebied van zonnestroom in 2009 van actuele informatie voorzien. Daarbij zijn uitgebreide gegevens gebruikt van het Bundesnetzagentur (EEG Statistikbericht 2008), een fantastische spreadsheet van het Milieuministerie BMU ("Zeitreihe", tm. 2009), en, uiteraard, de jaarlijkse update van Photon die net in de vorm van het "klassieke" artikel met tale-telling plaatjes (zie detail) is gepubliceerd, terwijl op de website weer een fascinerende spreadsheet met (bijna) alle netbeheerders data is gepubliceerd. Voer voor cijferfetisjisten!

© Graph Ude Rohnke/PHOTON, see pdf of article (Sep. 2010)

Polder PV ververste de reeds uitgebreide grafische pagina voor Duitsland en zonnestroom ontwikkeling in 2009 (waar inmiddels "prequel" uit de naam is verwijderd) met de nieuwe gegevens.

Vergelijking geaccumuleerde capaciteit verschillende bronnen
(met wederom een interactieve ROLL-OVER IMAGE)

resp. korte

Bespreking van het Photon artikel (sep. 2010)


7 september 2010: Doet het nog best, het >10 jaar oude PV-beestje van Polder PV... Gisteren was een byzonder fraaie "herfst"dag, met felle zon, met name in de middag wat lichte sluierwolken die het zonlicht extra reflecteerden, en een zeer stevige bries. Ideale omstandigheden voor hoge productie en leuke grafiekjes. Polder PV maakte deze voor u van 6 september, voor het complete uitgebreide 1,336 kWp systeem, met 13 omvormers en 14 modules. Waarvan de oudsten inmiddels alweer dik tien jaar schaamteloos zonnestroom staan te bakken van het dak van een complex met huurappartementen. Een pracht dag, 2½ week voor de officiële start van de astronomische herfst (23 sep. 2010, 05h09 MEZT). De (r)evolutie naar een forse penetratie van decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit is reeds lang geleden begonnen.

Legenda
Lichtblauwe cijfercodes: 93 Wp modules SSE, rode codes: 108 Wp modules SSE voorste rij, oranje codes: 108 Wp modules SSE achterste rij, groene codes: 108 Wp modules pal zuid, blauwgroene code (10746): Kyocera 2x 50 Wp in serie gekoppeld, SSW.

Eerste stap: productie van DC stroom door de zonnepanelen. Die wordt door de OK4 omvormers helaas niet gemeten, wel de bijbehorende DC spanning, Vdc (in Volt). Let op de fraai zichtbare, typische "getrapte" opstart- en afschakelfase van de OK4 inverters (daglengte grofweg zo'n 13 uur voor wat de werk drempel van deze kleine omvormertjes betreft). Alle individuele inverters zijn getoond, het laatste exemplaar, 10746, is verbonden met twee in serie geschakelde 50 Wp Kyocera modules die iets westelijk van zuid staan georiënteerd. Omvormers op de oudste 93 Wp modules doen het iets minder "goed" dan op de overige (108 resp. 100 Wp exemplaren), maar dat is geen enkel probleem. De modules hebben zich inmiddels al terugverdiend, o.a. met de zeer gewaardeerde hulp van de opwek van de later bijgeplaatste zonnepanelen.

Tweede stap: de omvormers maken - met wat omzettingsverliezen - van de aangeboden gelijkstroom binnen nauwe tolerantiegrenzen elektriciteit voor het stopcontact, AC dus. Het resultaat, een typisch "paraboolvormige" vermogenscurve (per omvormer), wordt hier afgebeeld. In de middag fel reflecterende zeer dunne cirruswolken die in relatief kort durende, doch significante intermezzo's voor een byzonder gewaardeerde extra power-boost zorgdragen. Met name bij de pal zuid, resp. de iets westelijk van zuid georiënteerde modules (groene deelcurves), die dan immers iets optimaler t.o.v. de zon staan gericht dan de overige, iets oostelijk van zuid georiënteerde exemplaren. De prestaties van de verder identieke 108 Wp modules in combinatie met de OK4 omvormers lopen wat uiteen omdat laatstgenoemden qua output in de loop van de tijd iets uit elkaar zijn gaan lopen (selectieve veroudering dan wel "ruime" product variatie; de omvormers in die groep zijn ook van verschillende "leeftijden"). Echter, nog steeds zijn de verschillen redelijk overzichtelijk (max. 10 Watt tijdens de piekuren), de productie blijvend hoog, en de jaarlijkse zelfvoorzieningsfactor van het huishouden van Polder PV zeer hoog. In deze maand hebben we nog geen last van schaduw effecten (die de curves voor de omvormers met de oranje cijfer codes wat zouden doen drukken). De goed zichtbare rechts-waartse verschuiving van de Kyocera curve in de ochtenduren (inverter 10746) komt uiteraard door de iets westelijk van zuid plaatsing (experiment).

Totale AC vermogen van alle omvormers bij elkaar opgeteld. Het nominale STC vermogen van alle modules (1,336 kWp als we de datasheets resp. module stickers zouden mogen geloven) wordt bij Polder PV ook op topmomenten nooit gehaald door de inherente systeemverliezen (o.a. zeer lange DC kabels, fors verouderd en relatief laag rendement hebbende omvormer type) en suboptimale setting. Bij een zonnige dag als de 6e september wordt sowieso nooit een maximaal systeemvermogen gehaald vanwege de opwarming van de modules (kristallijn silicium presteert wat minder bij hogere omgevingstemperaturen, onze Shell modules hebben een temperatuur factor van -0,4%/graad C t.o.v. het nominale STC vermogen). Toch knalde er op het "toppie" een respectabel vermogen van 972 Watt het vier verdiepingen lager gelegen appartement van Polder PV binnen. Wat weliswaar heel wat minder is dan een vette stofzuiger, maar die gebruikt de webmaster toch in zeer beperkte mate (een bezem is ook handig op een parket vloer). Het huishouden van Polder PV draait langdurig ver onder het continu opgewekte vermogen van de zonnepanelen (we hebben nauwelijks grote verbruikers), de overschotten gaan volautomatisch voor 100 procent gesaldeerd het net op en worden direct door de buren weer afgenomen ("gratis vergroening" van hun momentane stroom mix in die periodes).

De zeker op zeer zonnige dagen typische, uitgesproken "S-curves" van de accumulerende energie opbrengsten aan AC zijde van de OK4 omvormers, allen individueel weergegeven. De 93 Wp modules (blauwe curves) blijven zoals gebruikelijk wat achter op de rest (meesten: 108 Wp exemplaren), maar dat is normaal en alleen een kniesoor zou daar een probleem van maken. Let op de "relatief late" start van het westelijk van zuid georiënteerde stel Kyocera's, en de inhaalrace later op de dag. Het eindresultaat komt ergens in het midden van de 108 Wp groep uit aan het eind van deze dag (absolute waarde), terwijl het setje volgens de stickers in totaal 8 Wp minder vermogen zou hebben dan de individuele 108 Wp exemplaren. Rekenen we terug naar Wh/Wp, komen de Kyocera's al sinds we ze aan het net hebben gekoppeld, elke keer weer qua genormeerde energie opbrengst het beste uit de bus. 1 omvormer steekt al zeer lange tijd met kop en schouders boven de rest uit (84027, op een in de voorste, permanent onbeschaduwde rij staand 108 Wp module). Dat is mijn favoriet, uit der aard...

Totale energie opbrengst van alle 13 omvormers geaccumuleerd. Op deze zeer zonnige dag harkten we weer eens bijna 6,8 kWh binnen met een - technisch bezien - totaal "verouderd", doch nog prima werkend PV-systeem. We verbruiken op dit soort dagen nauwelijks meer dan 3 kWh. De rest is voor het "spaarpotje voor de wintermaanden": salderen op jaarbasis. De enkeltarief ferrarismeter stond weer een paar kWh "vroegâh" dan twee dagen geleden...

Doet u mij nog maar 10 jaar "prutsen met zonnestroom". Even refererend aan de weer eens uit de hand lopende discussie aan de hand van het weer bomvol fouten staande, en van fossiel-nucleaire belangen doorspekte artikel in Trouw van 31 augustus jl. U kunt nog steeds, mits met goede argumenten omkleed, gedecideerd reageren, zoals Polder PV al in ruime mate heeft gedaan. Er staan alweer 75 reacties op het artikel (en op elkanders commentaar)...

Uiteraard typte ik dit artikel tijdens een dag (7 sep. 2010) met heel wat slechtere omstandigheden, maximaal 208 Watt AC (continu bedekte hemel na wederom bakken met regen in de ochtend). Het kan verkeren, maar dat geeft allemaal niks. Want 1 kWh zonnestroom is nog steeds 1 kWh. Dat is oneindig veel meer dan 0 kWh. Knoop die s.v.p. in uw oren.

Voor detailgrafieken van Polder PV in een periode met partiële (tijdelijke) schaduweffecten, zie ook het artikel met interactieve grafiek met resultaten van 15 december 2009.


6 september 2010: CertiQ update - zowel maand- als jaarcijfers. Op Polder PV vindt u - uniek in Nederland - uitvoerige analyses van de cijfers zoals die maandelijks worden gepubliceerd door CertiQ. Met daarin gecertificeerde productie van "duurzame" (volgens CBS nu "hernieuwbaar" geheten) stroom inclusief zonnestroom. Met veel moeite weet Polder PV daaruit de ontwikkeling te extraheren van "geijkt bemeten" en bij CertiQ aangemelde PV-installaties. Die, zo is inmiddels duidelijk aan het worden, slechts iets meer dan 60% van de capaciteit omvat die in 2009 werd geplaatst.

In ieder geval begint zich af te tekenen dat van de uitgegeven cq. uitstaande beschikkingen voor SDE 2008 en 2009 in het jaar 2009 slechts 13,9% ook daadwerkelijk is ingevuld, indien de laatste CertiQ en Agentschap NL data als "actueel" dan wel "correct" worden beschouwd.

^^^
De "zonnestroom" grafiek in de update van het jaarrapport 2009 van CertiQ. Deze wijkt alweer fors af van de grafiek en data in het voorlopige jaarrapport voor dat jaar. Helaas worden noch in het jaarverslag, noch in dit herziene jaarrapport keiharde getallen voor de opgestelde capaciteit aan gecertificeerde PV-installaties getoond. Polder PV extraheerde op basis van deze grafiek en die van augstus 2010, dat er in 2009 slechts ongeveer 6,7 MWp aan nieuwe gecertificeerde installaties bijgekomen zou kunnen zijn. Daarnaast zouden er, op basis van recent gepubliceerde definitieve cijfers van CBS, er ook nog zo'n 3,9 MWp aan niet gecertificeerde PV-systemen in Nederland bij zijn gebouwd in dat jaar. Een forse 37% van het totaal.

Voor detail analyse zie de CertiQ jaaroverzicht 2009 pagina (vooral uitleg bij de roll-over grafiek, met vergelijking met de oorspronkelijke grafiek gepubliceerd door CertiQ).

Oorspronkelijke grafiek © 2010 CertiQ

Polder PV publiceerde wederom een gedetailleerde update, ditmaal van de data voor augustus 2010, met verversing van alle grafieken. Augustus gaf zowaar een nieuw installatie record te zien, al moet dat natuurlijk met de reusachtige bijbouw in de omringende landen op het netvlies (voorbeeld: regio Vlaanderen), altijd met prudentie worden beschouwd, en mogen we onszelf daar beslist niet voor op de borst kloppen. Het "record" bestond uit 406 nieuwe gecertificeerde PV-installaties (wat daarbuiten valt is nog lang niet bekend), met een gezamenlijk vermogen van 1,5 MWp (gemiddelde nieuwe installatie grootte ongeveer 3,7 kWp).

Tijdens het grasduinen in de CertiQ statistieken ontdekte Polder PV ook een zogenaamde "revisie" van de cijfers voor het jaar 2009, in de vorm van een "herzien jaarrapport". Polder PV vlooide dat herziene jaarrapport ook na op nieuw feitenmateriaal, en nam er tevens het in juni 2010 gepubliceerde jaarverslag van CertiQ bij. Wat echter op het gebied van zonnestroom slechts karig harde feiten naar buiten brengt. Er wordt bijvoorbeeld - behalve een met moeite te "lezen" grafiek - niets over harde nieuwe capaciteitscijfers gemeld. En dat is op zijn zachtst gezegd curieus als je de nationale "klimaat doelstellingen" en het geronk daarover op de keper beschouwt. De nieuwste cq. bijgewerkte analyses vindt u via onderstaande links op Polder PV:


http://www.certiq.nl/


2 september 2010: Glorieuze tijden herleven... Ooit, lange tijd geleden, kreeg de webmaster van Polder PV maar liefst 1.000 gulden (u weet misschien nog wel, die dingen waar ƒ voor stond) van zijn gemeente om te "mogen" participeren in een van de eerste grote acties met zonnepanelen van Nederland, het Sunpower® project van energiebedrijven, NKF, en Shell, met verder leuke verstopte extra subsidie (niet goed in de prijs te traceren...) van het toen nog glorieuze Novem. Het liep allemaal niet zoals vast was gepland (zie hier), maar dat is een ietwat ander verhaal waar ik u verder niet mee zal vermoeien.

Er zijn nog talloze acties geweest op gemeentelijk niveau om vergelijkbare, typisch "Nederlandse setjes" te scoren, van een paneeltje of 4 tot 6. Vrij uniek in de wereld, maar we blijven immers een kruidenierslandje. Doet er verder niet toe, de afzet markt groeide er "iets" van, totdat de stapeling van subsidies zo absurd uit de klauwen ging gieren, dat Van Geel (die was toen slechts "staatssecretaris van miljeu") er eind 2003 een eind aan maakte en het korte carnavals-feestje weer liet staken. Een van de meest pregnante voorbeelden van verwoestend knipperlicht, stop and go beleid waar dit land berucht om is geworden. Daar kun je NOOIT een verstandig duurzaam beleid mee bouwen, en het is DODELIJK voor een gezonde marktontwikkeling. Zeker als je dan d'r ook nog verkapte voortrekkerij van lokale leveranciers bij beschouwt: dat geeft alleen maar scheve ogen in het blijvend kleine (doch inmiddels overvolle, 130 leveranciers tellende) 'ollandse PV wereldje.

Afijn, kortgesloten: een wat "zachtere" variant is het weer in alle hevigheid opflakkerende fenomeen van gemeentelijke subsidies op PV (en andere, doch veel minder "gewilde" duurzame energie spullen). Die vooral uit de gemeentelijke kast worden getrokken door een samenloop van verwoestend slecht en extreem zwaar "gecapt" nationaal SDE beleid (boodschap bij de gemeentes: "we moeten iets doen!"). Gecombineerd met de toevallige omstandigheid dat nogal wat gemeentes opeens verlegen zitten met overvolle oorlogskassen als gevolg van de plundering van het Nederlandse tafelzilver: het verpatsen van Essent en NUON aan buitenlandse bruinkolen, poederkolen, en atoom molochs.

Gevolg: het stikt van de gemeentelijke (en zelfs ook provinciale, gedenk de absurde uitkeringen in Friesland) tijdelijke regelingetjes die af en toe even opflakkeren, een paar burgers met leuke opcenten tevreden stelt, en dan mag het kaarsje weer een jaartje uit. U mag er van denken wat u wilt, u mag er (net als Polder PV tien jaar geleden) ook van "profiteren", maar het gaat allemaal beslist geen zonnestroom revolutie en zeker NOOIT de veelbesproken "innovatie" brengen. Ik zou zeggen: maak er gebruik van, als het kan, maar wees er snel bij, want zodra de intekening start is 't ie meestal al uitgeboekt. Door de slimbo's die net iets eerder dan u via via wisten "dat er weer even subsidie aan kwam", en hun slag hebben geslagen, soms al voor een 2e keer of "erger". Die staan al in de spreekwoordelijke rij, of ze liggen misschien al klaar voor de poort, op een matje...

Alkmaar wederom
Ditmaal is de zonnige gemeente Alkmaar (schatting Polder PV: moet toch minimaal bij zuid-oriëntatie een vette 950 kWh/kWp.jaar op kunnen leveren...) weer aan de beurt (net zijn er wat Limburgse gemeentes "eventjes" afgewerkt en heeft een bekend installateur zo her en der wat kleine PV-setjes rondgestrooid). Voor Alkmaar natuurlijk weer de beroemde Actie Zonnesteek. Iets realistischer, gelukkig, redelijk beperkt qua uitkering (ik zal u niet vertellen wat ik van een andere gemeente weet), maar ongetwijfeld zal binnen no-time het schamele gemeentelijke potje al weer "op" zijn. U hoeft maar een keer met uw ogen te knipperen.

Volgens het hieronder gelinkte gemeentelijke bericht zou er sinds 2003 binnen de acties "Zonnesteek" er in totaal "350.000 Watt vermogen aan zonnecelsystemen" zijn geplaatst. Dat klinkt lekker veel, met die wattpiekjes helemaal uitgeschreven, maar het is natuurlijk "slechts" 350 kWp in 7 jaar, dat is 50 kWp/jaar gemiddeld. Dat laat één Bayerische Bauernfamilie in twee dagen op een van de schuurdaken uitvullen, en die stuurt na een maand de eerste nota naar de netbeheerder, of 't ie even een voorschot van een dikke duizend Euri wil overmaken...

Echter niet zeuren, het is natuurlijk "leuk" voor de lief/gelukhebbers in Alkmaar, en volgens de gemeente zou er dit jaar nog eens maar liefst 100 kWp bij kunnen komen. Oh ja, er waren al die jaren ook maar liefst 125 thermische zonnecollectoren geplaatst als gevolg van deze acties. Da's meer dan niks, dus dat is ook OK. Nogmaals: geen revolutie, maar gezapige groei. De installatie moet wel voor het eind van het jaar gerealiseerd zijn, anders moet u de pecunia weer inleveren. De titel is ook enigzins überproportional, zoals onze oosterburen zo leuk kunnen zeggen. Want met een titel als "zonnecellen goedkoper dan ooit!" roep je natuurlijk een vreselijke stampede over je af. Stampede's kunnen rare dingen gaan doen als ze met de volgende subsidievoorwaarden worden geconfronteerd (het jaarlijkse ultrakorte PV-feestje):

 • Er is budget voor [slechts] 70 zonnestroom systemen (door de gemeente, curieus, "zonnecelsystemen" gedoopt);
 • Alleen eigenaar/bewoners van een woning in Alkmaar komen in aanmerking;
 • Per huishouden kan maximaal slechts één PV-systeem worden gesubsidieerd;
 • Per PV-systeem wordt maximaal 50% en maximaal € 1.000 subsidie verleend.
 • Op zaterdag 4 september om 10.00 uur gaat de actie Zonnesteek 2010 van start op de energiemarkt bij de Huisvuilcentrale aan de Jadestraat 1 te Alkmaar. Daar kunt u zich tot 15.00 uur aanmelden voor subsidie.

We zullen maar hopen dat de scheidsrechter geen zonnesteek op gaat lopen en om 10h01 al uitverkocht blijkt te zijn. En dat er wat noodzakelijk beveiligingspersoneel aanwezig is om de verhitte gemoederen van de naast het potje piesende slachtoffers te sussen...

Polder PV: de vlag gaat omhoog. Klaarrrrrr voor de start Alkmaarders? GO!

http://www.alkmaar.nl/eCache/39877/Actie_Zonnesteek_zonnecellen_goedkoper_dan_ooit!


2 september 2010: Auf ins Solar Zeitalter! Energiepark Solar geopend. Uiteraard wederom van Duitse innovatieve bodem een erg leuk bericht van een ietwat cryptisch genaamde onderneming, Trunk Management Assistance GmbH uit het noordwest Beierse plaatsje Goldbach (oostelijk van het financiële hart van Duitsland, Frankfurt). Op 1 september heeft deze onderneming namelijk een erg leuk demonstratieproject (met bloedserieuze ondertoon) feestelijk geopend, genaamd het Energiepark Solar. Zoals zo vaak met dit soort persberichten moet er wel tussen wat poeha taal door gelezen worden, maar ze doen het toch maar weer. Op naar een volledig hernieuwbare energievoorziening (nog een lange weg te gaan, de richting is goed), met hulp van lokale opslag van elektriciteit in wat niet anders gezien kan worden dan een übersized accu.

TMA houdt zich bezig met "totaalconcepten" rond het thema zonnestroom, variërend van advisering, via financiering, montage, en service, tot afbraak van PV-installaties aan het einde van hun (meestal slechts: "economische") levensduur. Het bedrijf heeft volgens eigen zeggen reeds diverse PV projecten voor particulieren en bedrijven getrokken, en is ook in de elektrische mobiliteit gestapt en in diverse energiemarkt gerelateerde activiteiten, mits ze zijn terug te voeren op hernieuwbare energie.

<<<
Schematische voorstelling van het Energiepark Solar in Goldbach. De (100 kWh) Cellstrom "accu" staat in de hoek, verder drie elektrische auto's/4 elektra tankstellen, solar afvalbak, LED palen op zonnestroom, bankje, en vermoedelijk (niet duidelijk gemaakt), vertikaal opgestelde PV modules???

© www.energiepark-solar.com ("Pressebereich")

In dit "eenmalige" concept (in BRD) draait het om een compleet energie "autarke" (lees: externe infrastructuur onafhankelijk) en CO2 neutrale, kleine installatie die met hulp van zonne-energie wordt aangedreven. Opslag, elektrische mobiliteit, afvalbeheer, LED-technologie en luchtreiniging komen hier allemaal bij elkaar. Om een technologisch en economisch statement te maken, en om te laten zien hoeveel er nu al mogelijk is. Uiteraard: zonder netaansluiting, zoals de brochure stelt, "ein kleines Ökologie- und Ökonomiewunder"...

Technische data zijn niet tot in groot detail voorhanden (reken maar dat heel wat concurrerende partijen graag dat soort details te weten willen komen, is ook enigzins voorstelbaar). Maar wat niet is kan nog komen. Enkele "highlights":

 • Cellstrom Cellcube hoogcapaciteit stroomopslag systeem met energie inhoud van 100 kWh, opschaalbaar (doch hier zo op het oog nog niet toegepast) tot zelfs 1 MWh, en een maximaal continu vermogen van 15 kilowatt. Het gaat om een Vanadium Redox continu doorloop accusysteem van een in 2000 opgerichte Oostenrijkse firma, zie de technologie pagina. Het volume van de opslag vloeistoffen bepaalt de uiteindelijke energie inhoud van dit heftige type "accu", het elektrische vermogen wordt bepaald door de grootte en het aantal in serie gezette "cellen". Recent is een meerderheidsbelang in Cellstrom verworven door de GILDEMEISTER- dochter a+f GmbH uit Würzburg (Duitsland). Voor een technische beschrijving van het FB10/100 systeem van Cellstrom, met energieinhoud van 100 kWh, claim van verliesvrije opslag, en systeem uitleg van 20 jaar levensduur (exclusief waarschijnlijke voortijdige vervanging van pompen en voorziene uitwisseling van de stacks, 15% van aanschafprijs, na 10 jaar), zie deze pdf;

 • PV systeem van onbekende grootte van het bekende Duitse Schott Solar (u weet wel, dezelfde van de samenwerking met Solland Solar in het Sunweb® project), met SMA omvormer(s). Onduidelijk is hoe dit is geïntegreerd in de lokatie - de grijze vertikale schermen in de animatie, wellicht?;

 • P.Charge© elektrisch laadstation van een andere bekende firma in de zonnestroom wereld, de opbouwmaterialen specialist Schletter (300 vierkante meter gehele terrein, echter niet duidelijk hoeveel elektrisch auto's daar dan kunnen staan, mogelijk, gezien het filmpje, vier stuks?);

 • WLAN HotSpot (internet verbinding voor tijdens het wachten op het opladen);

 • Design verlichting met "moderne" PV- en LED technologie (ook bij somber weer licht uit de Cellcube), Hei Solar Lights van de in Wenen (Oostenrijk) zetelende HEI Eco Technology GmbH;

 • BigBelly®Solar, een op zonnestroom werkende afvalbak, die het zevenvoudige van het volume aan afval kan "opslaan" (samenpersen) in vergelijking met zijn elektra arme soortgenoten. Wederom van een Oostenrijkse onderneming, ditmaal uit Hallein.

 • Straattegels bevatten een zogenaamde, in cement ingebedde fotokatalysator (Titaandioxyde, TiO2), die volgens een onbekend, van fotosynthetiserende planten afgekeken proces onder invloed van UV straling "schadelijke stoffen uit de lucht zou omzetten in onschadelijke bestanddelen". In een pdf document op de site van de aanbieder heet het: "Je nach Lichtintensität sorgt eine chemische Reaktion im Zement für den Abbau von Stickoxiden, Aldehyden, Benzolen und chlorierten Aromaten, welche als ungiftige Bestandteile umgewandelt werden und mit dem nächsten Regen abfließen. Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung können noch bis zu 70 % der Schadstoffe abgebaut werden.". Technologie van Lithonplus Steinmanufaktur, die reclame maakt voor hun "Umweltaktive Stein".

 • Lokatie: Erlengrund 20, 63773 Goldbach (Bayern).

^^^
Foto van een groot tracker PV-systeem met daaronder een van de "redox-flow batterij units" van Cellstrom, zoals die waarschijnlijk ook in het Energiepark Solar in Goldbach is toegepast. In dit exemplaar hingen SMA omvormers (gele apparaten), maar dat kunnen natuurlijk ook andere merken zijn, naar keuze.

Foto genomen tijdens Intersolar 2010 in München door de webmaster van Polder PV.

Wat mij betreft is vooral de inzet van de 100 kWh (uitbreidbaar > 1 MWh) accu van Cellstrom in dit smaakmakende pilot project het meest byzondere onderdeel, want dit zal voor de door velen bejubelde, doch door "intermittency" haters vervloekte zonnestroom toepassingen ongetwijfeld een belangrijke ontwikkeling gaan worden. Straks kun je, als die mega-accu's flink in kostprijs gaan zakken (de eerste exemplaren zijn natuurlijk nogal heftig "aan de prijs", zoals met alle ontwikkelingen, zonnepanelen jaren geleden ook nog) namelijk misschien wel een heel huizenblok met zo'n leuk ding "autark" gaan maken. Dan kan de peperdure netaansluiting (vastrechten last Polder PV alleen al op elektrische gebied: 229 Euro/jaar) ooit misschien ook afgezworen worden. Of het allemaal in te passen is, is natuurlijk een tweede, maar zoals met alle leuke dingen: het begin is er. Nu luidt de onoverkomelijke boodschap: volume gaan maken, kosten drukken, en op naar een massaproduct!

Het Energiepark Solar werd officieel geopend door een van de "Godfathers" van de zonne-energie in Duitsland, de 72-jarige vakjournalist, boekenschrijver ("Die Sonne schickt uns keine Rechnung"), en zonne-energie promotor Franz Alt, die overigens een uitmuntende en kritische, breed georiënteerde website heeft, Sonnenseite.com.

Collega over die opschaalbaarheid naar max. 1 MWh:

"Zonnestroom, goudstroom in Goldbach?
Het lijkt wel 'The Bank of England'..."

 

http://www.cellstrom.com/fileadmin/docs/images/Downloads/Deutsch/Solarstrom_Tankstelle_D_2009-05-15.pdf (Solarstrom Tankstelle van Cellstrom, met 7,5 kWp dubbelassig fotovoltaïsch tracker station en 10 kW redox-flow accusysteem)


1 september 2010: Augustus lage opbrengst, geen dieptepunt. Er moet veel gebeuren wil bij Polder PV een nieuw laagte record in de maandelijkse opbrengsten worden vastgesteld. En ook dit jaar is dat vorige dieptepunt, bereikt in de maand dat Maria's voorganger Joop Wijn met het invullen van een heleboel "nullen" op wat formele papierwaren de voorganger van de al net zo vreselijke SDE, de MEP, naar de Eeuwige Jachtvelden van de Nederlandse "incentive regimes" had geschreven (gelijktijdig een tale-telling, historisch dieptepunt voor onze augustus opbrengst van het 1,02 kWp deelsysteem), niet bereikt.

Door de flinke depressies met bakken met regen die af en toe deze maand over ons land scheerden was de augustus opbrengst echter ook niet om over naar huis te schrijven, en gaat deze maand bij Polder PV, die ruim tien jaar nauwgezet die opbrengsten bijhoudt, de boeken in als de op een na slechtste in die periode, nog net iets onder de opbrengst van augustus 2008:

Voor bijbehorende tabel met de harde data, zie de highlights pagina.

Uiteraard is de maandopbrengst direct ingevoerd in de Sonnenertrag database, met het verzoek aan alle Nederlandse "leden" om dat ook te doen. Polder PV >>> flachlander, nr. 777 (tabblad "Maand" kiezen).

Polder PV heeft ook even gekeken hoe het is met de "jaarstand" van de opbrengsten van het genoemde 1,02 kWp deelsysteem sinds 1 januari van het huidige kalenderjaar 2010. Die ligt weliswaar met 98% iets onder het gemiddelde van de afgelopen bijna negen jaar over de kalender periode januari tot en met augustus. Maar dat is uiteraard niet opzienbarend. Het weer fluctueert, op het dak staat een lichtafhankelijke, hernieuwbare energie productie installatie, en such is life. Niets om je "druk" over te maken, noch om wakker van te liggen. De productie van de totale set (incl. uitbreidingen, totaal momenteel 1,336 kWp) was in augustus immers nog steeds een respectabele 130,5 kWh. En dat is heel wat meer dan nul kilowattuurtjes van eigen huis. Zonder tegenprestatie gekregen van Amon Re Die in de Heemelen Zijdt. Ik zeg: daar word ik nou elke maand weer heel erg blij van...

Trouw hypeje
Mocht u nog zelf met harde argumenten en genuanceerd willen reageren op de weer flink gehypte en bomvol vooringenomen aannames en fouten staande onzin die nota bene in de "groene" Trouw over zonnestroom en de "tobbende" () Duitsers in een staartje komkommertijd werd gepubliceerd: Mijn zegen heeft u! (de webmaster van PPV ging u al enkele malen voor)

http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3186487.ece (vrij beperkt ruimte qua tekst om te reageren, gaarne dat ter zake kundig doen en met feiten gelardeerd; het kan even duren voordat reacties worden geplaatst)


 
^
TOP

31 augustus 2010: Kogel door de kerk: Sunweb® platform Solland verder met Schott Solar. Polder PV zat al een tijdje ongeduldig te wachten op een institutionele doorbraak voor een van de meest opvallende uitvindingen op het gebied van zonnecel technologie van Nederlandse bodem. De back-contact Sunweb® cel die oorspronkelijk door ECN in Petten werd ontwikkeld, en waar het door ex-Shell man Gosse Boxhoorn opgerichte Solland Solar een licentie overeenkomst voor in huis had gehaald, gaat in een partnerschap ("partnership agreement") verder met een zeer krachtige partij in de business. Schott Solar, een toonaangevend Duits bedrijf wat niet alleen al vele jaren diep in de PV business zit met vingers in zowel de silicium "wafer" productie, zonnecellen, en kristallijne modules. Maar ook alweer een tijd amorf silicium dunnelaag zonnepanelen verkoopt (ASI serie). Schott Solar is ook rap bekend geworden door een van hun specialiteiten, de gewilde vacuümbuizen voor de toepassing in concentrated solar power plants (CSP technologie).


© Solland Solar / Sunweb® Inside

Volgens het persbericht had de Schott Group waartoe Schott Solar behoort een omzet van 2,3 miljard Euro (fiscaal jaar 2008/2009), en 17.400 medewerkers. Hiermee krijgt het met relatief lage productiecijfers geplaagde Solland Solar (60 MWp van hun hoogwaardige "standaard" cellen in 2008, 80 MWp in 2009 volgens Photon) dus een zeer krachtige partner om eindelijk het Sunweb® concept volop tot wasdom te gaan brengen. Want een pilot bij AT&S in het "verre" Oostenrijk is natuurlijk leuk. Ik zou gaarne zien dat die Nederlandse uitvinding (ECN), en het Nederlandse patent van Solland op de specifiek voor de Sunweb® modules ontwikkelde speciale "In-Laminated Soldering" (ILS) technologie, ook daadwerkelijk op Nederlandse bodem in de praktijk zal worden gebracht. En dat lijkt, zo volgt uit het persbericht, ook beslist de intentie.

De twee specialisten in zonnestroom gaan namelijk intensief samenwerken met de Sunweb® technologie, waarbij wordt ingezet op technologie transfer inclusief licentie overeenkomsten, voortschrijdend gezamenlijk technologisch onderzoek (R&D inspanningen), en, heel belangrijk, ook gezamenlijke productie van de beroemde back-contact Sunweb® modules. De bedrijven vertrouwen er op dat beide partijen profijt van deze verregaande samenwerking zullen hebben. Schott krijgt een prachtig nieuw technologie platform voorgeschoteld, en Solland profiteert van de module engineering (inclusief testen) en productie ervaring bij het veel grotere Schott (wat alleen al volgens Photon in 2009 218 MWp aan zonnecellen produceerde, bijna drie maal zoveel als Solland). Het zal in ieder geval de marktintroductie van deze met "Metal Wrap Through" cellen uitgeruste modules versnellen. Het mooiste nieuws: de gezamenlijk te exploiteren pilot productie faciliteit is in Nederland gepland in, enigzins cryptisch gesteld "a" Solland facility. Ik ken maar een productie faciliteit, met nog heel veel uitbreidingsruimte in ons land, en dat is het bekende Avantis terrein op de grens van Limburg en Nordrhein-Westfalen, tussen Heerlen en Aachen. Toch een beetje best of both worlds, dus, wellicht zal ook daar de Nederlands-Duitse (of is het Duits-Nederlandse?) grens dwars door de fabriekshal gaan lopen. Of het moet gewoon de bestaande productielokatie van Solland Solar zelf zijn, daar is immers nog ruimte genoeg. In ieder geval staat er volgens Solland reeds een mooie tracker met Sunweb® modules op het terrein, die op 14 mei 2010 door de burgermeesters van Aachen en Heerlen is ingewijd.

Opvallend in het persbericht is de mededeling van managing director Henk Roelofs van Solland Solar (plaatsvervanger van Gosse Boxhoorn, die moest vertrekken na een fors conflict met enig aandeelhouder Delta over de te volgen bedrijfs-koers) dat hij blij is met Schott Solar als "eerste" partner. Ik ben benieuwd op welk vlak er nog meer samenwerking gezocht zal gaan worden met de Sunweb® technologie. Architecten, wellicht? De spinnewebcellen en unieke uitstraling van de Sunweb® modules zijn beslist een potentiële aandachtstrekker voor dat marktsegment. In ieder geval worden andere partners actief opgeroepen via de nieuwe website www.sunwebinside.com.

^^^
Sunweb® Inside, het nieuwe concept waarmee Solland - en nieuwe partner Schott Solar - vooral op kwaliteit en het "premium marktsegment" willen inzetten. Een architect die dit niks vindt zou bij zichzelf te rade moeten gaan als hij/zij de duurzame boot niet wil gaan missen...

Foto genomen door de webmaster van Polder PV tijdens Intersolar 2010 in München. Zie ook overzicht in artikel van 24 juni 2010.

Resumé technologie
Sunweb® zonnepanelen bevatten zogenaamde MWT cellen (vooralsnog: 60 cellen) waarbij de stroom van de filigrijn-dunne spinnewebvormige elektrode aan de voorkant van de cel via microscopisch kleine gaatjes in de cellen naar de onderzijde wordt vervoerd. De structuur van deze elektrode is zodanig, dat minimale afdekking van de onderliggende fotovoltaïsch actieve laag (hoogwaardig silicium, zie slotdocument CrystalClear project van ECN e.a.) plaatsvindt, en beschaduwing van de randen nauwelijks een rol speelt. De cellen kunnen door het vermijden van de standaard toegepaste "bovenlangs-onderdoor" contactstrips bijna tegen elkaar aan worden gelegd, wat het module rendement (zo min mogelijk verloren gegaan oppervlak) verhoogt. Bovendien kunnen, vanwege het achterwege blijven van riskante soldeerwerkzaamheden (kans op cel breuk), dunnere cellen worden ingezet, wat materiaal spaart, kosten verder verlaagt, en waarschijnlijk ook het celrendement in positieve mate kan beïnvloeden. Er zijn ook nog stroomtechnische voordelen (minder weerstandsverliezen binnen het module), en, ook zeer belangrijk, de geleidende folies die de stroomkringen aan de onderzijde van de cellen "in goede banen" moeten leiden, kunnen goedkoop worden geproduceerd. Het gehele module assemblage proces kan volop worden geautomatiseerd, wat een zeer belangrijke kostenreductie factor is. Eurotron uit het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf heeft daarvoor reeds apparatuur ontwikkeld.

De combinatie van alle technologische innovaties bij elkaar opgeteld, maakt dat met deze aanpak op multikristallijn gebied het module record kon worden gebroken (17,0% apertuur rendement, later trouwens wel volgens een persbericht van eind 2009 door een Kyocera record, 17,3%, voorbijgestreefd). Uiteraard was dat een laboratorium model met de beste materialen. Het partnerschap streeft ernaar om in 2011 op commercieel niveau met een nog steeds respectabel module rendement (ik neem aan: inclusief frame) van 16% te komen m.b.v. Sunweb® technologie. Geclaimd wordt dat deze modules maar liefst 10 procent hogere efficiëntie zouden hebben dan "conventionele" modules. Op de tracker pagina op de site van Solland wordt dit uitgelegd als:

 • Up to 6% more power per 60 cell module
 • Up to 4% smaller size of a 60 cell module
 • Leading to a stunning 10% more power per m²

M.a.w.: 6% meer impliciete rendements-verbetering door de combinatie van de MWT cellen met de back-contact stroomafvang folies. En 4% "pure oppervlakte winst" omdat de cellen dichter tegen elkaar aan gelegd kunnen worden (geen in de weg zittende soldeerstroken meer). De combinatie zou dan de genoemde 10% op kunnen leveren. Dat is fors. Als de productiekosten van dit type modules dan ook nog laag genoeg kunnen worden na de pilotfase, kan Sunweb® een mooie toekomst tegemoet gaan, in heftige competitie met de concurrentie, die uiteraard ook niet stil zit. Zie o.a. Panda bij Yingli Solar, ook al zo'n ECN uitvinding, en vergeet de samenwerking van datzelfde ECN niet met die andere Chinese cellen reus, JA Solar...

Ongetwijfeld zal bij de uiteindelijke marktintroductie, die wat mij betreft niet snel genoeg kan komen, de leuze "first fully integrated module technology for back contact solar cells" in de persuitingen worden gebezigd. Terecht, maar daar wil Nederland dan wel heel erg graag zoveel mogelijk Sunweb® modules "van eigen ontwerp" voor terugzien op onze daken en op/in onze gevels. De slotzin dat deze "high-performance" en "oogstrelende" modules met name voor de consumentenmarkt ("residential") zullen worden ingezet lijkt een duidelijke indicatie dat beide partners daar oog voor zouden kunnen hebben. Eens kijken of ik ergens nog wat ruimte voor dat moois van eigen bodem heb...

http://www.sollandsolar.com/news/solland-schott-partnership-agreement?section=section (persbericht van 30 augustus op site Solland Solar)
http://www.sollandsolar.com/news/sunweb-tracker?section=section (tracker met Sunweb® modules geplaatst op Avantis terrein)
http://www.sollandsolar.com/company/vacancies (vacatures bij Solland wachten op uw reactie...)
http://www.sunwebinside.com/home-en (kwaliteit en high-tech in een nieuw concept)

http://www.schottsolar.com/global/ (nieuwe, krachtige Duitse partner voor Solland Solar)

wereldrecord (voormalig) multikristallijn omzettingsrendement, zie artikel van 17 december 2009


31 augustus 2010: Artikel Polder PV op SolarPlaza.com. Op de valreep van de maandwisseling werd het door SolarPlaza aan mij gevraagde Engelstalige artikel over de dynamische Duitse PV-markt gisteren gepubliceerd op hun website. Het is mijn eerste "formele" stuk, nadat ik al over de Vlaamse markt een artikel had ingeleverd eerder dit jaar. Uiteraard gaat het "Duitse" artikel vergezeld van enkele (ietwat aangepaste) grafieken van Polder PV. En uiteraard een leuke foto van een van de talloze Beierse dorpjes met zuidwaarts gericht "PV-front" wat de webmaster van Polder PV tegenkwam tijdens zijn omzwervingen op de Biohummer® vlak voor Intersolar 2010 in München. Het stuk is voor SolarPlaza een leuke binnenkomer voor de PVSEC in Valencia (Spanje, 6-9 september 2010), waar talloze wetenschappers uit de internationale PV-wereld ongetwijfeld weer heel veel zeer interessante thema's zullen bespreken. Ontwikkelingen die zonnestroom nog beter, goedkoper, beter inpasbaar, en marktrijper zullen maken dan het nu al is. Revolutie gevraagd!

SolarPlaza organiseert aan het begin van die grote bijeenkomst van de crême de la crême van de PV-wetenschappers hun Global Demand Conference IV (6-7 september 2010), waarin afgetast zal gaan worden hoe groot de mondiale vraag naar PV nu eigenlijk is. Daar kunnen forse investeringsbeslissingen van afhangen. Ik wens de congresgangers veel plezier en een leerzame week.

^^^
Foto wat in het artikel werd opgenomen, van het dorpje Sammarei-Haarbach in Ost-Bayern, met veel daken volledig met PV bedekt, zowel zuid-georiënteerd, als zuid-oost tot zuid-west.

Veel leesplezier:

http://www.solarplaza.com/article/booming-german-pv-market-could-cost-ratepayers-70 (artikel gepubliceerd 30 augustus 2010, dynamiek Duitse PV-markt, zie ook pdf)
http://www.solarplaza.com/article/flanders-leading-the-way-in-belgium-with-photovolt (artikel gepubliceerd 1 april 2010, dynamiek Vlaamse PV-markt, zie ook pdf met intacte grafieken, en ook analyses op Polder PV)


30 augustus 2010: PV-markt Duitsland: ontwikkelingen, kosten en baten. Polder PV heeft uitvoerig de data (door accountants goedgekeurde jaarverslagen) bestudeerd van het uitvoeringsorgaan voor het bepalen van de beroemde "EEG Umlage", het BDEW in Duitsland. Daarbij zijn ook diverse documenten, gepubliceerd op de altijd fascinerende Erneuerbare Energien site van het Duitse Milieuministerie (BMU), meegenomen in de analyse. Het BMU is verantwoordelijk is voor de uitvoering en controle van de voortgang van wellicht de beroemdste duurzame energie wetgeving ter wereld, het EEG, wat hernieuwbare elektriciteit pur sang al jaren tot enorme ontwikkeling heeft gebracht bij de oosterburen. Beter kunt u het niet krijgen, wat sommige lieden daar ook van denken of zeggen. Fotovoltaïsche elektricteitsopwekking is rap een significante factor in de hernieuwbare mix aan het worden in Duitsland.


(voor uitleg, zie gelinkte webpagina, figuur 3)

Diverse gegevens en evolutiereeksen zijn door Polder PV grafisch uitgewerkt en van commentaar voorzien, zoals bovenstaand exemplaar. De volledige analyse, wederom een fors stuk bloed, zweet en tranen, door uw duurzame dienaar gepresenteerd, vindt u hier. Ditmaal in de Engelse taal zodat ook buitenlandse lezers mee kunnen genieten:27 augustus 2010: Stelling - subsidie maakt ondernemers lui (van der Hoeven in haar befaamde, nogal wat adrenaline losmakende Volkskrant bijdrage). Zie ook rest van mijn commentaar hier.

[cynisme modus]

Stelling 2 - SDE, door vdH's eigen ambtenaren ontworpen en te vuur en te zwaard verdedigde, "superieur aan het Duitse EEG" Nederlandse "stimulerings"regime, maakt ondernemers en burgers lui.

Uitleg - Ze hoeven namelijk alleen maar duizenden aanvragen in te sturen (daarbij gefaciliteerd door het bereidwillige korps van vele Agentschap NL ambtenaren, "leuker of makkelijker kunnen we het voor u niet maken"). Daarna hoeven ze alleen maar te wachten. Tot er eindelijk eens een beschikking komt (of niet). Tot er eindelijk eens bericht komt van een leverancier. Als 't ie nog zin heeft om offertes uit te sturen, namelijk met een zeer grote kans dat er nooit meer op gereageerd wordt. Tot er eindelijk eens een mannetje/vrouwtje komt van de netbeheerder ("Waar blijft die *%&^@$# bruto productiemeter?"). Tot er eindelijk eens een bericht komt van een grotendeels onbegrepen instelling als CertiQ (ook alweer van EZ) dat "het licht op groen staat", en er blijkbaar een goedkeurende uitwisseling van - wederom onbegrepen - informatie is geweest tussen de administraties van netbeheer, CertiQ, en Agentschap NL. Tot er eindelijk eens een brief van Agentschap NL komt dat "alles in kannen en kruiken" is. Tot eindelijk een eerste voorschot is uitbetaald - waarvan de hoogte velen een raadsel zal zijn hoe dat tot stand is gekomen. Totdat na een jaar pas duidelijk zal worden (voor de weinigen die het begrijpen), wat het eigenlijke subsidiebedrag/kWh dan wel "geweest had moeten zijn" in het voorgaande jaar. U hoeft weinig te doen, u hoeft alleen maar uw ziel en zaligheid in de schoot van vele partijen te leggen, en dan komt alles (waarschijnlijk, hopelijk, met heel veel bidden wellicht) goed. SDE, jawel, mevrouw vdH, maakt ondernemende duurzame types lui, want "alles wordt voor u geregeld". De ongetwijfeld nooit beantwoorde wedervraag moet dan zijn: dat had U allemaal toch zo geregeld? M.a.w.: u heeft die mensen/ondernemers zelf lui gemaakt!

Polder PV is nooit warm voorstander van de SDE geweest, en hij heeft als enige in dit land in groot detail uitgelegd waarom het een rampregeling is, vooral ook voor de miljoenen potentiële decentrale opwekkers die aan de zonnepanelen willen. Die alweer twee en een halve verloren jaar heeft veel mensen die naast het potje piesten of die door alle rampverhalen waren afgeschrokken inderdaad weer lui gemaakt. Op, Gaia zei geprezen, een kleine minderheid na, die het allemaal toch hebben gedaan, en die SDE in het ambtelijke sop hebben laten gaarkoken.

Stelling 3 - Het post-SDE tijdperk met "duurzame hernieuwbare leveranciers-verplichting" maakt de burger nog luier, de spaarcenten worden aan onduurzame en energie vretende zaken gespendeerd.

Uitleg - Straks mogen we nog veel luier gaan worden. Dan kunnen we met de handen over elkaar gaan afwachten totdat de energiebedrijven de (door hen vurig gewenste) rol gaan overnemen. Die Hoeven straks namelijk alleen nog maar grote hoeveelheden biomassa "dondert niet wat, als het maar fikt" naar Nederland te gaan verslepen (via de nagelneue, energie vretende Maasvlakte van "duurzaam" Rotterdam), en op hun kolen- en gasbedjes mee te stoken. Of een zooi Engels afval hier in de hens te steken, en dan komt er een magisch percentage "biogene component" uit de productie. De duurzaamheid, pardon, "hernieuwbaarheid" van dat alles "wordt allemaal door de ter zake deskundigen geregeld". Hoeft u niks voor te doen. U hoeft ze alleen nog maar op hun mooie blauwe ogen en steeds flamboyanter verpakte publicaties te geloven "dat het goed is voor NEEderland", en dat het allemaal pico-bello is geregeld. Dan kunnen uw dakpannetjes nog steeds blootgesteld blijven worden aan de immer intensiever neervallende, mogelijk ook nog eens steeds zuurder wordende regen. Hoeft u niks voor te doen. U mag weer "lui" zijn. Laat maar zitten die zonnepaneeltjes. Kost veel te veel - geestelijke en lichamelijke - energie. De Staat, aartslui als ze is, roomt zonder tegenprestatie van al die aan de lui gehouden burgers doorverkochte biomassabijfikstroom kapitalen aan energiebelasting en BTW af. Slapend rijk worden, wordt dat ook wel genoemd.

Slaap zacht, NEEderland. Weest allen lui!

[/cynisme modus]

Mocht u anders willen: mijn zegen heeft u. De beuk er in, op eigen woning/school/gemeentehuis/supermarkt/bedrijf/kerk/sportkantine, etcetera. De decentrale revolutie is van ons. Niet van "hun". Wordt allen wakker, wordt actief, en schudt de energie-luiheid van u af.

 Ontdekking na grasduinen op internet, gelikt rapportje Creatieve Energie van het transitieorgaan over de Nederlandse zonnestroom markt [to be]:

"In dat geval zou het cumulatief geïnstalleerd vermogen uitkomen op 71 MW, goed voor de elektriciteitsopwekking van 16.000 huishoudens gedurende 20 à 30 jaar. In het onwaarschijnlijke geval dat alle 15 MW in 2008 wordt geïnstalleerd zou dit een groeipercentage van 36% betekenen. Hiermee zou Nederland qua groei alweer goed mee kunnen doen in een internationale context. De kans is echter groot dat de groei lager zal uitvallen."

en

"Wanneer het doel voor de geïnstalleerde capaciteit in 2015 wordt vergeleken met de verwachte capaciteit in 2008, kan geconcludeerd worden dat een jaarlijkse groei van 32 – 37% nodig is om dit doel van 500 MW in 2015 te halen. Op zichzelf zijn dit geen onrealistische groeicijfers, ze zijn zelfs lager dan de internationale groeicijfers. Wanneer alle 15 MW van de SDE-regeling geplaatst wordt in 2008 betekent dit een groei van 36%, precies op koers. Om deze groei vast te houden moet er echter in 2009 26 MW en in 2010 36 MW bijgeplaatst worden. De SDE, zoals deze nu bekend is, voorziet niet in deze groeicijfers."

Uit: "Zonnestroom 2008 - een technisch en economisch overzicht" van Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening van de energie transitie gremia (pdf hier).

Feit: in 2008 was het geaccumuleerd nominaal PV vermogen inclusief autonoom slechts 57,2 MWp, eind 2009 volgens het CBS eindrapport nog steeds maar 68 MWp. In 2008 zou er slechts 4,4 MWp zijn bijgeplaatst (slechts 29% van de hier boven "gewilde" groei van 15 MWp), in 2009 nog steeds slechts 10,7 MWp (41% van "gewilde" groei van 26 MWp). Die 15,1 MWp "harde" [CBS] realisatie in die twee jaren* is slechts 37% van de in de laatste alinea geschetste "gewilde" groei van 41 MWp in 2008-2009. Groei die overigens niet eens onder harde SDE caps gerealiseerd zou kunnen worden, dus niet gestimuleerd door de Staat. Ambities op het vlak van zonnestroom in Nederland worden keer op keer niet waargemaakt, met een schandalig lage marktgroei als bittere realiteit. Veroorzaakt door continue sabotage en ambtelijk drijfzand. En ondanks glossy publicaties als het hierboven gelinkte exemplaar (even niet hebben over de fte's die daar mee bezig zijn geweest).

Ook wordt in bovengenoemd rapport gewag gemaakt van 1.200 mensen werkzaam in de zonnestroom sector in 2008. Dat is way out of line met de slechts 566 fte's die CBS voor dat jaar geeft (en nog steeds maar 588 voor 2009).

M.a.w.: het "huiswerk" van onze goed betaalde transitie organen lijkt ook nog eens niet goed te worden gedaan...

* Waar Polder PV trouwens ook twijfels bij heeft.


25 augustus 2010: Noord-Hollandse lach en een traan met zonnestroom. Gemeente Haarlemmermeer heeft alweer sinds 1 juli een nieuwe regeling voor zonnestroom (niet gek staan te kijken dat 'ie alweer overtekend is, gebruikelijke gang van zaken). Een aanschafsubsidie van € 1,75/Wp vindt Polder PV in deze "goedkope zonnepanelen" tijden echter wel behoorlijk aan de hoge kant. Dat zou makkelijk een stuk minder kunnen en dus meer mensen, stichtingen of sportverenigingen over de investeringsdrempel kunnen helpen. Het totaalbedrag is per aanvrager "gelimiteerd" tot een forse 1.500 Euro. Wat zou betekenen dat hiervoor 857 Wattpiek aan nominaal vermogen spreekwoordelijk in de schoot wordt geworpen. Een dikke 5 modules van 170 Wp. Wat je als doe het zelf set met merkmodules al voor ver onder de 2.500 Euro zou kunnen kopen (in Duitsland), geïnstalleerd zeker voor 3.000 Euro. Dan krijg je dus de helft. Verwachte opbrengst bij gunstige, schaduwloze plaatsing in het zeer zonnige Noord-Holland mogelijk 800 kWh/jaar, bij een globaal kWh tarief van 22 Eurocent en saldering: € 176/jaar. "Terugverdiend" binnen 9 jaar tijd, louter kijkend naar het geïnvesteerde bedrag (incl. gemeentelijke subsidie), en bij gelijkblijvende stroomprijs. Alleen het vinden van een goeie omvormer voor zo'n set lijkt me wat lastig. Maar sommige aanvragers worden erg creatief met dit soort acties...

Positief punt: eindelijk eens een regeling waarbij een huurder (zijnde de hoofdbewoner) ook in aanmerking zou zijn gekomen voor zo'n regeling, uiteraard na toestemming van de verhuurder. Dat heeft er bij talloze van dit soort regelingen wel aan ontbroken in ons land. De slechts een maand tijd die men heeft om een koopopdracht te geven na subsidieverlening zou echter voor huurders wat krap kunnen uitpakken (regelen van verzekeringskwesties, schriftelijke toestemming van verhuurder e.d.). Maar goed, een stap verder in de goede richting, met daar tegenover natuurlijk de (budgettaire) beperkingen die dit soort regelingen hebben, en niet te vergeten het "wip-kip" effect (stormloop en dan weer een jaar niets).

PV-installatie weggehoosd?
Een berichtje van een iets ander kaliber uit Noord-Holland, zijn de korte verwijzingen naar een van het dak geblazen zonnepaneel installatie in Wormer, waar gisteravond een forse windhoos terreur heeft gezaaid. Ik heb nog niet duidelijke foto's van "op straat liggende zonnepanelen" gevonden, maar wel een gruwelijke foto (zie link) van wat een opbouwframe van een behoorlijk PV-systeem zou kunnen zijn geweest (modules echter ook hier niet te zien). Mensen die detail info of foto's van op straat (of elders) door de windhoos geblazen zonnepanelen hebben, gaarne een korte melding aan Polder PV.*

* Volgens hooggeschatte collega Ton Peters moet dit waarschijnlijk een (forse) zonnecollector installatie met vacuümbuizen zijn geweest: "Je ziet links op de foto mooi (nou ja mooi?) al de glasbuizen over het dak hangen en rechts het koperen binnenwerk nog netjes vast aan de warmtecollector. Zo te zien gewoon uiteengerukt...". We leven beiden met de arme getroffen eigenaar mee, en hopen dat de verzekering in orde was.

http://www.nmch.nl/page/subsidieregeling-haarlemmermeer (subsidie op zonnepanelen in de gemeente met een van de grootste vervuilers van Nederland)
http://tinyurl.com/2w8d4vc (gruwelfoto van getroffen dak in windgehoosd Wormer: frame van PV-systeem? Zie ook de opmerking van de derde inspreker, "San")
http://jelzo.artizt.nl/index.php?option=com_g2bridge&view=gallery&Itemid=3&g2_itemId=18655 (zelfde situatie, iets meer van opzij)


24 augustus 2010: Proefballonnetje? ZPV en ODE slaan handen ineen bij "verzoek aan de informateur". Van de voorzitter van de Zonnestroom Producenten Vereniging kreeg ik een e-mail met een opmerkelijke brief aan de (in)formateur en de demissionaire Minister President. Deze was opgesteld samen met de Organisatie voor Duurzame Energie die al ruim dertig jaar verwoede pogingen doet om dat thema vlot getrokken te krijgen. Met zeer wisselend tot zwaar teleurstellend resultaat. Sofar. Wat echter niet is, kan nog komen, zal de mogelijke gedachte zijn geweest. Dus ging er een gezamenlijke brief naar de mensen die de duivels ingewikkelde taak hebben gekregen om dit land aan een neoliberaal en [ultra]conservatief rechts kabinet met gedoogsteun van duurzame energie haters te krijgen. Met risico op veel weglopers bij de tot stilstand gekomen politieke elites.

Categorie "proefballonnetje", dus, maar wel een aardige. Beetje sarcasme op zijn tijd moet kunnen, en een ambtenaar of politicus die dat niet kan waarderen zou gewoon ontslag moeten nemen, volgens de webmaster van Polder PV. Want humor kan ons redden!

I.p.v. een Ministerie van Landbouw met een staatssecretaris van Economische Zaken nu dan maar een "daadkrachtig" Verkeer en Waterstaat met als loeizware extra dobber "energie" (lees: hernieuwbaar) d'r bij? Een "Ministerie van Energie en Infrastructuur", zoals beide duurzame hernieuwbare energie organisaties suggereren??? U moet maar denken: we zijn in ons land al lang van alle funderingen cq. zuilen losgeslagen, alles is mogelijk, niets is meer zeker (lees: niets is meer "heilig"). En binnenkort drijven we wellicht met z'n allen volledig stuurloos rond op de Noordzee, met talloze nooit afgebouwde nagelneue bloedkolenmonsters en een levensgevaarlijke nuke tot over de oren in het zilte nat en alle met EU subsidies geprepareerde (nog) lege "carbon capture & storage" gasvelden straal verzopen bovendien...

Doet u mij maar gewoon "realisatie" van hernieuwbaar en decentraal spul. Hebben we geen Ministerie van Energie (etc.) en een heeeeeeeleboel "wetten", "ministeriële regelingen", "algemene maatregelen van bestuur", en ontelbare, en oe-ver-lo-ze vergaderingen voor nodig. Want die zitten die ontwikkeling bijna altijd vreselijk in de weg. Kunt u allemaal immers zelf doen. Hier en nu. De hardware is overal te krijgen. Kopen en (deskundig laten) installeren die handel!

http://www.zonnestroomproducenten.org/nieuws.php#201008241


24 augustus 2010: Van zonnige spruiten en een nieuwe 300 kWp SDE PV-installatie bij Maatschap Boon. Dat 23 augustus begon met de Zondvloed in de vorm van bakken regen uit de hemel leek even een omineus teken. Maar de webmaster van Polder PV toog desondanks met de vouwfiets naar het station. Want hij was uitgenodigd voor een leuke bijeenkomst ter ere van de opening van - voor zover de kennis van Polder PV reikt - de vierde grootste "integrale" kristallijne PV-installatie (1 dak/pand) van Nederland. Na 2,3 MWp Floriade dak (Vijfhuizen), 674 kWp Ecopark Waalwijk en 518 kWp Oceanium/Blijdorp (Rotterdam), is de eer* nu aan dit fraaie project, gezegend met maar liefst drie (van de 128) "SDE beschikkingen 2009 groot" (6% van het voor die categorie door Agentschap NL te vergeven vermogen). Een 300 kWp project van Horizon Energy op het dak van de duurzame onderneming Maatschap Boon in Zeewolde. Polder PV heeft uitgebreid documentatie materiaal en zijn eigen foto's bij elkaar gezocht en rapporteerde over dit project op een nieuwe pagina in de categorie "Inspiratie". U vindt dat uitgebreide projectverslag hier:

Het was wel stevig doorfietsen op twee kleine vouwfiets banden, die grofweg 20 zeer winderige kilometers tussen station Naarden-Bussum en de Alblashoeven in de Flevopolder. Maar zo'n project kom je niet vaak tegen. "Voor de ghoede saeck", dus, ook de reis er naar toe moet zo duurzaam mogelijk blijven. Alle bezoekers werden trouwens beloond met een mooi pakket verpakte groentes van Maatschap Boon, dus de verloren kilojoules zijn weer zo terug gegeten. De webmaster van Polder PV heeft verder geen fietsen gezien, en als die er al waren, vielen ze niet op...

* De plm. 350 kWp amorf Si installatie [BP Solar dubbel glas laminaten, al lang niet meer in de handel] op het voormalige Waterloopkundig Laboratorium (nu: Deltaris) in Delft hierbij overslaand (enige duidelijke artikel zie hier).


Chinees Blauw is niet lelijk... (klik op plaatje voor vergroting)

De officiële opening werd verricht door demissionair Minister van LNV, mevrouw Gerda Verburg, en er waren uiteraard nog meer notabelen, waaronder de burgermeester van Zeewolde, Philip Smits, Algemeen Directeur van The Greenery, Dirk Duijzer, Directeur Food & Agri Rabobank Nederland. De bijeenkomst was zeer druk bezocht met een paar honderd mensen. Zonne-energie blijft onverminderd populair, en de organisatie had flink uitgepakt met een feestelijk onthaal (en zeer goede catering).

^^^
Zeer druk bezochte open dag ingeleid met leuke toespraken. Op de voorgrond (grijs jack) de heer Verrips, projectleider DuurzaamheidsLab van de op hernieuwbare energie ambitieuze gemeente Almere. Ik heb met hem en enkele anderen zeer diep in de materie zittende aanwezigen urenlang zitten bomen over de fascinerende energiemarkt en hoorde weer een hoop nieuws (en anekdotes waarvan mijn oren gingen tuiten, het kan altijd nog erger dan soms gedacht). Gelukkig ook bemoedigende burger initiatieven die hun PV-plannen proberen van een realistische financiële dekking te voorzien...

De speeches waren als vanouds bij dit soort feestelijke gelegenheden vol enthousiasme, en terechte lof richting de projectontwikkelaars en de "slechts faciliterende" (dak + aansluiting) Maatschap Boon, die echter sowieso pluimen verdient omdat ze al jaren tegen de klippen op verduurzamen waar Nederland lijkt te liggen slapen. Dat ondernemerschap werd terecht zeer gewaardeerd door de sprekers.

De heer Smits van the Greenery was zelfs zo enthousiast over "zijn" corporatie lid Maatschap Boon, dat hij bij wijze van spreken ter plekke het "Nature Counts" keurmerk aan de familie zou willen uitdelen. Gelukkig is de jury voor de toekenning van dat label onafhankelijk, maar dat Maatschap Boon hoge ogen gaat gooien met hun verduurzamings-offensief staat natuurlijk als een paal boven water (toekenningen worden later dit jaar bekend gemaakt).

Geanimeerd toespraak houdster Verburg, demissionair Minister van LNV, liet niet het achterste van haar tong zien op het gebied van de nog lopende besprekingen over een te vormen rechts neoliberaal/conservatief minderheidskabinet met "gedoog"steun. Laat staan over hernieuwbaar energiebeleid. Het veelbesproken, doch nog steeds magere resultaten opleverende ondergeschoven kindje in Neer'lands politiek.

Linksboven op de grote houten transportkisten de naam van de Maatschap op wier productiehal het derde grootste ("integrale") PV-dakproject van Nederland werd gerealiseerd (Ecopark Waalwijk valt feitelijk onder de nog vrijwel unieke NL categorie "vrijeveld installatie" en kan niet als dak van een "gebouw" worden gekwalificeerd).
>>>

Uit de even boeiende en enthousiaste bijdrage van de heer Duijzer van Rabobank ronduit opmerkelijke uitspraken, met twee catchy stellingnames die ik u niet wil onthouden:

"In de crisis zijn wij staande gebleven dankzij het feit dat we economisch gezien een provincie van Duitsland zijn."

en, enigszins plagerig richting demissionair CDA minister Verburg in de eerste rij in zijn slotzin:

"Wellicht wordt het Ministerie van EZ straks opgeheven, met een staatssecretaris van EZ onder een Minister van Landbouw?"

Verburg gaf goed tegenspel, liet uiteraard als ras politica in het midden wat een eventuele toekomst voor EZ voor Nederland in petto had**, maar een Minister van Landbouw zal - wat haar betreft - altijd blijven bestaan. Want daar wordt 10% van het bruto nationaal product in ons land gegenereerd, aldus Verburg. Laten we hopen dat de agrariërs in Nederland dat "signaal" massaal gaan oppakken, en net als Maatschap Boon hun daken ter beschikking gaan stellen voor de decentrale revolutie genaamd zonnestroom, of het desnoods op eigen initiatief gaan doen.

Dennis Gieselaar van Oskomera was ook een tevreden mens. Hij kwam enthousiast naar me toe met de mededeling dat om half vijf in de (stormachtige) middag, het vermogen tijdens een kort zonnig intermezzo al dik boven de 150 kilowatt was gekomen op dit oostelijk van zuid gerichte dubbeldak. Die opbrengst, dat komt wel goed...

** Collega demissionair Minister van der Hoeven van EZ was weliswaar uitgenodigd, maar ze was helaas niet aanwezig om dit wondermooie PV-project - uit eigen subsidiebeurs gecofinancierd - te komen aanschouwen. Niet helemaal verwonderlijk gezien het feit dat ze haar eigen op 1 april 2008 in het leven geroepen zogenaamde "stimuleringsbeleid duurzame energie" in een vermeend opinie artikel in de Volkskrant de grond in liet schrijven. Terwijl ze zelf aan de rand van de iets later met 4,9 miljoen barrels ruwe olie zwart kleurende Golf van Mexico met olieboeren aan het onderhandelen was.


22 augustus 2010: Angela Merkel's energiereisje door eigen land... Wat is er volgens u in de agenda van het inmiddels afgeronde "energiereisje" van de Duitse Bondskanselier een wel erg ondergeschoven doch erg populair kindje? (tip) En wat denkt u wat dat mogelijk voor (niet alleen symbolische) betekenis heeft?

"Bondskanselier Merkel begon vandaag haar vierdaagse 'Energiereis' door Duitsland. Ze begint met het bezoek van een windpark in Mecklenburg-Vorpommern en een windturbine producent in Rostock. Morgen gaat Merkel naar de Leipziger stroombeurs. Op donderdag wil ze de kerncentrale Emsland bezichtigen. Daarna staan een gas- en stoomturbine krachtcentrale in Lingen op het programma, een op biomassa werkende verwarmingsinstallatie en de bouwput van de kolencentrale in Lünen (Nordrhein-Westfalen). Op vrijdag bezichtigt Merkel de waterkracht centrale Rheinfelden en tot slot het modelhuis van de TU Darmstadt."

(vertaling van bericht op BEE site van 18 augustus, onderdeel "opvallend nieuws", door Polder PV)

http://www.bee-ev.de/Presse/beemerkenswert/2010.php


19 augustus 2010: Brand en zonnepanelen ctd. Nietes-Welles. Ook Trouw bemoeide zich met de deels gebluste, deels weer opflakkerende "discussie", meestal gevoerd door niet ter zake deskundigen, over "brand en zonnepanelen". UNETO-VNI schijnt nu volgens Trouw te claimen dat "het onderzoek van NIFV elke grond mist". Waarop NIFV weer in de verdediging schiet en de branche-organisatie van de installatiesector in de schoot werpt "een wel erg optimistisch beeld van de gevaren te schetsen."

Ik ben geneigd, mede gezien de al zeer grondige documentatie in expertiseland bij uitstek, en mondiaal zonnestroom kampioen Duitsland, uitvoerig gelinkt in mijn oorspronkelijke artikel (nergens als zodanig geciteerd in de mij ter beschikking staande nieuwshype in onze nationale pers) de NIFV "het voordeel van de twijfel" te gunnen. Zoals dat men pleegt te zeggen wanneer het allemaal niet zo helder is, en er in theorie mensenlevens op het spel zouden kunnen staan. Toch wel grappig dat zelfs het rechtse, nuke-minnende, en "linkse energiehobbies hatende" bolwerk van Elsevier het ditmaal voor Uneto-VNI lijkt op te nemen met de suggestie dat het allemaal wel mee zou vallen met die zonnepanelen en elektrocutie gevaar...

Wordt ongetwijfeld vervolgd, met daarbij mijn opnieuw geheven polderiaanse vingertje: laat de pers s.v.p. de professionals in het wereldje rustig hun werk doen en tot een decente, goed beargumenteerde consensus over gevaren, oplossingsrichtingen, en werkprotocollen komen. Dan kunnen we het eeuwige, mager tot slecht onderbouwde welles-nietes gezeur achter ons laten. Met hartelijk dank voor uw medewerking!

Woordvoerder NIFV:

"... de publicatie van de voorlopige uitkomsten in de media was 'ongelukkig'."

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3171001.ece/_Zonnepanelen_niet_gevaarlijk_bij_brandblussen_.html

... en ook het brandweerforum had natuurlijk een item (let vooral ook op het commentaar over de persoon die het over "gevaar wordt overdreven" had en dat er niets aan de hand zou zijn i.v.m. de rookontwikkeling bij branden in gebouwen met zonnepanelen)...:

http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?topic=17800.0


18 augustus 2010: Polder PV's Ferrarismeter salderingsgrafiek ververst. Ik liep door alle bezigheden aan Polder PV flink achter met de grafieken, maar maak me daar verder niet zo'n zorgen om. Sonnenertrag houd ik in ieder geval stipt elke eerste van de maand bij, u kunt de maanddata voor het 1,02 kWp deelsysteem van Polder PV onder nummer 777/flachlander terugvinden. De actuele maandgrafiek is zoals gebruikelijk in lijndiagram op de highlights pagina te vinden. Polder PV heeft bovendien inmiddels zo'n enorme datageschiedenis van ruim tien jaar in grafiekvorm voorhanden, dat iedereen daar naar believen in kan grasduinen, materiaal genoeg. De grafieken geven niet echt "verrassingen" meer te zien, het systeem doet al die jaren prima haar (suboptimale) best, en de trends zijn al jarenlang duidelijk bij Polder PV. Alleen bij systeemuitbreidingen verandert er natuurlijk e.e.a. aan de totaal haalbare dan wel fysiek gemeten productie, in diverse vormen gepresenteerd op deze website.

De leukste grafieken, die ik niemand anders in Nederland in deze vorm heb zien maken, betreft het in extremo door de aanwezigheid van een "aardig doch relatief klein" PV-systeem beïnvloede gedrag van de enkeltarief Ferrarismeter in de meterkast. En de gevolgen voor bijvoorbeeld de zelfvoorzieningsfactor en de maandelijkse stand van zaken bij onze "stroombalans". Vandaar dat ik enkele "meterstanden" grafieken inmiddels maar weer eens heb ververst. Zie daarvoor de grafiek sectie meterstanden. De alleraardigste is natuurlijk deze, waarin inmiddels ook het effect van de op 20 april 2010 bijgeplaatste 2 Kyocera modules is te zien (gele datapunten rechts). Klik op het plaatje voor uitvergroting:

Uitleg bij deze grafiek op de desbetreffende pagina.

Tevens kunt u updates van de energie- en waterverbruik cijfers per maand aantreffen op Polder PV, bijgewerkt tot en met juli 2010 (ingang via overzicht pagina energieverbruik grafieken). Met name de nieuwe roll-over grafiek voor ons drink- en regenwater verbruik is een aanrader: beweeg daartoe de muiswijzer over en buiten de grafiek voor het effect (pagina dynamiek blokkers uitzetten s.v.p., het plaatje werkt met een javascript). Veel plezier ermee!


17 augustus 2010: NVBR continueert onderzoek bij thema "zonnepanelen en brand". Er is nog steeds overleg en onderzoek gaande over het heetste zonnestroom onderwerp van de maand augustus. Met dank aan Jeroen Haringman en Niels Thijssen een link naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Die wat koelwater over de verhitte gemoederen heeft gespoeld met een nuchter stukje op hun website. Met als strekking de impliciete boodschap: "We zijn er [al een tijdje] mee bezig, geen paniek, laat de oplossingen s.v.p. over aan vakmensen".

Waarvan akte...

Citaat uit het berichtje:

"De berichtgeving van 16 augustus jl. is niet geheel juist."

http://www.nvbr.nl/algemene_onderdelen/rss/rss/@17111/zonnepanelen_een/


17 augustus 2010: Andere opvallende uitspraken in het ND artikel. Om de discussie in het vorige artikel toe te spitsen op de claims over "zonnepanelen en brand", behandel ik de rest van het commentaar over "marktgroei" in Nederland in dit aparte stuk.

De eerste claim is:

"Zonnepanelen zijn in Nederland aan een opmars bezig. Vorig jaar vroegen 7.700 huishoudens een subsidie aan ..., dit jaar waren dat er 18.045. Beide jaren kregen ongeveer 3.500 mensen die subsidie toegezegd..."

Dat "opmars" mag ook in de prullenbak, want dan zou in gelijkluidende termen de markt in het naburige Vlaanderen als "explosief groeiend" moeten worden gekarakteriseerd, en voor Duitsland ontbreken me dan de superlatieven. "Groei" is een beter criterium voor slakkenmarkt Nederland, gezien de factor 83 verschil in bijbouw tussen Nederland en Vlaanderen in juli dit jaar... "Langzame groei" is een beste indicatie. Leuk om via dit stukje te horen te krijgen dat er dit jaar blijkbaar niet 17.000 aanvragen gedaan zouden zijn (tot nu toe door Agentschap NL beweerd), maar dat het er alweer dik 1.000 meer zouden zijn. Dat helpt verder geen moer, want slechts een schijntje wordt "beschikt". Voor de SDE 2009 "klein" waren dat er trouwens 3.521. Voor SDE 2010 "klein" waren dat er wel een stuk meer, 4.200 volgens opgave van Agentschap NL. Maar ook dat zegt nog niks, want die panelen liggen nog lang niet allemaal op de daken. Verre van. Er is voor SDE 2008 en SDE 2009 van die "beschikkingen" qua aantallen aanvragen eind juli 2010 nog maar 36,2% gerealiseerd...

"Hoeveel vierkante meter zonnepanelen de Nederlandse daken bedekken is niet bekend."

Fijn dat weer eens in een Nederlandse krant wordt geconstateerd wat ik al jaren op mijn website stel: dat de registratie van zonnestroom systemen in Nederland een grote puinhoop en Emmentaler Gaten Kaas is waar niemand wijs uit wordt.

"Het aantal mensen dat bij de beheerders van het elektriciteitsnet staat geregistreerd omdat ze met de zon gewonnen elektriciteit terugleveren aan het net was op 1 juli van dit jaar 4845. Ze leverden 22 megawatt terug aan het net."

Zucht. (a) "Ze" staan niet bij de (regionale) netbeheerders "geregistreerd", maar bij CertiQ (dochter van hoogspannings-netbeheerder TenneT, waar burgers eigenlijk niks zouden hebben te zoeken). (b) Dat "terugleveren aan het net" betreft natuurlijk uitsluitend het overschot, wordt niet duidelijk uit de hier gemaakte claim. De CertiQ cijfers suggereren dat ongeveer een kwart van de totale productie voor zelfverbruik wordt toegekend. (c) Het voor "1 juli" gesuggereerde aantal van 4.845 "aantal mensen" sloeg op het CertiQ maandrapport over juli wat is gedateerd op 1 augustus 2010, en wat niet het "aantal mensen", maar het "aantal participanten" weergeeft (het kan voorkomen dat huishoudens meerdere installaties hebben aangemeld en er zijn ook energiebedrijven en andere bedrijven die als "participant" staan ingeschreven). (d) Ook moet daarbij gezegd worden dat van die 4.845 systemen er slechts 4.229 stuks onder de SDE gevallen kunnen zijn, omdat er bij het begin van die regeling op 1 april 2008 al 616 installaties (MEP-systemen) stonden ingeschreven bij CertiQ. (e) "Ze leverden 22 megawatt terug aan het net" is een rabiaat foute bewering. Er was in het juli rapport (1 augustus datumstempel) 21,947 MWp nominaal opgesteld vermogen (STC condities) aangemeld/ingeschreven bij CertiQ. Onder gunstige condities, kan dat opgestelde vermogen op veel NL lokaties, bij een haalbare genormeerde opbrengst van 900 kWh/kWp.jaar op jaarbasis ongeveer 19.750 MWh per jaar aan AC-stroom produceren. Als we ervan uitgaan dat de CertiQ claim "grofweg 25% eigenverbruik" (NB: toewijzing, niet hard te maken) correct is, zou er van die 19.750 MWh dus slechts plm. 14.810 MWh (14,8 GWh) per jaar "aan het [laagspannings-]net worden geleverd". Bij een veelvuldig geciteerd (doch onbewezen) jaarverbruik van gemiddeld 3.500 kWh/jaar zouden van die op het net ingevoede "overschotten" aan zonnestroom zo'n 4.230 huishoudens hun jaarbudget kunnen "opeten". Uiteraard tegen betaling via mistige tarieven bij hun leverancier. Al zullen ze er een all-in fooi van slechts iets van 21-22 cent gemiddeld per kWh voor betalen (het gros daarvan energiebelasting wat direct zonder tegenprestatie afvloeit naar de Staat). Eventuele groencertificaten worden zonder waarde voor de netinvoeder door de opkoper via CertiQ achterover gedrukt... Dat is de enige correcte wijze van beschrijven.

En dan zwijgt het Nederlands Dagblad ook nog eens over de aan CertiQ waarneming voorbijgaande doorgaande aanschaf en installatie van PV-systemen door huishoudens en zelfs bedrijven die volledig buiten de SDE (en dus CertiQ) om gewoon doorgaan met hun eigen decentrale stroomrevolutie'tjes. Polder PV heeft berekend dat op basis van de voorlopige CBS cijfers voor 2009 en de al bekende maandrapporten en het jaarrapport van CertiQ, er 43 procent van de afzet aan eindgebruikers niet gecertificeerd is. Zelfs al zou je die 43 procent bij de CertiQ cijfers tellen, kom je voor 2009 nog steeds maar op minder dan 11 MWp marktgroei uit. Vlaanderen alleen (bevolking 2,7 maal zo klein dan de Nederlandse) "deed" in dat jaar volgens het VREG jaarrapport 245,051 MWp (zie PV-marktgroei pagina België). Een factor 22 maal zo groot. Dat is "echte groei" (waarbij we voor Duitsland even andersoortige bewoordingen moeten kiezen)...


17 augustus 2010: Zomer"hoax" numero twee: brand en zonnepanelen (met talloze latere toevoegingen van links naar artikelen over de materie, deels op te vragen bij Polder PV).

Voor snel link naar sectie "brand incidenten in Nederland" klik hier.

Het zat er natuurlijk aan te komen, maar blijkbaar is het - na de vorige zwaar overtrokken komkommer verhalen over "5% zonnepanelen defect" - weer tijd om paniek te zaaien over een technologie die sommige partijen in ons land als "bedreigend voor hun bestaan" zien (lees: zonnestroom). En dan mag er best wel eens van een mug een olifant gemaakt worden (het ultrakorte nogal suggestieve mini-itempje op het NOS Journaal van 16 augustus zal ik dan maar snel vergeten). Niet dat het persé de intentie van de nieuwste berichtgeving in onze nationale pers was, maar het zal genoemde "partijen" best wel goed uitkomen. Het gaat - uiteraard - over het fenomeen zonnepanelen. Nog steeds een totaal onbetekenende prutsmarkt in Nederland ondanks alle geronk erover. Polder PV berekende de status anno juli 2010: ongeveer 62,6 [CBS 2009] + 3,5 [maandrapporten CertiQ] = 66,1 MWp netgekoppeld voor 16,6 miljoen inwoners (nog steeds: het gros daarvan, 19,6 MWp, geplaatst in 2003). Een zeer povere prestatie van slechts 4,0 Wp/inwoner. Zeg maar: een paar zonnecellen van een "vooroorlogs" type per ingezetene, ga daar maar eens flink aan staan te blussen...

Want het ging natuurlijk in de berichtgeving over het zeer sporadisch gelijktijdige fenomeen brand. Een bekend verschijnsel voor Homo sapiens sinds hij/zij het vuur in de schoot geworpen kreeg door natuurlijke krachten, of, voor diegenen die van een meer mythologische insteek houden: dankzij die goeie ouwe Prometheus die het mysterieuze "spul" van de Goden jatte. Voor Nederlanders tot nog toe echter een zeldzame combinatie, vanwege de nog steeds zeer schaarse zonnepanelen, die ook nog eens in veel gevallen in de vorm van slechts enkele paneeltjes op het dak liggen. Het was blijkbaar zo'n "belangrijk item", dat ik gisteren maar liefst 22 e-mails "mocht" ontvangen over het hete onderwerp:


^^^
Screenshot van de waslijst e-mails die ik 16 augustus in de in-box van mijn mail-programma vond...

Dit laat onverlet dat het "thema" beslist niet onder het tapijt geveegd mag worden, en met name in landen met serieuze markten als Duitsland en, in mindere mate, België, is dit hete onderwerp al een paar jaar gespreksstof, met in het eerstgenoemde land (de wereldmarkt voor zonnestroom) al zeer serieuze industriële aanzetten om iets met dat "sticky" thema te gaan doen. Vooralsnog zijn er echter nog geen "doden" gevallen bij de bestrijding van vuur op de paar panden die met een dakvullend (on-Nederlands) PV-systeem waren bedekt. Er zijn wel heel veel meer veel ergere gevaren die onze de hemel in te prijzen brandweerlieden dagelijks bedreigen (en daar hoor je natuurlijk vrijwel niemand over).

Artikel NL Dagblad
Ik bespreek hieronder het artikel "Met de botte bijl naar de brand" in het Nederlands Dagblad van gisteren (maandag 16 augustus, zie ook het onderaan gelinkte, veel kortere abstract op internet). Het artikel verscheen n.a.v. een memo wat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) verstuurd zou hebben naar brandweerkorpsen met "aanbevelingen" hoe te handelen in het (zeldzame) geval dat een Nederlands korps een brand in een pand met zonnepanelen moet bestrijden. Bij beschadiging van de zonnepanelen kan (overdag, en volgens sommige onbevestigde geruchten zelfs bij gebruik van grote schijnwerpers 's avonds) als er met water wordt geblust gevaar voor elektrocutie van de blussers ontstaan. Dat "risico" is zeker niet uitgesloten, maar dan moet er wel voorzichtig omgegaan worden met de vermeende omvang van dat "gevaar", en dient tegelijkertijd ook ingegaan te worden op wat er kan worden gedaan om dat te helpen verminderen.

Polder PV behandelt enkele uitspraken in dat artikel van Koos van Wees.

"Zonnepanelen leveren ieder afzonderlijk 12 of 24 volt gelijkstroom. Dat is op zich niet gevaarlijk. Maar voor een beetje opbrengst moet een aantal panelen aaneen worden gekoppeld. In die gevallen wordt al snel de 120 volt gelijkstroom overschreden, die volgens het NIFV gelijk staat aan levensgevaar."

Hier wordt voorbij gegaan aan het feit dat er nog steeds een hoop niet en wel gerenoveerde systemen zijn in Nederland waar alle modules parallel zijn gekoppeld met OK4 omvormers, zoals al ruim tien jaar het geval is bij het (gerenoveerde) systeem van Polder PV. Meestal zijn dat modules met een nominaal STC vermogen van rond de 100 Wp, die onder optimale omstandigheden een bedrijfs-spanning hebben tussen de 35 en 40 Volt DC (grafiek 29 april 2007), meer niet. Ook wordt voorbijgegaan aan het feit dat veel huishoudens later slechts kleine, apart aan het net gekoppelde setjes hebben gekocht van vaak iets van 6 modules, met daar aan bijvoorbeeld 2 Steca 300 omvormers en twee "strings", of een Steca 500 exemplaar met een string. Deze omvormers hebben maximale ingangsbereiken van 135 tot 230 Volt DC spanning. Een DC spanning die echter onder de meeste omstandigheden veel lager zal zijn, omdat zonnestroom systemen zelden langdurig op hun maximaal haalbare prestaties functioneren. Ik zeg niet dat er helemaal geen "risico's" zijn. Ik stel dat die "risico's" klein zullen zijn in de meeste gevallen, al blijft het altijd oppassen met gelijkstroom. Een leven zonder risico's is onmogelijk, en ook met oliebronnen, kolenmijnen, uraniummijnen en zelfs met "ultrasafe" geachte kernsplijters kan iets misgaan, en gaat er daarmee ook regelmatig iets flink mis, met soms zeer ernstige gevolgen. Over de tonnen aan giftige stoffen die de door de NOS recent de hemel in geprezen nieuwe kolencentrales in de Eemshaven de lucht in blazen horen we de media erg weinig. Dat is een 24 uur per dag, 365 dagen per jaar durende verzwegen aanslag op de mensheid waar die paar brandjes op huizen met een paar zonnepaneeltjes bij verbleken. Hoogste tijd dat "de media" daar zeeeeeer uitvoerig aandacht aan gaan besteden, de Telegraaf incluis.

"De NIFV heeft inmiddels een aanbeveling laten uitgaan om bij brand met zonnepanelen de kabels aan de panelen door te knippen met geïsoleerd gereedschap. Dat is de enige mogelijkheid om veilig te werken, meent het instituut."

Bizarre suggestie. Om meerdere redenen. Uit de stroom aan e-mails die ik vandaag ontving, blijkt namelijk uit betrouwbare bron (partner van iemand die bij het NIFV werkt) dat men "intern bezig is aan onderzoek voor het opstellen van een protocol". Dat klinkt toch wel heel wat anders als het slecht gedocumenteerde geschreeuw in de nationale pers als "een aanbeveling laten uitgaan". De pers doet ook op dit vlak het huiswerk nog steeds erg slecht, zoals gebruikelijk.

Ten tweede, en dat is veel erger, als deze "suggestie" al gedaan zou zijn, dan is dit wel zeer beperkt toepasbaar. Want een groot deel van de zonnepanelen ligt op dakhaken op schuine daken, en er is zeker in een chaotische en dynamische situatie als bij "een" brand (verder niet gedefinieerd wat voor "type" brand) helemaal geen tijd om bij dat soort systemen te gaan zitten prutsen onder de modules, die dicht bij de dakpannen zijn gemonteerd. De meeste DC kabels zijn in zo'n situatie namelijk nauwelijks fysiek te bereiken, omdat de modules vaak tegen elkaar aan zijn geschoven. Die DC kabels zijn "ergens" onder dat module vlak op diverse, niet gemarkeerde plekken met elkaar verbonden, en de uiteindelijke stringkabels zijn "ergens" onder een dakpan door via een geboord gat naar binnen geleid, wederom meestal nergens gemarkeerd. Zonder met grof geweld de opbouwconstructies (met zwaar gereedschap op een hoge ladder) te slopen, is in veel situaties niet eens op eenvoudige wijze bij die bekabeling te komen. En dan kan de brandweer dus nog steeds niks. Ook als ze binnen bij de door het dak gevoerde stringbekabeling kan komen. Zelfs als ze die zouden doorknippen (als ze d'r bij kunnen komen verstandiger natuurlijk: stekkers uit het stopcontact), dan nog geldt het volgende. Zolang er meerdere modules in serie via DC kabels zijn doorverbonden op het dak, zeker als dat er een fors aantal zijn, kan zelfs bij een al dan niet met grof geweld "met geïsoleerd gereedschap doorgeknipte serie stringkabels" binnen in huis, niet voorkomen worden dat er op dat dak nog steeds modules onder spanning kunnen staan als niet alle onderlinge verbindende DC bekabeling is/wordt doorgeknipt. Als de modules door de brand al zijn beschadigd kunnen ze dus in combinatie met water tot potentiële risico's blijven leiden. Ik voorspel u dat in een noodsituatie als een brand er helemaal geen tijd zal zijn om al die onder de module velden liggende kabels door te knippen, zeker niet bij grote dakinstallaties. Zelfs al zouden de risico's "beperkt" zijn doordat in ieder geval grote modulevelden "in stukken zouden zijn gehakt" op cruciale punten, er blijft een risico op schokken, en dat wil je geen een al dan niet "vrijwillige" brandweerman of -vrouw in een riskante context als een (hellend) dak op een brandend gebouw aandoen. Ergo: het gesuggereerde "middel" is beslist geen universele "oplossing". Als er al een "onacceptabel" probleem zou zijn. En dat moet nog maar worden bezien, het zal ook afhankelijk zijn van de specifieke situatie hoe groot de risico's zullen blijken te zijn.

"Ook zouden de panelen kunnen ontploffen."

Dat is er typisch eentje voor de categorie: afvoeren (wordt later in het artikel dan ook zelf al naar het rijk der fabelen verwezen, maar de pest is juist dat die onzin wel in het artikel wordt geplempt...). Ik zou me eerder zorgen maken over de voorraad nagellak remover, benzine, terpentine, de gaskraan, en nog zo wat meer van dat soort levensgevaarlijke, hoog-explosieve goedjes in een willekeurig huishouden.

"Volgens een woordvoerder van Ubbink BV, producent van zonnepanelen, is het gevaar geweken zodra bij brand de elektriciteit wordt uitgeschakeld via de hoofdknop in de meterkast..."

??? Tweeledige opmerking. Ten eerste produceert Ubbink Solar Modules (als dat bedrijf wordt bedoeld) sinds de vestiging in Doesburg door de Duitse eigenaar Centrosolar gesloten werd geen modules meer in Nederland, voor zover de kennis van Polder PV reikt. Wel is van Laarhoven met een geheel eigen bedrijf doorgestart, en dat heet Solar Modules Nederland, gevestigd in het Limburgse Kerkrade (paar maal van naam gewijzigd). Ten tweede staat er ALTIJD spanning aan de DC zijde van de PV generator, zodra er zonlicht op schijnt. Daar helpt echt geen AC noch een DC "Freischalter" in de meterkast of elders in de woning tegen. Ik hoop dat de geïnterviewde verkeerd is geciteerd door het ND...

"Gerard van Amerongen, voorzitter van de brancheorganisatie van leveranciers en producenten van zonnepanelen Holland Solar, vindt dat het gevaar wordt overdreven. “Als er veel rook is bij de brand is er ook nauwelijks stroom via de panelen”."

Ook hier hoop ik dat de voorzitter van de brancheorganisatie verkeerd is geciteerd. Want ik zou niet graag in zijn schoenen staan als bij een brand met rookontwikkeling het bij het eerste het beste briesje voorkomt (en dat gebeurt natuurlijk gegarandeerd), dat die "rook" opzij wordt geblazen, en de PV generator (weer) volop in het zonlicht komt te liggen. Dan wil je als blussende brandweerman vast wel een gezonde afstand tot die generator nemen, zeker als deze door de brand is beschadigd, forse rookontwikkeling of niet...

"Consensus over het blussen van dit soort branden is er nog niet. Ze komen ook heel weinig voor."

Aldus Beckman, manager van de Brandweeracademie. En zo is het maar net. De professional geeft al aan dat er voorlopig nog niet zoveel aan de hand is. En met het slakkentempo van de uitbouw van PV in NEEderland, zal dat ook voorlopig wel zo blijven. Daarover doet het ND trouwens in een apart kader nog wat uitspraken, ik ga daar in het hierboven geplaatste vervolg artikeltje verder op in.

Reactie
N.a.v. de commotie een relativerend bericht van een lezer van Polder PV:

"Na het NOS journaal (16 aug.) wist ik effen niet meer waar ik het zoeken moest. “Brandweer kan geëlektrokuteerd worden door zonnepanelen”. Een volgende stap in het Saboteer DE programma dacht ik meteen. Ik ben overigens 54 en nog nooit verdacht van paranoia. Dus toch maar even m'n pa gebeld die 25 jaar lid was van de vrijwillige brandweer en zijn hele werkzame leven installateur was. Wat hij ervan dacht dat er zou gebeuren als er 120 Volt aan de andere kant van de waterstraal geraakt zou worden, en of ze ook altijd wel bij een huisbrand eerst de hoofdschakelaar omzetten alvorens te gaan blussen.

Nou ten eerste hebben ze altijd rubber laarzen aan en meestal ook handschoenen, dus het zou sowieso al geen probleem zijn. Als brandweer loop je zonder meer al veel meer gevaar op explosies van gassen, giftige dampen, te hoge hitte of instortingsgevaar, etc. Natuurlijk moeten de risico's zoveel mogelijk beperkt worden, maar om dan zo'n relatief klein detail zoooooo uit te meten in de landelijke pers... Daar kan het komkommersyndroom alleen niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Wat is toch dat NIFV wat achter deze ophef zit? Is dat een afdeling van EZ misschien, ha ha.

Dus even Polder PV raadplegen, maar nog geen reactie. Dat neem ik je zeker niet kwalijk hoor, ik vind het toch al een wonder dat je erin slaagt zo enorm veel waardevolle informatie te verschaffen. Misschien ga ik daarvan nog wat gebruiken om te reageren in de krant hier, die ook een bijna paginagroot artikel wijdde aan deze onthutsende materie (Gelderlander). Ook hiervoor bij voorbaat dank."

Van weer een andere lezer:

"Tja, hier heb ik altijd voor gewaarschuwd.
Dit is de reden dat ik destijds de doe het zelf systemen verplicht met een DC-gevoelige aardlek heb laten uitvoeren."

M.a.w.: wel degelijk een potje zout bij de (weer over waaiende) Nationale Hysterie rond "brand en zonnepanelen". Maar tegelijkertijd ook zeer kritisch blijven waar het alle toepassingen van gelijkstroom betreft. Er zijn niet voor niets reeds diverse bedrijven bezig om te kijken of er een niet al te dure "ingreep" in de junction-box van [nieuwe] zonnepanelen mogelijk is waarmee in het geval van brand middels een elektronisch signaal alle contacten tussen de modules onderling verbroken zouden kunnen worden. Het ligt in de bedoeling dat de modules zichzelf dan gaan "kortsluiten" waardoor alle potentiële risico's voor brandweerlieden tot het absolute minimum worden beperkt. Dat heet: toekomstgerichte bedrijfsfilosofie. Ook al zijn deze initiatieven er primair niet op gericht om genoemde problemen te voorkomen, de zogenaamde "power optimizers" zoals SolarMagic Power Optimizer, EHW Smart Power Box en de SolarEdge Powerbox zijn in principe in staat om op module vlak "aan te grijpen" in de gewenste denkrichting. Op Intersolar 2010 in München waren nog meer initiatieven rond AC-module achtige concepten te vinden, of controle "in de junction box", die ook aangrijpingspunten kunnen bieden voor het volledig spanningsloos maken van alle modules in een PV-array. Photon organiseerde in augustus van 2009 zelfs een speciale workshop "Solar on fire" in Aachen. M.a.w.: de industrie is aan zet, en alle slecht onderbouwde hysterie over "brand en zonnepanelen" dient ook in dat licht beschouwd te worden.

^^^
Een van de voorgestelde oplossingsrichtingen voor het "automatisch" of met de hand verbreken van potentieel gevaar opleverende decentrale stroomkringen op daken: zekeringen die smelten bij hoge temperaturen, of die op eenvoudige wijze met een hamer kapot geslagen kunnen worden Met een sterk gereduceerde kans op - typisch voor DC stroom - lichtbogen, via een ingebouwd veermechanisme wat de beide aansluitpunten in tegenovergestelde richtingen uit elkaar drukt.

Bron: © Thiem/Huber uit Kreisverwaltungsrat München pdf

Verder lezen

Statistiek branden
Feiten en cijfers branden (Federatie Veilig Nederland, vervangt hier onder genoemde data van Vebon-NOVB, data beschikbaar tm. nov. 2018). 80.582 woningbranden per jaar, 220 brand claims gemiddeld per dag, 1 op 67 woningen wordt jaarlijks door brand getroffen.
Branden in Nederland: de feiten (Vebon-NOVB.nl). Nuchtere cijfers die het aantal "branden in/op woningen met zonnepanelen" in het essentiële perspectief zetten. Zoals: 103.657 woningbranden per jaar (!); 283 brand "claims" per dag; 47 "fatale" woningbranden (dodelijke slachtoffers); 1 op 67 woningen jaarlijks door brand getroffen.

Aantal "meldingen" van brand in/op woningen met zonnepanelen 2018 bij Instituut Fysieke Veiligheid: 25 ... Zie ook het later verschenen artikel "2018 telt 33 doden bij woningbranden" op website Brandweer.nl (4 apr. 2019).
Branden in 2008 (Brandweerstatistiek CBS): 45.400 stuks in Nederland. Daarvan 14.400 stuks binnenbrand en 1.900 schoorsteenbrand (rest niet gebouw- of opstal gerelateerde buitenbranden!), dus max. 16.300 te relateren aan gebouwen. Er waren in dat jaar 97 doden te betreuren waarvan 3 brandweerlieden. Zonnepanelen als mogelijke oorzaak of gevolg worden nergens genoemd.
Aantal huishoudens in 2008 (CBS): 7.242.202 stuks.
Verhouding aantal gebouw-gerelateerde ("binnen") branden per huishouden gemiddeld in 2008 (incl. bedrijfsbranden): 16.300/7.242.202 = 0,23%.
Aantal gecertificeerde zonnestroom systemen in 2008 CertiQ: 740.
Polder PV schatting maximum aantal meestal (zeer) kleine zonnestroomsystemen in 2008 in Nederland (grotendeels nergens geregistreerd, beslist niet "gecertificeerd"): 30.000 stuks.
Kans op brand bij 30.000 "huishoudens" met meestal kleine PV-installaties: 0,23% x 30.000 = 68 theoretische branden/brandjes in 2008. Echter, 82% van die "binnenbranden" kan al door de eerste brandweer eenheid worden bedwongen en blijft dus beperkt in omvang (2008: 14.400 "binnenbranden", waarvan 11.800 "klein"). Ergo: de eventuele "risico's" blijven zeer beperkt, de meeste branden bereiken het dak niet eens.

"Bronnen"
Gathering of Tweakers discussies rond het thema "blussen" (keyword search in Duurzame Energie deel 17)
http://nos.nl/audio/178722-zonnepanelen-gevaarlijk-voor-brandweer.html (alleen geluidsfragment van 2'30", interview met Jans Weges van NIFV over de [potentiële] risico's bij de bestrijding van branden in panden met zonnepanelen op het dak)
http://nos.nl/video/178710-zonnepanelen-gevaarlijk-voor-brandweer.html
(zeer kort videofragment uit het NOS Journaal van 21 seconden, veel te kort om de complexe materie uit te leggen, had in deze vorm dan ook nooit zo hetzerig gebracht mogen worden)
http://www.nifv.nl (website van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, waarop echter i.t.t. de merkwaardige suggesties van diverse persorganen beslist geen persbericht o.i.d. is te vinden over het nieuwste rimpeltje in de PV-onzin vijver. Jeroen Haringman had de NIFV aan de lijn en die bevestigde wat er al werd vermoed, dat de commotie weer de zoveelste "storm in een glas water" betrof. Tja. Komkommertijd, nog steeds.)

In Nederland is n.a.v. een Handreiking "Brandweeroptreden nabij elektriciteit" publicatie van maart 2015 een aparte bijlage (J) opgenomen in het Handboek HBze Zonne-energie. Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen van ISSO. Zie referentie in het publicatie overzicht van deze organisatie. (n.a.v. tweet van Rob van Bergen van ISSO, dd. 4 juni 2018)

Ook in België groeiende onrust, maar kalme autoriteiten die protocollen gaan opstellen:
http://www.deredactie.be/permalink/1.846142 (video van uitzending De Redactie.be Journaal, Vlaamse TV. 17 augustus 2010, niet zeker of fragment beschikbaar blijft. Brandend huis met zonnepanelen in Gistel, Vlaanderen, en plan van aanpak Kenniscentrum Civiele Veiligheid van Binnenlandse Zaken, zie ook screenshot hieronder)

^^^
Screendump van korte video reportage op Journaal van DeRedactie.be van 17 augustus 2010 met licht brandend huis (rookontwikkeling en al forse schade aan de dakstoel) in Gistel, Vlaanderen, België. Met o.a. een brandweerman die wel de thermische zonnecollector bereikt met de brandspuit (buiten beeld, zie video), maar die niet in de buurt komt van de fotovoltaïsche zonnepanelen.

© 2010 DeRedactie.be, directe link naar video fragment

Polder PV - latere berichten
Skip de maan, en breng voldoende schijnwerpers mee... (24 januari 2011, de "mythe" van gevaarlijk maanlicht en/of licht van vlammen tijdens brand op daken met PV installaties op Deutsch-grundliche wijze doorgeprikt)

Berichten/reacties (incl. België)
https://www.gva.be/cnt/dmf20180525_03529076/grote-bedrijfsbrand-magazijn-katoen-natie-in-lichterlaaie (25 mei 2018: brand in loods van Katoen Natie dochter bedrijf J-Tec Material Handling (Lieven Gevaertstraat in de KMO-zone Vloeiende van Kapellen, Vlaanderen), legt pand vrijwel geheel in as, incl. de forse PV generator met bijna 700 panelen op het platte dak. Brand ontstond 's nachts, geen oorzakelijk verband met aanwezigheid zonnepanelen)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3174776/2017/06/04/Zonnepanelen-zetten-dak-van-school-in-Bree-in-brand.dhtml (5 juni 2017: brand op dak Sint-Augustinuscollege te Bree, Vlaanderen, B. Geclaimd wordt dat zonnepanelen oorzaak zouden zijn, waarna isolatiemateriaal van dak in brand zou zijn gegaan (?). Oorzaak wordt echter onderzocht, dus nog geen zekerheden)
http://www.nav.be/pages/kdb.php?id=131 (update 22 september 2011: uitgebreide inventarisatie van de "brand en zonnepanelen problematiek" en de oplossingsrichtingen op Belgische architecten website)
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=8246&mforum=zonstraal (de Belgen zijn al langer met het thema bezig, niet gek, want hun markt is extreem hard gegroeid, i.t.t. de Nederlandse)
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=2685&mforum=zonstraal (al wat ouder draadje)
http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/14/zonnepanelen-gevaar-bij-brand (abstract van het hier besproken artikel in het Nederlands Dagblad)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7407071/__Zonnecellen_gevaarlijk_bij_brand__.html?p=23,1 (uiteraard besteedde de "spreekbuis van NEEderland" er ook aandacht aan, en snapt de correspondent niet dat een zonnepaneel niet "oplaadt", maar continu stroom kan blijven produceren als er [genoeg] licht op valt en er een gesloten stroomkring is. Een zonnestroompaneel is geen accu. Ik moet ook het eerste zonnestroom systeem nog ontdekken wat een "dodelijke stroomstoot" zou kunnen genereren uit het licht van vlammen, typische uit de duim zuigerij van de Telegraaf journalist...)

http://www.herbergpv.nl/?p=3233 (reactie van Berend Wagenvoort van Herberg PV: "Nederlandse brandweerkorpsen gaan nu dus protocollen opstellen voor branden waarbij zonnestroominstallaties in het spel zijn. Heel verstandig, aangezien er ook in Nederland steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd worden. Maar om daar nou zo’n ophef over te maken…")
http://www.solarwebsite.nl/2010/08/brandweer-onder-stroom-gerecycled-nieuws/ (reactie van blogger Jeroen Haringman op het "komkommer" nieuws)
http://www.renewable-energy-now.org/2010/08/zonnepanelen-vormen-gevaar-voor-brandweer/ (reactie van blogger Niels Thijssen op het nieuws)
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (onder 16 augustus: "De enige brand ooit waarbij zonnepanelen waren betrokken was die van het Oceanium (Blijdorp) op 26 juli 2007". Vetdruk van webmaster van Polder PV. Nou, dan zou ik toch maar iets beter Googelen, hooggeschatte collega, zie beginnend lijstje hier onder...)
http://www.zonnestroomproducenten.org/nieuws.php#201008161 (de ZPV maakt zich er wat mij betreft iets te makkelijk van af...)

Energeia berichtte ook op 17 augustus 2010. Stuk genuanceerder dan andere media, o.a. kort vraaggesprek met de heer Schruijer van NIFV (mail Polder PV indien interesse).

Nieuwe berichtgeving en commentaren, met name n.a.v. diverse branden in panden met zonnepanelen in NL in 2018 en later algemeen en gerelateerd nieuws (recentste bovenaan; zie ook de aparte incidenten lijst direct onder deze sectie)

 • Publicatie over kwaliteit en veiligheid van zonnestroomsystemen. Website Holland Solar (3 november 2020). Publicatie in samenwerking met Techniek Nederland, met overzicht van de kwaliteitsborging trajecten inclusief veiligheids-issues binnen de zonnestroom - en installatie sector. Eerste document, wordt aangepast bij voortschrijdende inzichten en wijzigigingen in het hele raamwerk rond kwaliteit en veiligheid in de sector.

 • De 6 stappen naar brandveiligheid bij PV-installaties. Kennisdocument. (website Conduct.nl, oktober 2020). Via een invulformulier met persoonlijke gegevens is een zogenaamd "kennisdocument" op te vragen bij deze specialist op het gebied van overspanningsbeveiliging (o.a. voor zonnestroom installaties). Hierin wordt informatie verstrekt over de volgende aspecten:

  Bouwkundige aspecten
  Kabelmanagement
  Aarding en potentiaalvereffening
  Bliksem- en overspanningsbeveiliging
  Brandpreventie en materialen
  Aansluit- en schakeltechniek
 • "Goednieuwsverklaring". In een overleg met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 7 oktober 2020 antwoordde Wiebes op vragen van, o.a. Matthijs Sienot (D'66), over de verzekerbaarheid van zonnepanelen (met name "op grotere daken", n.a.v. "casus Thialf"), en kwam hij met een nieuw toverwoord. Uit het nog ongecorrigeerde stenogram van de vergadering (voor eigen risico "te genieten"): "Op 3 september heeft EZK een rondetafel voorgezeten met de verzekeringsbranche en marktpartijen. Daaruit bleek dat het voor het overgrote deel geen probleem is, maar dat de verschillende initiatiefnemers actief zullen wijzen op het belang van contact met de verzekeraar en het zo bouwen dat het risico wordt verminderd. Daar zijn allerlei partijen bij betrokken, onder andere het Verbond van Verzekeraars en Techniek Nederland. Er wordt dus gewerkt aan een soort preventie op basis van technische informatie over zonnepanelen die de verzekeringsrisico's reduceert en helderder maakt, een voorbeeldclausule voor verzekering van zonnestroominstallaties en een erkenning, ook van installateurs, zodat de verzekeraar een soort goednieuwsverklaring krijgt en dat aandurft".

 • Verzekeren van zonnedaken. In whitepaper van Dutch Green Building Council, sep. 2020. Apart artikel met 3 secties. In een andere bijdrage in dezelfde whitepaper, stelt operationeel directeur van de grote solar rooftop ontwikkelaar KiesZon, Bram Peperzak, het volgende over verzekerbaarheid tegen o.a. brand op logistiek vastgoed: “Er komen drie controlemomenten: tijdens de engineering, gedurende het installeren en een opleverinspectie.” Op die manier komt er ook voor de verzekeraars meer inzicht. Want dat is volgens Peperzak de reden van de premiestijging: “Er is te veel onbekend, dus is het een hoog risicoprofiel. En er is nog een te lage risicospreiding, doordat verzekeraars vaak een beperkt aantal gebouwen met een zonnestroomsysteem op het dak in de portefeuille hebben. Verzekeraars zullen snel meer kennis en ervaring opdoen en door het grote aantal projecten dat nu wordt gerealiseerd ontstaat er ook spoedig voldoende risicospreiding.” KiesZon is betrokken bij het nieuwe SCOPE 12-richtlijn. Die richtlijn legt op dat een onafhankelijke derde partij de zonnedaken controleert. Overigens is zijn claim "nog nooit brand geweest bij een logistiek project" incorrect, in Amsterdam is bijvoorbeeld een klein deel van een groot logistiek PV project in brand gevlogen (en gelukkig beperkt gebleven qua schade: incident Latexweg, september 2019).

 • Scope 12 - Inspectie van zonnetroominstallaties. September 2020. De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Na lange voorbereiding, is nu eindelijk het Scope 12 programma, waarbij inspecties van zonnestroominstallaties groot en klein mogelijk worden gemaakt, klaar om van start te gaan. De organisatie van deze inspecties is tot stand gekomen op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) ontwikkeld. Met de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de magere kwaliteit van de installatiebedrijven, wordt de schadelast steeds groter. Werkzaamheden van gecertificeerde inspecteurs zullen bestaan uit eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). De verwachting is, dat de vezekerings-branche dergelijke inspecties verplicht zal gaan tellen, in ieder geval voor grotere projecten. Maar ook woningen kunnen inspecties verwachten, mede omdat in de afgelopen jaren diverse indak-systemen in brand zijn gevlogen, en vermoedt wordt, dat er zaken structureel fout zijn gegaan bij het installatiewerk (met name bij de connectoren). Zie ook het uitgebreide artikel in Solar Magazine, september 2020, "Verzekeraars gaan inspectie als harde eis stellen".
 • Brandveiligheid PV-systemen. Whitepaper van DWA (Gouda), 31 augustus 2020. Benoemt beknopt potentiële gevaren m.b.v. het actuele thema "brand en zonnepanelen", regelgeving, en oplossingsrichtingen. Een goed begin van meer professionele aandacht voor deze materie, en hopelijk ook een daadwerkelijke aanpak van de belangrijkste risico'in de solar sector in Nederland. 5 pagina's, downloadbare pdf.

 • Het Verbond van Verzekeraars en de VNAB stellen een Voorbeeld Zonnepanelenclause op. Website VNAB, 27 augustus 2020. De Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. heeft samen met het Verbond van Verzekeraars een - niet bindende - clausule opgesteld voor zonnestroomsystemen op daken (dus exclusief andere toepassingen zoals grondgebonden en fassade systemen). De clausule beschrijft waar aan de PV-installaties moeten voldoen. Hierin onder anderen een meldingsplicht voor (uitgebreide) installaties vanaf 5 kVA (wat de meeste particulieren nooit zullen halen), en, onder voorbehoud van ouderdom van de installatie, overhandiging van een daklast berekening voor het onderhavige pand waarop het zonnestroom genererende systeem is aangebracht. De tekst van de voorbeeld clausule is hier te vinden (> tab blad "brand" > Modelclausules > "Voorbeeld clausule zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5 kVA (garantie)", pdf). VNAB benadrukt, dat het gebruik van deze clausule "op generlei wijze wordt aanbevolen", maar slechts als voorbeeld dient. Immers, de vrijheid van gebruik ligt bij de marktpartijen zelf, die met elkaar concurreren om de klanten.

 • Risico's brand met zonnepanelen in kaart brengen. Website Instituut Fysieke Veiligheid, 14 augustus 2020. Het instituut wil tot een nationaal plan komen voor ondezoek naar, en het omgaan met branden waar zonnepanelen bij zijn betrokken. Gesteld wordt: "Kennen, herkennen en onderkennen we de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's hiervan? In welke mate treden deze gevaren op? Op welke wijze moet hiermee worden omgegaan? En wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen en de afwikkeling van een dergelijke brand? De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden maar de vraag naar een landelijke richtlijn wordt wel steeds urgenter". Het instituut gaat deskundigen in veiligheidsregio's, het RIVM, het Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten en de NVWA benaderen om te onderzoeken hoe gezamenlijk expertise en advies op dit vlak gebundeld kan worden. Hoogst curieus is daarbij, dat dé partij die daar ook bij betrokken zou moeten worden, omdat daar majeure kennis over het "fenomeen zonnepanelen" aanwezig is, branche organisatie Holland Solar, in dat rijtje juist niet wordt benoemd ... In een blog van Nils Rosmuller (lector Energie- en transportveiligheid IFV), met de makkelijk te misbruiken, nogal suggestieve tite, "Zijn zonnepanelen het nieuwe asbest ...?", wordt verder ingegaan op deze plannen, en wordt expliciet naar de twee recente branden met depositie van scherven van zonnecellen in Rutten (NOP, Fl.) en in 't Veld (Hollands Kroon, Noord Holland) verwezen. Hoogst ongelukkig is de suggestieve verwijzing naar een test van het Duitse TÜV uit 2015, "Mogelijke overschrijding van toxicologische grenswaarden van zware metalen zoals lood en cadmium is echter alleen in de onmiddellijke nabijheid van de brand en onder zeer ongunstige omstandigheden gemeten". Cadmium zit uitsluitend in de in Nederland zeldzaam ingezette CdTe dunnelaag modules (bijna uitsluitend in enkele grotere veldsystemen).

 • Kamervragen van CDA leden Geurts en Agnes Mulder aan Wiebes (MinEZK) en van Veldhoven (MinIenM). Website Tweede Kamer, 6 augustus 2020. Over "weilanden vol glas" n.a.v. twee recente brand incidenten waarbij stallen / loodsen met zonnepanelen in een agrarische omgeving waren betrokken (in casu: Wrakkenweg Rutten [NOP], 28 juli 2020, en 't Veld [Hollands Kroon, NH], 30 juli 2020. De onvermijdelijke parlementaire reactie op twee breed uitgemeten incidenten met uitgebrande agrarische loodsen, die een spoor van as en scherven van zonnecellen achterlieten op het omringende land. De kamerleden willen van de ministers weten, of er iemand wel over dergelijke gevolgschade heeft nagedacht, wat de mogelijke effecten op de gezondheid van mens en dier zouden (kunnen) zijn, wat er aan gedaan zou kunnen worden, of er verschil is in effect in type of bevestiging van panelen (tongue in cheek inschatting Polder PV: maakt niet of nauwelijks uit), of er (al) protocollen worden ontwikkeld hoe te acteren bij dergelijke (PPV: nog steeds marginaal optredende) incidenten, of er een "landelijke oplossing" voor dergelijke incidenten is of gaat komen, en welke partijen daarbij worden betrokken, en, tot slot, of deze "gevolg casus" van branden ook worden besproken in al lopende gesprekken met de verzekeraars.

  25 september 2020 antwoord van Wiebes in Kamerbrief, wederom op website van de Tweede Kamer. Vrij nietszeggende antwoorden, het RIVM zou brand testen gaan doen om te kijken wat er aan (potentieel) gevaarlijke stoffen zou vrijkomen. Dit, parallel aan een strategisch onderzoeksprogramma (project "DIRECT") naar duurzaam en veilig ontwerp van zonnestroominstallaties, waarbij ook wordt gekeken naar (mogelijk gevaarlijke) stoffen in zonnepanelen. Verder blijkt Wiebes niet goed te zijn ingelicht door zijn ambtenaren. De stellingname "Dit neemt niet weg dat de incidenten van de afgelopen maanden, waar bij branden specifiek deeltjes vrijkwamen uit zonnepanelen, niet eerder voorgekomen zijn" klopt beslist niet. Al een jaar eerder (30 juli 2019) gebeurde tijdens een felle brand van een loodsen complex van een appel-verwerkend bedrijf in Marknesse exact hetzelfde, en belandden scherven van losgeraakte zonnecellen wijd verspreid over aanpalende agrarische percelen. Een gebeurtenis die Polder PV dan ook al lang in zijn brand incidenten lijst had opgenomen. Het is beslist niet ondenkbaar dat bij de zeldzame vergelijkbare (felle) eerdere branden in het buitengebied iets vergelijkbaars is geschied, maar dat er nooit over is gerapporteerd. Bijvoorbeeld bij de helaas regelmatig optredende stalbranden, met soms honderden tot duizenden dode dieren tot gevolg, waar vaak de aandacht naar uitgaat, en waarbij in sommige gevallen ook een PV generator in brand is gevlogen (zoals in Renswoude, Ut., in 2019). Of bij andere hevige branden met te verwachten flinke convectie in het buitengebied, zoals in Ens (BioRomeo, Fl.), jachthaven te IJsselstein (Ut.), de zeer grote brand met verloren gegane PV generatoren op loodsen van het afvalverwerkend bedrijf HVC te Middenmeer NH (al in augustus 2015), e.a. Wiebes meldt in ieder geval aan het slot van de brief, dat de veelbesproken (recente) "brand in Moerbeek" (lees: in 't Veld, Hollands Kroon, NH) niet de PV generator als oorzaak had (feitelijke oorzaak niet benoemd / bekend).

  Kennelijk nog lang niet tevreden met de antwoorden van Wiebes, kwamen er nog eens dertien (!) vragen overheen, over de verzekerbaarheid van zonnepanelen, o.a. in relatie met eventueel optredende "deeltjes" van zonnepanelen die op gewassen in het omliggende land zouden kunnen terechtkomen. En waarom alles zo lang duurt, en wat er uit overleg met de verzekerings-sector tevoorschijn is gekomen over deze materie. Wederom van Agnes Mulder van het CDA, gericht aan Wiebes (MinEZK), in een waslijst gepubliceerd op 1 oktober 2020. Zie downloadbare vragen lijst op de site van de Tweede Kamer.

 • Zonnepanelen Thialf staan uit: schade loopt in de tonnen. Website Omroep Fryslân, 2 juni 2020. Schokkend nieuws uit Heerenveen, Friesland. Kennelijk n.a.v. nogal opgeklopte commotie over branden bij PV installaties, de afgelopen twee jaar (zie incident dossier PPV, nogmaals: een fractie van het totaal aan PV systemen in Nederland betreffend), en een verbazingwekkende stellingname "zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepanelen en gebruikte materialen van de dakisolatie", blijkt de verzekeraar van het Thialf stadion per 30 mei eenzijdig de brandverzekering te hebben stopgezet. Als gevolg hiervan, blijkt de grote, uit 5.000 zonnepanelen bestaande, 1,35 MWp grote PV generator, door meerdere partijen, met als "energiepartner" destijds Nuon (> Vattenfall), en uitvoerder Louters Solar eind 2016 opgeleverd, eind mei 2020 in zijn geheel te zijn uit gezet, "om verzekerd te kunnen blijven". Dit betekent sowieso dat dit met 2 SDE subsidies "gezegende" zonnestroom project geen inkomsten meer kan genereren voor de al door andere problemen getroffen exploitant. Er wordt gesproken van een schadepost van een paar ton per jaar a.g.v. derving van subsidies én natuurlijk misgelopen verkoop van zonnestroom die niet in het complex wordt verbruikt (in dit bericht wordt gerept van overschotten zonnestroom productie in de maanden april tm. september). Er moet dan dus ook nog stroom worden ingekocht, wat nog eens zo'n 125.000 Euro extra uitgaven per jaar oplevert. Dit alles "raakt" ook de aandeelhouders van het stadion, waar onder Provinciale Staten van Friesland, die inmiddels van het vreselijke nieuws per brief door de directie op de hoogte is gesteld. De provincie heeft destijds ook een subsidie verstrekt voor de bouw van het grote PV project (zie bericht Vattenfall). Later is er, voor het afvangen van de piekvraag tijdens top evenementen zoals het wereldkampioenschap schaatsen, ook nog een 250 kVA / 420 kWh "Green Battery" van leverancier Alfen geplaatst door de Nederlandse dochter van het Zweedse staatsbedrijf. Ook daarvoor werd provinciale subsidie verstrekt.

  Het wordt mogelijk nog erger, want het kan kennelijk zelfs zo "bont" gaan worden met de verzekering, dat de generator voor 1 oktober zelfs in het geheel van het dak gehaald zou moeten worden om het complex verzekerd te kunnen houden. De directie gaat daartoe in gesprek met de verzekeraar(s) om dit te proberen te voorkomen, want dan zou er nog een extra schadepost (verwijderings-kosten) bij gaan komen (midden in Corona pandemie tijd). De suggestie in het artikel "Over de opbrengsten van subsidie, ook 80.000 euro, ontstaat nu ook onzekerheid" kan hier met gerust hart worden herschreven als volgt. Die (SDE) subsidie kan de directie gewoon op haar buik schrijven, want het is een expliciete exploitatie subsidie. Als de generator uit staat, wordt er niks geproduceerd, en ontvangt Thialf daarvoor niets van SDE uitkering instantie RVO. Mocht in het aller ergste geval de generator daadwerkelijk ook nog fysiek van het dak moeten, zal er geen cent aan subsidie meer verstrekt worden. Wat de facto, impliciet, al het geval is per eind mei dit jaar, vanwege nihil productie. Eventuele voorschotten verkregen van RVO (op basis van de oorspronkelijke subsidie beschikkingen), zullen later gecorrigeerd worden op basis van de daadwerkelijk gecertificeerd bemeten bruto productie, waarvan de data later bij RVO (via de netbeheerder, Liander, en CertiQ) binnen zullen komen. De directie van Thialf claimt in de brief dat ze niet onder het voorliggende (nieuwe) "verzekerings-voorstel" uit kan komen, omdat ze wil voorkomen met een onverzekerd gebouw (ook voor bedrijfsschade in / op het gebouw) verder te moeten.

  Elektriciteit consumenten kunnen al langere tijd zogenaamd "stroom van het zonnedak van Thialf" afnemen via het Powerpeers vehikel van Zweeds energieleverancier Vattenfall. Er werd zelfs gezinspeeld op "schaatsfans" die zo betrokken zouden worden bij het Walhalla in Nederland, op dit gebied. Dat is de facto gewoon afname van Garanties van Oorsprong die dat dak oplevert, voor de hoeveelheid stroom die thuis wordt geconsumeerd bij de contractanten, dus "vergroening van de doorsnee stroommix die wordt afgenomen van het net". Ook die klanten krijgen, in het slechtste geval, straks mogelijk bericht dat het contract eenzijdig zal moeten worden (of wellicht zelfs al is) opengebroken, vanwege mogelijke verwijdering van de generator in Heerenveen. En die zullen op een andere "bron" moeten overstappen. Of, wellicht, als die optie geboden wordt, hun contract met Powerpeers moeten opzeggen. Voorwaar: een echte Friese Solar Soap in wording. Dit gaat vast vragen bij Gedeputeerde Staten en/of in de Tweede Kamer in Den Haag opleveren, is mijn inschatting.

  Zie ook NOS artikel met inhoud van vergelijkbare strekking. Energeia kwam op 3 juni 2020 met meer details over de verzekering kwestie, met o.a. reacties van directeur van Wijnand van Hooff van branche organisatie Holland Solar, en Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. Maar suggereerde daarbij onterecht ook "onzekerheid" over misgelopen SDE subsidie (artikel achter pay-wall, zie ook reactie Polder PV via Twitter). Het tussenkopje moet ook niet "mln" (Euro) zijn maar "ton" (factor 1.000 minder). Friesch Dagblad besteedde op 4 juni 2020 aandacht aan deze zoveelste Nederlandse solar soap, het gebouw kan volgens de gemeente voorlopig openblijven omdat er voldoende vluchtwegen zouden zijn. Directeur van installatiebedrijf Zonel, hoofdaannemer voor de PV generator, vindt standpunt verzekeraars niet kies, en in de energietransitie onhoudbaar. En claimt "Het grootste deel van de Nederlandse daken heeft dit isolatiemateriaal" (bedoeld wordt EPS-SE), waarvan verzekeraar nu opeens zou vinden dat het brandgevaarlijk zou zijn in combinatie met zonnepanelen. "Die risicoclassificatie is pas een paar maanden geleden bekend gemaakt". Er zijn bij Thialf SolarEdge optimizers en omvormers gebruikt die bij problemen automatisch de generator in veilige toestand zouden brengen, het bedrijf ziet niet in waarom dat (nu) onacceptabel zou zijn. Thialf zelf overweegt sensoren op het dak aan te brengen, om te voorkomen dat de PV generator voor 1 oktober 2020 van het dak af moet.

  Nasleep casus Thialf
  Op 4 juni 2020 stelde GroenLinks Tweede Kamerlid Tom Van der Lee kamervragen aan Wiebes over deze kwestie, waarbij hij suggereert of er onderzoek gedaan kan worden naar een - hypothetische - verzekering voor dergelijke projecten via de overheid, om verzekeraars te "prikkelen" een beter aanbod te doen aan de markt (dossier nummer 2020Z10090).

  Op 9 juni 2020 volgde nog een reactie van branche organisatie Holland Solar, waarvan directeur Wijnand Hooff stelt dat de actie van de verzekeraar van Thialf, kennelijk AFM, "de wereld op zijn kop" was en dat het onvoorstelbaar is dat "de stekker er zomaar uitgetrokken wordt" in de onderhavige casus. Hooff stelt, dat zonnepanelen in slechts 2% van de gevallen de oorzaak zijn van elektriciteitsongevallen met brand als gevolg in woonhuizen. Het percentage brand door zonnepanelen op daken van bedrijven of logistieke centra is nog veel lager. Hooff stelt tevens, "de uitspraak dat “gebouwen nauwelijks verzekerbaar zijn door zeer slechte schadestatistieken” blijkt uit geen enkel van de onderzoeken of dagelijkse praktijk". Hij maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van "casus Thialf", en stelt "zo komen we nooit van de fossiele brandstoffen af". De branche organisatie is samen met Techniek Nederland al langere tijd in gesprek met het verbond van de verzekeraars, probeert harde info op tafel te krijgen, voorlichting te geven, en zal de gesprekken continueren om het gif uit de angel proberen te krijgen. Er staan immers inmiddels al heel erg veel grote PV installaties in Nederland, Holland Solar ziet de bui op dat punt al hangen. Vergelijkbare ingrepen bij andere projecten zouden compleet desastreus zijn voor het vertrouwen van investeerders in nog geplande (grote) zonneprojecten. Voor de zoveelste maal dus: werk aan de winkel en handen uit de mouwen ...

  Tweede Kamer lid Moorlag (PvdA) diende naar aanleiding van het verzekerings-incident bij Thialf een motie in, met het verzoek aan de regering "stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en te brengen". (10 juni 2020, reg. nr. 32 813 nr 509). Motie is 16 juni 2020 aangenomen.

  Gemeente Heerenveen en Provincie Friesland kondigen onderzoek naar gang van zaken aan. Woordvoerder Verbond van Verzekeraars: "cocktail aan risico's die hier samenkomen", "de reden dat de verzekeraar zo streng optreedt". Genoemd worden specifiek de impact hebbende factoren: "er liggen kabels bloot", "de dak constructie", en "het ligt dicht op brandbaar isolatiemateriaal" ... Bericht en video bij Omroep Friesland (12 juni 2020).

  Techniek Nederland (voortgekomen uit branche organisatie voor installerend Nederland, UNETO-VNI) maakt zich ernstig zorgen over de incidenten met verzekeringen, zoals de nogal verbijsterende "casus Thialf", en stelt, bij monde van voorzitter Doekle Terpstra "Installaties voor zonne-energie zijn onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te halen. Problemen met de verzekering remmen de groei van zonne-energie nu af. Daar moeten we samen met de verzekeraars en de overheid iets aan doen". Gesprekken met de verzekeringsbranche waren al gaande (o.a via Holland Solar), en zullen in verhevigde mate gaan plaatsvinden, om, op basis van harde feiten, een "eerlijker" verzekerings-maatstaf voor PV installaties in Nederland op tafel te krijgen. Voor grote projecten werkt de branche-organisatie aan een aparte inspectieregeling, onder SCIOS scope 12. SCIOS is de eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Zie berichtgeving op TN website, van 22 juni 2020.

 • Risicopreventie: tips voor een veilige installatie van zonnepanelen. 30 april 2020. Tips om brand risico's bij rooftop PV projecten tot het minimum te beperken, door professioneel project bouwer en EPC contractor, Ecorus.

 • "Handelingsperspectief zonnepanelen". Jaaroverzicht van brandweer Twente, 20 maart 2020. Met op pagina 83 een korte beschrijving "what to do?" voor de regionale brandweer, bij aantreffen van zonnepanelen op / aan een pand wat in brand staat. De slotopmerking, "ook kunstmatig licht zorgt voor spanning op de bekabeling van zonnepaneel" dient in het kader van eerdere bevindingen van de Zwitserse meetbeesten van Berner Fachhochschule Technik und Informatik te worden bezien. Die gezien de zeer lage gemeten spanningen bij een overkill aan "floodlights" (bij blussen in de nacht) geen problemen zien op dit punt ... Publicatie op Issue.com.

 • Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter. Jaaroverzichten 2018 en 2019. Rapportages Kiwa i.o.v. Netbeheer Nederland, 11 maart 2019, resp. 23 maart 2020 (doc-player versie 2018, resp. pdf 2019 bij Netbeheer Nederland, zie ook intro). Inventarisatie aantal "elektriciteitsongevallen", dat in 2018 en 2019 heeft plaatsgevonden achter de meter, alsmede de aard en de ernst van de gevolgen van deze ongevallen. Inventarisaties zijn beslist niet compleet omdat er geen meldingsplicht bestaat, wel zouden alle "ernstige" ongevallen bekend zijn bij KIWA. Waarbij in 2018 er 112 gewonden en 2 doden zouden zijn gevallen, en in 2019 88 gewonden resp. 1 dode. Ook evolutie van trends 2014-2019 worden geduid. Ook al wordt gewaarschuwd voor onvergelijkbare bronnen waaruit is geput, wordt daarnaast gesteld: "Uit de verkregen informatie komt naar voren, dat het menselijk handelen één van de voornaamste oorzaak van brand is". In het rapport over 2019 is daar aan toegevoegd: "In diverse gevallen is het installatiewerk (o.a. het correct aansluiten van connectoren) de oorzaak geweest van branden bij zonnepanelen. Voorlichting in de sector rondom verkoop, installatie en het beheer van zonnepanelen wordt aanbevolen" (wat via Holland Solar en Techniek Nederland inmiddels al ter hand is genomen).

  Naast de meterkast, worden wasdrogers en magnetrons het vaakst als oorzaak ongevallen gesignaleerd (2019 28% meterkast, 26% wasdroger, 10% magnetron). Zonnepanelen worden separaat benoemd. In 2017 zou er volgens KIWA géén "ongeval" met zonnepanelen bekend zijn, maar ik heb zeker 2 incidenten in mijn lijst staan die beslist op PV systemen lijken terug te voeren in dat jaar. Het aantal "oorzakelijke" brand incidenten steeg vervolgens vlg. KIWA van 7 naar 13 in de jaren 2018-2019, waarbij in 2019 dus 5% van de apparaten met incidenten zonnepanelen zou hebben omvat. Dit zijn echter opmerkelijk lage cijfers, mede gezien het aantal "incidenten met zonnepanelen en brand", wat Polder PV in de separate incidenten sectie op deze pagina heeft weergegeven in die jaren. Voor 2018 werd door KIWA het volgende benoemd in deze context. " In 2018 zijn al 21 branden geteld, waarvan 12 bij huizen, 4 bij schuren, 3 bij bedrijfspanden en 2 bij zonnepanelenparken. Het werkelijk aantal branden met zonnepanelen ligt waarschijnlijk nog stukken hoger dan de 21 in 2018. Deze cijfers worden namelijk niet goed bijgehouden volgens Brandweer Nederland. De precieze oorzaak van de branden is in veel gevallen nog niet bekend. De meeste onderzoeken lopen nog. In diverse gevallen is het installatiewerk de oorzaak geweest van de branden geweest volgens het IFV".

  Aan het eind van de jaren 2017 en 218 stonden er reeds 582 resp. 774 duizend PV installaties volgens het CBS. KIWA gaat trouwens uit van "meer dan 11 miljoen zonnepanelen in gebruik", eind 2018. Dat is een zeer forse onderschatting van het geïnstalleerde volume. Polder PV houdt al jaren een onderbouwde afschatting van het mogelijke aantal zonnepanelen in NL bij. Ik kom voor eind 2018 al op 17 en een half miljoen exemplaren uit, zo'n 58% meer (!!). Uit deze cijfers volgt in ieder geval, dat het aantal daadwerkelijke oorzaken van brand bij zonnepanelen in/op woningen en bij bedrijven byzonder laag zou kunnen zijn, en/of KIWA heeft slechts beperkte info / incidenten in haar database staan. Van opgetekende incidenten waarin "zonnepanelen" figureren is bovendien meerdere malen de oorzaak van de brand (nog) niet bekend, en kan deze beslist nog "elders" liggen (niet bij de zonnepanelen, omvormers of andere delen van de PV installaties). Zie ook artikel Solar Magazine van 14 april 2020.

 • Motie van het lid Ronnes over de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen. CDA kamerlid Ronnes kwam op 11 februari 2020 met een "relatief ongevaarlijke" motie in verband met media reuring over branden op panden met zonnepanelen. Het was 1 van vier moties ingebracht in het "Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen". Na de gebruikelijke ambtelijke inleiding volgt: "verzoekt de regering, op basis van het advies van NEN in overleg met de bestaande kwaliteitskeurmerken en verzekeraars te treden met als doel om de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen op een brandveilig hoger niveau te krijgen". Volgens het nog ongecorrigeerde stenogram van de vergadering (waarin hij trouwens een opvallende blunder maakt over het gesuggereerde aantal zonnepanelen in NL), wil Ronnes dit aan de kaak stellen, "omdat we zien dat er in omliggende landen anders wordt omgegaan met regels die aan zonnepanelen en aan de installatie gesteld worden. We hebben bijvoorbeeld horen zeggen dat België meer eisen dan Nederland zou stellen aan installatie". Website Tweede Kamer.
  Nagekomen: motie is 18 feb. 2020 aangenomen met handopsteken, 130 voor (van 150). Zie documentatie op website Tweede Kamer.


 • Hoe brandgevaarlijk is zonne-energie nu écht? 31 januari 2020. Korte beschouwing op website van vakbeurs Solar Solutions.

 • De verzekering van zonnepanelen. Kamervragen Moorlag en Nijboer (PvdA), 10 december 2019, aan ministers van EZK (Wiebes) en Financiën (Hoekstra). Over verzekerbaarheid van zonnepanelen na enkel onfrisse wijzigingen van polissen door diverse verzekeraars. Drie vragen hebben betrekking op de situatie m.b.t. de laatste tijd meer gesignaleerde branden bij zonnepanelen (nog steeds een fractie van totaal aantal panden met zonnepanelen, maar wel verontrustend). Die vragen 5 tm. 7 luiden:.

  "Vraag 5

  Is het waar dat er meer brandschade ontstaat ten gevolge van het verkeerd aanleggen van zonnepanelen? Zo ja, wat is de omvang van deze schade?

  Vraag 6
  Welke wet- en regelgeving geldt er om ervoor te zorgen dat zonnepanelen goed worden aangelegd? Hoe wordt deze gehandhaafd?

  Vraag 7
  Is deze wet- en regelgeving afdoende om brandschade te voorkomen? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de meldingen van meer brandschade? Zo nee, hoe gaat u zorgen voor aanscherping van deze wet- en regelgeving en de handhaving daarvan?"

  Antwoorden van Min. EZK, Wiebes, op 10 feb. 2020. Houdt de boot af m.b.t. de gesuggereerde rol die de overheid zou moeten spelen in hoogte van verzekerings-premies voor zonnestroom installaties (met name hier ter sprake: op gebouwen). Met verwijzing naar "lopend constructief overleg tussen de branche organisaties en marktpartijen". De verzekeringspremie is ook een "klein maar niet te verwaarlozen" onderdeel van de totale kostprijs, en "het [is] wel wenselijk dat de verzekeringspremies in verhouding tot de risico’s en de schadelast staan". Precieze omvang brandschades bij zonnepanelen is niet bekend, maar gezien de al enorme gerealiseerde volumes, én het aantal bekende gevallen (waarvan causaliteit zonnepanelen <> brand vaak ook nog niet eens is aangetoond) zeer beperkt (verwijzing naar TNO rapport ook besproken op deze pagina). Wiebes verwijst voorts naar NEN 1010 normen en Bouwbesluit, waarin voldoende zou zijn geborgd dat er "niet brandgevaarlijk" zou (mogen) worden geïnstalleerd. Gemeenten zouden hier op toe moeten zien (al vergeet Wiebes er bij te zeggen dat die meestal absoluut niet de capaciteit noch de kennis hebben om lokale situaties deskundig te beoordelen). Wel wordt de NEN normering tegen het licht gehouden, om nog beter te borgen dat installaties niet brandgevaarlijk zullen worden opgeleverd. Tot slot, uitbreiding van een "handreiking richting gemeenten" om invulling aan de zonneladder te geven bij toekenning van projecten / project gebieden voor toepassing van zonnestroom wordt niet opportuun geacht. Het hanteren van de zonneladder, die daken prioritair zou moeten bevorderen, wat ook "gedragen" wordt door alle regionale partijen, is volgens Wiebes in combinatie met de bestaande richtlijnen binnen het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoende basis voor een verstandige, en succesvolle implementatie, zonder dat verzekerings-kwesties hier een rol in zouden spelen.

  Zie ook diverse schermutselingen in Den Haag n.a.v. het vergelijkbare, forse megahagel dossier en de verzekerings-kwesties die daarbij spelen, elders op Polder PV.

 • Geen verzekering voor bedrijfspand met zonnepanelen: onderneming uit Lochem ten einde raad. De Stentor 24 december 2019. "Onfrisse" gevolgen van een serie brand incidenten op panden met zonnepanelen in de laatste jaren (die op het totaal aan daken met zonnepanelen nog steeds een marginale fractie blijkt te vertegenwoordigen): de verzekeraars lijken het nu al zat te zijn, en gaan hun brand verzekering premies heftig verhogen, ook voor bedrijfspanden. Talloze daken met polystyreen als dak isolatie lijken niet meer verzekerbaar, als er zonnepanelen op worden aangelegd. Een van de slachtoffers lijkt het nieuwe bedrijfspand van Wila in Lochem te worden, met plannen voor een voldak systeem, waar echter "onbetaalbare eisen" aan de dak constructie voor zouden worden geeist door de verzekeraar. Ook dekking van gevolgschade van brand, zoals het opruimen van silicium cel en afdekglas fragmenten in weilanden rondom het eind juli 2019 volledig loods complex van V.S. Apple Industries in Marknesse (zie incident melding), zou niet te betalen zijn / worden.

 • Slordige installatie vaak oorzaak zonnepaneelbrand. NRC 5 september 2019. Beschouwend artikel over mogelijke oorzaak van branden bij PV systemen. Wederom wordt temperatuur (bij indak systemen "oplopend tot 80 graden") als een causale factor gezien, wat volgens mij echter geen oorzaak kán zijn van een brand incident. Ook al wordt door TNO rapporteur Bende "voor een brand heb je een ontstekingspunt nodig en gunstige conditie" genoemd, waarbij "een [reeds aanwezig] probleem" eerder tot brand zal leiden. Connectoren blijven ook hier hoofd oorzaak. De zin dat "gespecialiseerde installateurs hun eigen normen en waarden voor het plaatsen" kennen kan tot vreemde interpretaties leiden, gezien het nogal uit de hand gelopen "normen en waarden" debat in NL. In Vlaardingen wordt door de brandweer geoefend met een zeecontainer met een PV systeem "hoe een brand te lijf te gaan". Er wordt helaas weer fatale flauwekul geopperd in de stelling "zodra een hoogwerker als gewoonlijk zijn felle lichten aanzet om de brandweer te helpen bij het blussen, wekken de zonnepanelen weer energie op en staat er stroom op het dak". Dit ongelofelijk hardnekkige fabeltje is reeds jaren geleden door de Berner Fachhochschule Technik naar Armageddon verwezen, en het NRC onwaardig, elektrische stromen onder maan- of kunstlicht zijn bij PV generatoren nauwelijks meetbaar (lees: "Skip de maan, en breng voldoende schijnwerpers mee..." van ... 24 januari 2011 !). De conclusie, "veel is al goed geregeld, misschien is het een risico waar we mee moeten leren omgaan, plaatsen van zonnepanelen blijft mensenwerk" kan Polder PV onderschrijven. Dus: hoofd er bij houden, professioneel werken, voorschriften naleven en extreme zorgvuldigheid bij keuze en aanbrengen van connectoren in het systeem: dan is er al een wereld gewonnen. Utopia bestaat niet.

 • 'Het blijft improviseren in het veld'. Artikel in Solar Magazine 10(3) juni 2019, pp. 26-27, waarin Jaap Molenaar van de Brandweeracademie (onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid, IFV) uit de doeken doet wat de huidige status m.b.v. preventie en bestrijding van branden in/op panden met zonnepanelen is in Nederland. Waarbij "onduidelijkheden" uit de weg geruimd zouden moeten worden rond het "brandende" thema zonnepanelen en brand(bestrijding). Dit, terwijl deze thematiek in buurland Duitsland al lang goed is geregeld, maar Nederland loopt dan ook op het gebied van problemen rond zonnestroom blijvend achter bij de rest van Europa. Ook al omdat de politiek altijd afzijdig is gebleven van deze thematiek. Er worden in de zomer van 2019 5 publicaties van de academie verwacht om het publiek en de brandweer korpsen zelf te informeren over de preventie van brand in relatie tot PV systemen, om risicobeheersing helder te krijgen, en tools aan te reiken bij het blussen van brand op panden met zonnestroom installaties. In de communicatie zal onderscheid gemaakt gaan worden in drie verschillende typen PV installaties: opdak systemen, in-dak systemen (zogenaamde BIPV installaties), en grondgebonden zonneparken. Er wordt gedacht over een makkelijk herkenbare "schakelaar" die de verbinding tussen "de" omvormer en "de" zonnepanelen zou moeten kunnen verbreken in het geval van brand. Dat zal echter in het geval van diverse deelsystemen op het pand een lastig te realiseren item worden. Bovendien zullen vlambogen van een beschadigde DC generator zelf daarmee niet voorkomen kunnen worden, zo lang er (voldoende) licht op de panelen valt.

 • Veiligheid van een zonnestroominstallatie. Nulrisico als doelstelling. White-paper van bekend omvormer fabrikant voor zonnestroom installaties, het Duitse SMA. Nederlands-talig document, in mei 2019 geopenbaard op de Benelux sub-site van SMA (indicatie in de white-paper lijkt op publicatie datum april 2019 te duiden). SMA gaat uitgebreid in op de veiligheids-aspecten rond zonnestroom systemen. De algemene teneur is, en blijft, dat zonnestroomsystemen veilig zijn. Recent (2018) onderzoek van het bekende keurings-instituut TÜV, en ditto Fraunhofer laat zien dat "minder dan 0,006 procent van alle zonnestroominstallaties ooit een brand veroorzaakte". In Duitsland zouden er jaarlijks zo'n 190.000 branden optreden. Van slechts 210 gevallen is de oorzaak herleidbaar geweest naar een PV installatie (NB: Duitsland had eind 2018 volgens branche organisatie BSW Solar al 1,7 miljoen PV installaties). Volgens statistieken van de Duitse brandweer en van TÜV zouden "de meeste gedocumenteerde branden (> 99,9 procent) andere hoofdoorzaken hebben" dan (een defect bij) zonnepaneel installaties. Volgens TÜV Rheinland "vormen zonnestroominstallaties onder normale bedrijfsomstandigheden geen risico‘s voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu als ze op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel, zoals vereist door de elektrische voorschriften".

  TÜV komt, wat eventuele oplossingsrichtingen zoals toepassing van micro-inverters, cq. power-optimizers op paneel-niveau, betreft, ook tot de conclusie: "Door de grotere objectiviteit van de argumentering zijn brandweerkorpsen afgestapt van de algemene vereiste om het systeem uit te schakelen, met als reden dat in theorie elk uitschakelapparaat kan falen". Wat de veiligheid voor het brandweer personeel zelf betreft zijn er ook al lang in Duitsland toegepaste voorschriften volgens de daar toegepaste DIN VDE 0132 veiligheids-norm: neem blusafstanden van 5 m bij volle straal, en van 1 m bij het zogenaamde "sproeiblussen" in acht. Als men deze minimum afstanden respecteert, treden er geen gevaarlijke lekstromen op die een eventueel gevaar voor het blus personeel zou kunnen opleveren.

  Brandpreventie. De belangrijkste punten van aandacht om brand bij PV systemen te voorkomen:
  1. Fouten bij de installatie: slechte aansluiting van gelijkstroomconnectoren, onvoldoende gekrompen connectoren, ontbrekende trekontlasting, enz.
  2. Productfout: defecten in panelen en omvormers
  3. Externe invloeden: aanvreten door dieren, blikseminslag, enz.
  4. Ontwerpfout: verkeerde mechanische en elektrische installatie

  Gewaarschuwd wordt voor het gebruik van zogenaamde "kruisconnectoren" (connectoren van verschillende fabrikanten, bij TNO "cross-mating" genoemd, de studie meldt een onderzoek van de Universiteit van Bern uit 2016, waaruit bleek dat 48% van de ondervraagde installateurs die toepaste) en slecht gemaakte "gekrompen connectoren" (kabel-kabel verbindingen met aangezet metalen tussenstuk), die hoge risico's op brand vormen indien slecht / ondeskundig in elkaar gezet (hoge interne weerstanden opleverend, een tale-telling IR foto wordt getoond).

  Belangrijkste oorzaak van storingen in PV installaties:
  1. Contactstoringen
  2. Productgebreken
  3. Opleiding en gekwalificeerd personeel

  Opvallend is ook de claim dat indien besloten zou worden om "uitschakeling op paneel niveau" te introduceren (NB: middels micro inverters of power optimizers, wat vaak als "oplossingsrichting" wordt gezien), dit het aantal gelijkstroom connectoren in het systeem zou verdubbelen, en risico's op fouten juist zou verhogen. De algemene conclusie van het voorkomen van problemen luidt: "Om het veiligheidsniveau verder te verhogen, moet de aandacht worden gericht op de hoofdoorzaken van storingen in zonnestroominstallaties: contactfouten en productfouten. Het verhogen van de kwaliteit en het definiëren van testnormen zijn van essentieel belang om de kwetsbaarheid op het gebied van veiligheid te verminderen. Zo niet, zal uitschakelapparatuur op paneelniveau het risico op brand bij een zonnestroominstallatie verhogen. Dergelijke apparatuur mag dan ook niet verplicht worden gemaakt in het kader van brandpreventie". Een toevoeging die, dat moet er bij gezegd worden, string omvormer specialist SMA natuurlijk goed uitkomt.

  Tot slot worden richtlijnen voor brandbestrijding gegeven (toegangsroutes tussen panelen op het dak, documentatie en signalisatie van essentiële systeem componenten, en blus voorschriften bij brand), algemene conclusies deels hierboven al beschreven, en wordt een literatuur lijstje, en, als bijlage, een overzicht van citaten van deskundigen gegeven omtrent deze materie.

 • Kamerbrief met reactie op bericht 'Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen' (website Rijksoverheid - Min. EZK, 15 mei 2019). Minister Wiebes van Min. EZK reageert schriftelijk op een vraag van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer n.a.v. berichtgeving over het in april gepubliceerde TNO rapport (in casu bericht van Nu.nl van 11 april 2019). Het grootste deel van de brief is een samenvatting van bevindingen in het verslag van TNO (wat zelf expliciet stelt dat het geen uitgebreid rapport is maar een inventarisatie). Op pagina 2 van de bijna 3 pagina's tellende brief stelt Wiebes dat de branche organisaties Holland Solar en Techniek Nederland een informatie campagne richting installerend Nederland is gestart, waarbij met name het al zeer lang door Polder PV gewraakte thema "deugdelijke connector verbindingen" extra onder de aandacht zal worden gebracht. Of eventuele (vrijwillige) certificaten zoals het al langer binnen de sector gebezigde "Zonnekeur" op dit punt verbeterd zouden moeten worden is aan de branche om daar aan invulling te geven, en om de te verkrijgen installatie kwaliteit "borgende" certificaten aan te scherpen. Wiebes krijgt na de zomer terugkoppeling van RVO over deze mogelijke aanscherping, na gesprekken met vertegenwoordiger uit de zonne-sector.

  Wiebes stelt verder dat aan de standaard bouwnorm NEN 1010 (laagspanningsinstallaties) voldaan dient te worden bij PV installaties. Deze norm zou - volgens TNO - slechts "adviserend" zijn, i.p.v. "dwingend" op het punt van (deugdelijke) connector verbindingen, en het gebruik van zowel male als female stekkers van een en dezelfde fabrikant (en merk) bij het maken van verbindingen bij PV installaties. Verder stelt Wiebes dat de onderzoekers van TNO kanttekeningen bij de norm NEN 7250 (Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten) zetten. Deze norm is geen Bouwbesluit norm, maar een vrijwillig toegepast document door de sector. In de norm wordt een uitwerking gemaakt van "zowel de publiekrechtelijke eisen uit het Bouwbesluit, als aanvullende privaatrechtelijke eisen". TNO stelt dat met name bij in-dak PV systemen deze norm tekort schiet ten aanzien van de brandbaarheid van materialen onder de (waterkerende) buitenste daklaag. RVO heeft normalisatie instituut NEN gevraagd de TNO studie mee te nemen in aanscherping van de NEN 7250 bij de diverse norm commissies. Aangezien hier een duidelijke relatie ligt met het Bouwbesluit, wordt er binnenkort ook overleg gevoerd tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die over dat dossier gaat, met de NEN organisatie.

  Wiebes besluit met "standaard brandveiligheid" normen bij product regelegeving, en dat er sowieso altijd brandveilig opgeleverd dient te worden volgens het Bouwbesluit. Bouwers, PV installateurs, én gebouw eigenaren, dienen aan het Bouwbesluit te voldoen, en dit in de praktijk na te leven. Toezicht op de naleving hiervan ligt bij de gemeenten. Wiebes geeft geen invulling aan de suggestie, dat gemeentes dit dan maar op moeten lossen, en hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen, gezien de complexiteit van de materie, hun al omvangrijke takenpakket, én het feit dat de zonnestroom sector al jaren "boomt". Wiebes stelt tot slot dat (inderdaad) het aantal branden bij PV systemen beperkt is, en dat het door gerichte voorlichting van en door de branche, de frequentie ervan nog verder omlaag kan. Overigens, ook in deze Kamerbrief geen enkele verwijzing naar het al jaren gevoerde, omvangrijke, al in de zomer van 2010 gestartte "zonnepanelen en brand dossier" op de website van Polder PV, die zijn tijd op dit punt wederom ver vooruit was, en die uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd voor installatie kwaliteit, met name bij BIPV installaties ....

 • "Niet met de vinger wijzen, maar het samen doen" (Solar Magazine tijdschrift, 10(2) mei 2019: pp. 84-85. Impressie van "technologische verdieping" workshop bij Conduct Technical Solutions, o.a. over veiligheid van PV installaties in Nederland, incl. brandgevaar. Verschillende contribuanten komen aan het woord, waaronder drie professionals uit de verzekerings-branche. Voor introductie tot het artikel zie SM bijdrage van 14 mei 2019.

 • Brandgevaar door foute aansluiting zonnepanelen (BNR radio, 6 mei 2019). Uitzending met interviews met Marcel Wennekes, voorzitter van de NEN norm commissie voor meter ruimtes, en met Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland (opvolger van UNETO-VNI), over de risico's van slecht vakmanschap, normeringen van techniek, certificatie van personeel e.d., in verband met de gesignaleerde toename van branden op daken met zonnepanelen. Wennekes claimt een toename van het aantal branden in meterkasten, maar kan niet hard maken dat dit (deels) komt door toegenomen inzet van geïnstalleerde PV systemen. Al constateert ook hij dat er "cowboys" rond lopen, en dat er zowel aan AC zijde (meterkasten) als op het dak (DC zijdige aansluitingen) vaak fouten worden geconstateerd. Die zeker op termijn (niet altijd kort na oplevering), vanwege mogelijk versnelde veroudering van kabels e.d., risico's kunnen opleveren (incl. mogelijk brand). Terpstra claimt dat Techniek Nederland de normen voor haar leden zo hoog heeft gelegd, dat risico's op dit vlak zijn geminimaliseerd. Groot pijnpunt blijft echter, dat handhaving op het vlak van kwaliteit van technische installatie van PV systemen in Nederland de facto non-existent blijft. Die handhaving zou bij de gemeentes liggen, maar die hebben (a) de competentie vaak niet, en (b) tig andere dringende dossiers die continu om aandacht, en om inzet van het schaarse personeel vragen.

 • Reactie op het TNO rapport naar brandincidenten met zonnepanelen (bericht branche organisatie Holland Solar, 11 april 2019). De branche organisatie "neemt het onderzoek zeer serieus". Zowel Techniek Nederland (voormalig UNETO-VNI), als Holland Solar "kunnen zich vinden in een aantal aanbevelingen die TNO doet om brandincidenten in de toekomst te voorkomen, maar plaatsen ook enkele kanttekeningen".
  (1) Gesteld wordt, dat de "gewraakte" BIPV systemen niet door installateurs, maar door "bouwers" worden aangelegd. En dat het niet "wenselijk" zou zijn dat bouwbedrijven dergelijke (veeleisende) installaties zouden (mogen) aanleggen. De organisaties missen die "vaststelling" in de TNO rapportage. De vraag is of dat in alle gevallen wel zo is, volgens mij is er beslist een deel van dergelijke PV projecten die door installatie bedrijven worden aangelegd. Hoe groot dat probleem is, is een tweede. Dat de informatie voorziening veel beter moet, en de eisen fors dienen te worden aangescherpt, met name voor BIPV systemen, staat wat mij betreft (al jaren) buiten kijf.
  (2) De organisaties zien geen noodzaak in "extra" eisen in de normering voor "correcte aansluiting van connectoren", en wijzen op de in het Bouwbesluit opgenomen NEN-1010-2015 deel 712, waarin dat geregeld zou zijn. Een voorschrift wat per definitie nageleefd dient te worden, door alle partijen.
  (3) Waar TNO nogal wat kritiek heeft op de - kennelijk als te vrijblijvend gevonden - eisen voor het behalen van het Zonnekeur certificaat, claimen de branche organisaties kennelijk dat dit voldoende waarborg zou moeten bieden voor hoog-kwalitatief werk van bedrijven die dat certificaat hebben behaald.
  (4) M.b.t. de door TNO voorgestelde "multidisciplinaire werkgroep die met aanbevelingen komt voor constructie van en materiaal-brandbaarheidseisen aan in-dak-PV-installaties" onderschrijven de branche organisaties dit initiatief. En wordt tevens aan fabrikanten en leveranciers van PV hardware gevraagd, om "mee te werken aan stress-test onderzoek van PV-systemen".
  (5) De branche organisaties stellen dat niet alle bedrijven actief in de PV branche lid zijn van 1 of beide organisaties. En dat ze dus niet kunnen "instaan" voor de "vakbekwaamheid" op het gebied van kwaliteit en veiligheid, van dergelijke bedrijven.

 • Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland. Een inventarisatie (website TNO, 11 apr. 2019, publicatie nummer TNO 2019 P10287, via gelinkte pdf beschikbaar). Nadat al enkele malen vrij globale details eerder uit het rapport van TNO waren "gelekt", verscheen het volledige rapport over een eerste inventarisatie van brand incidenten met zonnepanelen in Nederland in de tweede week van april op de website van de onderzoeks-instelling. Publicatie datum is 13 maart 2019. TNO benadrukt dat het gezien de tijdsdruk en beperkt budget niet om een volwaardig onderzoek is gegaan, maar om een eerste inventarisatie. Hierin wordt overigens al uitgebreid geciteerd uit voornamelijk buitenlandse literatuur (met name Duitse, waar het onderzoek aan - voorkomen van - branden bij PV installaties al vele jaren verder is dan elders). Er zijn 27 incidenten in Nederland geïnventariseerd / onderzocht. De meeste daarvan vonden plaats in 2018 (en waren grotendeels verderop in de al ruim 40 NL-se incidenten tellende lijst van Polder PV reeds terug te vinden, slechts enkele "cases" zonder externe berichtgeving zijn "nieuw"). 12 er van betroffen zogenaamde "in-dak" systemen, die ook door TNO het meest kwetsbaar worden geacht vanwege het feit dat er geen brandwerende laag van (keramiek) dakpannen aanwezig is tussen de elektrische (DC) contacten en het - meestal zeer dichtbij gelegen - dakbeschot. Waarvan ook is gebleken dat lang niet altijd goed brand werende isolatie folies zijn toegepast.

  TNO gaat uitgebreid in op de mogelijke oorzaken, en stelt vast dat mismatch van connectoren van hetzelfde type, maar van verschillende merken (in het rapport "cross-mating" genoemd), mogelijk een belangrijke oorzaak kan zijn van diverse (in-dak systeem) branden. Ook bij zelf op (verleng) DC kabels gemonteerde stekkers gaat het vaak fout omdat het verkeerde gereedschap wordt gebruikt, en vaak onder zware tijdsdruk - op de daken - moet worden gewerkt*. Regelmatig ook door niet gekwalificeerd personeel. TNO refereert vooral aan buitenlandse bronnen; eigen onderzoek aan de geciteerde NL-se casussen kon (nog) niet worden gedaan. Vreemd daarbij is wel, dat ze niet de diverse testen in het Duitse vakblad Photon en haar zuster tijdschrift PHOTON Profi heeft geciteerd, waarbij in het verleden herhaaldelijk voor genoemde "mismatch" tussen "male" en "female" connectoren is gewaarschuwd, vanwege - in het uiterste geval - mogelijk brandgevaar. Genoemde vak tijdschriften hebben vooral in de periode 2007 tm. 2012 enkele malen over deze materie, met data van eigen, uitgebreide connector testen, gepubliceerd (zie diverse voorbeelden onder sectie informatie). Door slechte contacten tussen de "male" en "female"connectoren kan de overgangsweerstand tussen de 2 stekker delen dermate hoog oplopen, dat vonken en/of vlambogen kunnen ontstaan. Met zeker in BIPV situaties een sterk verhoogd risico op brand in de direct onderliggende kunststof en/of houten dakbeschot delen. Overigens is TNO kritisch over het hanteren van het begrip "vlamboog", wat geen eenduidige definitie kent in de literatuur.

  Het TNO rapport gaat dieper in op mogelijk oorzaken van problemen - en daar op termijn mogelijk uit volgende brand oorzaken, noemt de plotsklapse wijzigingen in subsidie regimes en de daarmee gepaard gaande enorme werkdruk kort voor de wijzigings-datum als potentieel volatiele "politieke dimensie" in dit dossier (met voorbeelden van dergelijke plotselinge subsidie regime wijzigingen in het buitenland), doet diverse aanbevelingen aan de branche organisatie Holland Solar, en aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. En gaat tot slot individueel in op de 27 brand casussen (waarbij echter slechts bij enkele gevallen nadere details bekend worden gemaakt van, vaak summiere, onderzoek resultaten). Opvallend is, dat TNO van een eigen schatting van het aantal nieuwe installaties in 2018 uitgaat (170.000 PV-systemen, wat nergens anders is gepubliceerd), en dat ze op basis van het - korte - brand incidenten lijstje uitkomen op een aandeel van slechts 0,014% "door brand getroffen" residentiële PV systemen in dat jaar. NB: er lijkt in het TNO onderzoeks-rapport géén gebruik te zijn gemaakt van de al jaren geaccumuleerde detail informatie over brand en zonnepanelen in dit al lang gevoerde dossier op de website van Polder PV. Een achttal door PPV gesignaleerde branden op/in objecten met zonnepanelen in 2018 lijkt niet te zijn opgemerkt door TNO (zie incidenten lijst verderop).

  De TNO studie werd aangehaald in een artikel bij PV Magazine International (12 april 2019). Zie ook kort stukje op Installatie.nl (16 april 2019), en bij verhuurders branche organisatie Aedes (20 mei 2019).

  * Zie bijvoorbeeld video van Bram Klaassen (eigenaar BeSolar B.V.), 15 april 2019 op Linkedin. Over foutieve en correcte wijze van het monteren van een (contra)plug op een solar kabel. Filmpje / info zou later nog moeten worden uitgebreid.

 • Incidenten met zonnepanelen. Zonnige kopzorgen? Kort artikel in Brandweerkrant van Nederland (nr. 29 / lente 2019), digitaal beschikbaar op ISSU.com (daar gepubliceerd op 1 april 2019). Hierin claim "‘Branden met zonnepanelen zijn relatief nieuw". Voor Nederland "wellicht", maar in Europa en elders al vele jaren een terugkerend - maar qua impact nog steeds zéér bescheiden thema. De branche werkt voor haar eigen personeel aan twee "handreikingen" hoe met het fenomeen om te gaan. Een eerste exemplaar zal tips bevatten voor "beoordeling en advisering" van aangetroffen situaties. Deze wordt aangevuld met een zogenaamde "E-module". Het tweede exemplaar zal adviezen gaan bevatten "voor de bestrijding van incidenten met zonnepanelen" Ook die zullen worden verwerkt in een die zogenaamde "E-module voor brandweercollega’s". Daarnaast wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het Verbond van Verzekeraars, en Brandweer Nederland samengewerkt aan een brochure die is gericht zal zijn aan burgers en bedrijven op het vlak van preventie rond (potentiële) brand risico's bij zonnepanelen.

  N.a.v. een brand bij een BIPV "in-dak" systeem in Hulst (Zld, 16 juni 2018) werd geconstateerd "vaak is er iets mis met de installatie van de panelen" (inkoppertje). In Hulst zou "te weinig vrije ruimte tussen het paneel en de brandvrije ondergrond" zijn geweest (is uiteraard een hoge risico factor, maar niet automatisch de exacte oorzaak van het ontstaan van de brand). Daarnaast zouden niet de originele bevestigingsbeugels zijn gebruikt (ditto). Ook zou het geplaatste dakfolie een "brandklasse E" hebben, wat "zeer brandbaar" is (wederom: hoge risico factor, maar geen "brand oorzaak"). Tenslotte zou het bevestigingsframe niet zijn geaard. Of dat laatste, wederom, iets met de oorzaak van de brand te maken heeft, mag betwijfeld worden. Sowieso is er al jarenlang een stevige discussie in Duitsland over de "noodzaak" van aarding van (frames van) PV systemen, en over de "gewenste uitvoering" daarvan. Residentiële systemen zijn bijna nooit geaard, en daar zijn er honderdduizenden van in Nederland. Zie ook artikel Solar Magazine (5 april 2019).

 • Onderzoeksrapport TNO: slecht aangesloten connectoren veelal oorzaak van brand bij zonnepanelen. 26 mrt. 2019 (Solar Magazine.nl). Ook al is het lang verwachte TNO rapport nog steeds niet gepubliceerd, worden er af en toe kennelijk details uit gelekt. In dit artikel bij Solar Magazine o.a. de al lang door Polder PV frequent te berde gebrachte potentiële "fail" bij BIPV systemen, uit de mond van Holland Solar voorzitter Jaap Baarsma naar aanleiding van dat rapport: "Er zijn ernstige aanwijzingen dat de connectoren van de kabels achter de zonnepanelen niet altijd goed worden aangesloten". U kunt niet zeggen dat ik niet heb gewaarschuwd voor de grote risico's bij connectoren bij BIPV installaties, mede gezien het feit dat bij slechte contacten onherroepelijk DC vlambogen dreigen. Boven de pannen niet direct een probleem (vanwege ondoordringbaarheid van een pannendak). Maar ónder de pannen is dat een heel ander "verhaal" ...

  Ook de Stentor besteedde weer eens aandacht aan het thema (artikel 27 mrt. 2019), klopt de boel nogal op gezien het extreem lage aantal brandjes ("vorig jaar 25 branden gemeld met zonnepanelen" in heel NL - let op de formulering), wat door Rosmuller van Inst. Fysieke Veiligheid als "onder registratie" wordt gezien (zonder op vermoedelijke "echte" percentages in te gaan, die nog steeds extreem laag zullen zijn, anders hadden de kranten er "vol" van gestaan). De eerder al te berde gebrachte "APK keuring" van PV installaties komt hier weer om de hoek kijken. Rosmuller claimt dat het "alle hens aan dek" moet gaan worden. M.i. een nogal dikke olifant i.p.v. de mug, de sector moet beslist wel aan het werk, blijf ik herhalen, met de structurele installatie voorschriften en naleving daarvan, bij de meest kwetsbare BIPV installaties.

 • Zorg om branden bij zonnepanelen. 26 mrt. 2019 (ED.nl). N.a.v. incident met zoveelste BIPV installatie in Sint-Oedenrode (zie hier), waarvan de oorzaak nog steeds niet bekend is, maar "bij de zonnepanelen" wordt vermoed, een korte nabeschouwing. Het al langer aangekondigde onderzoek van TNO naar branden bij zonnepanelen blijkt te zijn afgerond (nog niet bij TNO of bij RVO te vinden). Een van de conclusies zou zijn "Zonnepanelen die in het dak worden verwerkt, leiden vaker tot brand dan reguliere panelen bovenop de dakpannen". Inspectie bureau van Tiel & Partners constateert in hun praktijk "Het zijn vaak heel zichtbare gebreken: kabels die niet in kabelgoten liggen, een ondeugdelijke doorvoer van kabels die kan leiden tot beschadigingen, omvormers op ongelukkige plekken". Woordvoerder Burghgraef stelt dat ventilatie ook een structureel probleem is bij dergelijke installaties, waarbij de achterzijde van de ingebouwde zonnepanelen "85 tot 90 graden" kunnen worden (dit zal echter beslist niet zomaar op zichzelf een brandje kunnen starten volgens mij. Dit werd later bevestigd in het TNO rapport, zie bespreking). Burghgraef pleit voor strengere normen en "een effectieve controle". Waarbij ik er van uitga, dat met name de BIPV systemen een extra punt van aandacht zullen moeten worden bij dergelijke inspecties.

  Holland Solar maakt zich zorgen en stelt binnenkort aan een publiciteits-campagne te werken voor betere kwaliteit (met name bij BIPV installaties). Voorzitter Baarsma claimt dat het feit dat bij nieuwbouw projecten de zonnepanelen vaak al worden meegenomen "in de bouwstroom" (vaak door niet terzake kundig personeel), en dat pas veel later een elektrotechnicus de generatoren aansluit, een reden kan zijn dat de kwaliteit suboptimaal zou (kunnen) zijn bij dergelijke projecten. Hij stelt dat dit "de aandacht" moet krijgen.

  Voor de getalsmatige verhoudingen blijft het belangrijk om te benadrukken, dat het aantal branden op of in panden met zonnepanelen zeer marginaal blijft op het totaal aantal installaties (en, nogmaals, dat de óórzaak van de brand bijna nooit bekend wordt, en dus beslist ook buiten de PV installatie gelegen kan hebben). Het kennelijk door RVO in opdracht gegeven onderzoek zou (slechts) 15 branden nader hebben onderzocht. In 2018 kwam er volgens voorlopige cijfers van het CBS zo'n 600 MWp op huizen bij. Bij aanname van het systeem gemiddelde per woning (nieuw) in 2018 volgens Nationaal Solar Trendrapport 2019, 3.688 Wp, zou dat op bijna 163.000 nieuwe installaties neergekomen kunnen zijn (woningen), nog afgezien van alle SDE projecten (nieuw 2018 volgens nog bij te stellen cijfers van CertiQ 2.240 installaties), en exclusief de duizenden nieuwe, meestal kleinere projecten zonder SDE subsidie op talloze industriële, MKB, utiliteit, gemeente daken, etc. NB: het artikel noemt 200.000 installaties nieuw in 2018, zonder bron te noemen. Baarsma benadrukt de getalsmatige verhoudingen, maar stelt ook terecht dat elke brand (vanwege manco's aan een PV systeem) er een teveel is.

 • Zonnepanelen op daken van chemische industrie: moeten we dat willen? 28 nov. 2018 (Topics.nl). Komkommertijd in de winter, in dit artikel uit "een kwaliteitskrant". Opgeklopt verhaaltje over "zonnepanelen bij bedrijven met een verhoogd risico, zoals in de (petro)chemische industrie", met verwijzing naar incidenten zoals op een woning in Hulst (zie onder). Wat een BIPV installatie betrof, en waarvan het hoogst onwaarschijnlijk is dat dat ooit op (daken van) een "petrochemisch complex" aangebracht zal gaan worden (ik ken er geen). De verwijzing naar "particulieren die steeds meer eigen zonnepanelen leggen" wordt niet onderbouwd, het zijn bijna altijd installateurs die dat doen (en ja, die maken soms fouten, zoals overal met installaties gebeurt). Verder bekende claims, die al vaak in diverse fora zijn besproken, en die kennelijk in het najaar van 2018 tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsregio's in Arnhem wederom zijn gepasseerd. Over het extreem lage percentage branden bij panden met zonnepanelen t.o.v. het totaal aantal branden (eventuele causaliteit tussen zonnepanelen en de oorzaak van de brand daargelaten) wordt niet gesproken. Er wordt gerefereerd aan zonnepanelen bij "gevaarlijke" bedrijven ("categorie BRZO"), als Dow Chemical en Zeeland Refinery. Wat de laatste betreft: daar is net een dik 28 duizend zonnepanelen tellend zonnepark opgeleverd. Als daar ooit wat "mis" mee zou gaan, wat volgens mij een unicum in de wereld zou zijn (een grondgebonden zonnepark met felle uitslaande brand die de gebouwde omgeving bedreigt ???): gewoon gecontroleerd uit laten branden, van voldoende afstand blussend. Het veld staat op een honderdtal meters van de eerste opslag tank, waar ook nog een hoge wal omheen ligt. Over tot de orde van de dag.

 • Too hot to handle. 2 nov. 2018 (Brandweer.nl, site van Brandweer Nederland). "Casus" van een brand op een woning met zonnestroom generator, onderdeel van gerenoveerd blok van 4 woningen met over de volledige lengte van 1 dakhelft zonnepanelen, gemonteerd op een houten dakbeschot boven een waterkerend membraan waar onder een dik isolatie pakket (brandwerend). Een strook van zeker 12 panelen, op de grens met de aanpalende woning is bijna geheel verbrand. Gelukkig bleek de dakisolatie goed brandbestendig, maar moest van binnenuit het dak worden open gezaagd om het vuur definitief te kunnen blussen. Brandweer deed onderzoek naar mogelijke oorzaak, maar zet daarbij wel een disclaimer: "De exacte oorzaak van de brand is niet meer te achterhalen; daarvoor is er te veel beschadigd". Er worden verschillende foto's getoond, van onherkenbare zonnepanelen, en van een kennelijk niet getroffen IP-67 junction-box (met verwijderd of gesmolten? kapje) van het label ZJRH (Renhe Photovoltaic Technology Co., Ltd., Xinpu Town, China), Wel suggereert "de" brandweer de volgende "opvallende punten":
 1. De afstand tussen de onderkant van de zonnepanelen en het dakbeschot was slechts 5 cm en de afstand tot de panlatten slechts 2,5 cm. Volgens de handleiding van de zonnepanelen moet er een minimale ruimte van 10 cm tussen het paneel en het dakbeschot zitten.
 2. Een monteur had eerder dat jaar een defect aangetroffen dat erg warm was; wel 100º Celsius. Volgens de montagehandleiding is de bekabeling bestand tegen een temperatuur van maximaal 85º Celsius en de connectoren tot 105º Celsius.
 3. De zonnepanelen hebben een TÜV-certificaat, maar ze staan niet (meer) in de database van TÜV-Rheinland.

  Mbt punt 1: duidelijke installatiefout, tenzij modules expliciet vrijgegeven zijn voor dergelijke situaties (is onbekend, doch onwaarschijnlijk).
  Mbt punt 2: niet duidelijk is wat het onderdeel ("defect") was, wat kennelijk 100 ºC is geweest. Dat kan namelijk ook een hotspot in een zonnecel zijn geweest. Dat zou op zich beslist zorgwekkend zijn. Wat ook onbesproken is: waaróm was die monteur daar - kennelijk met hitte detecterende IR camera ? Waren er al duidelijke aanwijzingen dat er iets mis was? Zo ja, wat was dat dan? Dat wordt helaas niet duidelijk uit het bericht.
  Mbt punt 3: Er kunnen talloze oorzaken zijn voor het niet (meer) aanwezig zijn in het TÜV certificatie portal Certipedia.com, zoals verwoord in paragraaf 4.5 Restriction, Suspension, Expiration and Declaration of Invalidity of Certificates or Licenses and of the General Agreement, van de Testing and Certification Regulation op het TÜV product certification portal. Een mogelijke oorzaak is een niet meer verkochte product serie, zodat oude certificaten komen te vervallen. Deze zijn immers niet meer van toepassing te verklaren op nieuwe producten, die opnieuw getest moeten worden door TÜV. Veel fabrikanten laten dan de certificaten voor oudere series vervallen (er moet namelijk ook voor betaald worden). Zoals bekend, verschijnen er vrijwel jaarlijks nieuwe product series bij de meeste PV fabrikanten. Veel series zijn slechts een paar jaar te koop cq. "in circulatie". Ergo: dat is niet specifiek "een punt van zorg" m.b.t. het onderhavige geval, maar "een normale gang van zaken".

  Op basis van hun bevindingen, stelt het portal als mogelijke oorzaak te kunnen stellen: "Door de zon en de (te) kleine afstand tussen de zonnepanelen en het dakbeschot (te weinig ventilatie) is de temperatuur hoog opgelopen. De combinatie van hoge energieproductie en hoge temperaturen en te weinig ventilatie heeft waarschijnlijk oververhitting van de aansluitkastjes of bekabeling veroorzaakt. Deze zijn zo heet geworden dat de panlatten vlam hebben gevat". Ik denk echter, dat dit beslist niet zo expliciet gesteld mag worden, de precieze oorzaak is helaas niet te achterhalen (wat op dezelfde pagina impliciet wordt toegegeven). Na vergelijking met reeds eerder gepubliceerde beelden door Polder PV, blijkt het onderzochte incident dat van een NOM woningblok in Melick (Limburg) te zijn geweest, brand in augustus 2015 (zie chronologische incidenten lijst verderop).

  Zie ook het artikel in Solar Magazine (9 nov. 2018).
 • Kamerbrief over reactie op artikel Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen. 30 okt. 2018 (Ministerie EZK). Kamerbrief van Minister Wiebes aan vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, over het verzoek van Holland Solar - via RVO - om onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak / oorzaken van branden in/op panden met zonnepanelen van het afgelopen jaar (en eerder). Wiebes voegt inhoudelijk weinig toe aan wat we al weten, schermt met (standaard, vrij weinig zeggende) CE markering van installatie materialen en apparatuur, en wijst op de NEN1010 norm voor laagspannings-installaties. Hij stelt dat het aantal branden in/op panden met zonnepanelen beperkt is (wisten we al, zie bericht Veerman hier onder, 19 sep. 2018), en dat het "vertrouwen van burgers in (installatie van) zonnepanelen" in het geding zou kunnen komen. Daar zit wat in, maar dan zou ik eerder zwaar inzetten op een verplichte opleverings-keuring vóórdat een installatie verkocht mag worden aan een nieuwe eigenaar. Daarmee zou je al de nodige ellende kunnen afvangen (naar analogie van, bijvoorbeeld, de verplichte AREI keuring in België), en dat "vertrouwen" snel kunnen versterken. Solar Magazine wijdde er ook een bericht aan.

 • Zonnepanelen bron van brand. 26 okt. 2018, Telegraaf. De krant van wakker Nederland kon natuurlijk niet achterblijven, en wijdde ook een stukske aan het (nogal opgeklopte) thema "brand en zonnepanelen". Maurice de Beer van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wordt aangehaald over "het fenomeen", die, hoogst curieus, besluit met de mededeling dat sommige mensen kennelijk enkele dagen hun zonnepanelen "hoorden brommen" ... waarna er brand uitgebroken zou zijn ... Nogal vreemd fenomeen. Of het allemaal klopt, of dat er iets anders aan de hand is, laat ik, gezien de reputatie van de Telegraaf op het gebied van verslaggeving over duurzame energie in het midden.

 • Brandgevaar van in-dak zonnepanelen. 3 okt. 2018. Bijdrage van managing director Paul de Jong van het in Kessel (Peel en Maas, L.) gevestigde BIPV bedrijf Solinso, op Linkedin pagina. Het bedrijf produceert langwerpige "zonnedakpannen" die in leistenen daken "ingebed" kunnen worden, of als volledig (waterkerend) dak geleverd kunnen worden, met een fraai esthetisch resultaat. Over mogelijke oorzaken van branden in BIPV installaties, en noodzakelijke punten van aandacht om lokale verhitting van systeem onderdelen te voorkomen. Vrij diep ingaand op enkele technische aspecten. De claim "nog geen branden in onze producten" is uiteraard geen garantie dat er nooit wat mis zal gaan. Echter, beslist goede insight in de materie.

 • ’Minder branden door meer aandacht voor installatie zonnepanelen’. 26 sep. 2018, Haarlems Dagblad. O.a. met citaten van Hans Stoop van PV leverancier EnergieWonen (15.000 installaties geleverd, geen branden). "Brand komt bijna nooit door panelen, maar door hoe deze zijn aangelegd", en "Het is geen Ikea-kast die je in elkaar zet". Stoop verwijst o.a. naar het keurmerk Zonnekeur. Maar ook dat is geen 100 procent garantie dat er nooit wat mis kan gaan. Van een van de bedrijven met Zonnekeur weet ik dat een PV installatie niet lang nadat het was opgeleverd voor een hevige brand heeft gezorgd (exacte oorzaak helaas nog niet bekend).

 • Nationaal onderzoek van start naar branden met zonnepanelen. Achtergrond artikel in Solar Magazine, sep. 2018. Opgegeven aantal van slechts 6 "branden in woningen met zonnepanelen" is niet correct. Er zijn meer incidenten geweest (nog steeds echter: beperkt op totaal van branden), zie lijst verderop. Artikel elektronisch beschikbaar via de on-line versie, pp. 59-61.
  |
 • Onderzoek brandrisico zonnepanelen eind dit jaar klaar. 19 september 2018, RTL Nieuws. Volgens het pers agentschap, wat nog steeds hardnekkig volhoudt "Er zijn dit jaar al 21 installaties in brand gevlogen", terwijl er tot nog toe door hen helemaal geen oorzakelijk bewijs is geleverd, of "verband tussen" is aangetoond, tussen "de branden" en "de aanwezigheid van zonnepanelen", citeert anonieme bronnen. Dat het al eerder door Holland Solar en UNETO-VNI aangekondigde onafhankelijke onderzoek eind dit jaar "klaar" zou moeten zijn. "De onderzoekers van TNO moeten ook gaan kijken wat de ervaringen zijn met branden met zonnepanelen in het buitenland. Verder wil Holland Solar weten welke bouwregels buiten Nederland worden toegepast en wat Nederland daarvan leren". Dan kan TNO alvast een aardige voorstudie gaan doen aan de hand van onderstaande waslijst links over "brand en zonnepanelen", die Polder PV als enige in Nederland al sedert augustus 2010 bijhoudt ...

 • Reactie op RTL Nieuws artikel over zonnepanelen: Zonnepanelen vormen geen extra risico bij brandveiligheid. 19 september 2018. Commentaar van co-founder Mobisolar, Niels Veerman, op het even verderop naar onderen gelinkte / kort besproken artikel en video van RTL Nieuws. Gepubliceerd op publieke domein van Linkedin. Veerman "relativeert" diverse uitlatingen in dat bericht, en accepteert dat er over risico's van zonnepanelen wordt gesproken. Maar vindt wel dat dit objectief gebracht moet worden, en "er niet altijd sprake is van een risico of dat dit risico te elimineren is". Hij stelt dat professionele installateurs altijd MC4 stekers gebruiken en "correct aansluiten". Echter, Duits vakblad Photon heeft in het verleden al meermalen laten zien, dat er ook (door talloze partijen), stekers en contrastekers "van type MC4", en separaat met TÜV of vergelijkbaar keurmerk, die niet van dezelfde fabrikant zijn, worden gebruikt. Photon heeft regelmatig weerstands-metingen bij diverse typen stekers/contrastekers gedaan, en daarbij af en toe problematische combinaties gevonden. Bij combinaties met hoge weerstanden zal het contact van de elektra geleidende componenten beslist niet optimaal zijn. Dat kan zich op den duur gaan wreken, en in het uiterste geval tot vonken, en resulterende vlambogen leiden. Zeker in BIPV situaties, kan dat al snel tot catastrofale gevolgen leiden, omdat alle kabels / connectoren vlak onder de panelen liggen, en bij problemen, dit al snel aantasting van (de tedlar onderfolie van de) panelen en/of van de ondergrond tot gevolg kan hebben. Dus zelfs al zijn beide stekers volledig gekeurd, het is geen garantie dat bij gebruik van verschillende merken, er een (door beider fabrikanten geaccepteerde) 100 procent optimale verbinding wordt gemaakt. Als er dan ook nog kabels in / bij de installatie "rondslingeren", niet vastgezet zijn, en er dus continu frictie in het verbond van steker/contrasteker zal zijn vanwege wind, kan dit zeker op termijn tot problemen leiden.
  Veerman heeft het ook over de optie van het inzetten van optimizers, die de risico's op vlambogen zouden elimineren. Maar het is altijd duurder, en de grote vraag blijft natuurlijk: zijn die tot nog toe altijd gevrijwaard gebleven van brand en/of dergelijke problemen ? Een vergelijkbare vraag kan worden gesteld over systemen met micro-inverters. Niemand die het weet. Bij incident meldingen wordt er nooit over gesproken, waarschijnlijk omdat verslaggevers de (essentie van) ingezette techniek niet bevatten.
  Veerman geeft terecht aan dat het aantal branden "in panden met zonnepanelen" (let wel: oorzaak brand <> zonnepanelen hoeft er helemaal niet te zijn geweest !!) wat RTL Nieuws opgeeft zeer beperkt is. Gerelateerd aan het aantal incidenten bekend in 2016 zou het cijfer van RTL ("21 branden in 2018" - wederom in situaties dat er zonnepanelen aanwezig waren, zonder aannemelijk bewijs dat die de daadwerkelijke oorzaak van de brand zijn geweest) slechts 0,012% van het aantal woningbranden in 2016 zijn geweest (103.657 volgens opgave Veerman).

  Veerman besluit zijn betoog met "De video van RTL Nieuws zet mensen aan het denken over de risico’s van zonnepanelen maar geeft de indruk dat zonnepanelensystemen per definitie een risico vormen. Het is goed om mensen bewust te maken, maar er wordt een paniekerig beeld geschetst van een probleem dat in de praktijk meevalt. Met de juiste installateur en goede producten is er geen sprake van een vergroot risico op een woningbrand". Op het punt van mogelijk problematische connector gebruik (en installatie methodiek) na, kan ik me in die kwalificatie wel vinden. Branden en zonnepanelen blijven vervelend. Maar het is toch nog toe een zéér beperkt fenomeen. Al moet er beslist met zeer grote aandacht naar de mogelijke oorzaken van, met name, de BIPV systemen worden gekeken. Daar lijkt het té vaak fout te gaan. Onderzoek zal uit moeten wijzen wát er dan wel fout gaat in dergelijke, en bij andersoortige systemen.

 • Berichten over brandgevaar zonnepanelen. 19 september 2018. N.a.v. alle commotie wordt nu ook eindelijk branche organisatie Uneto-VNI (per 1 jan. 2019 van naam veranderend > Techniek Nederland) wakker. Ze claimt "Het is voor consumenten én voor ons als branche belangrijk om vast te stellen wat de branden heeft veroorzaakt", en verwijst naar het al door Holland Solar aangehaalde "oriënterende onderzoek" naar de brand incidenten van afgelopen jaar (en, mogelijk, daarvoor). Verder stelt de branche organisatie "Bij onze leden dringen wij er nogmaals op aan om de regels te volgen voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen". Maar ook "Overigens is het (nog) niet bekend of leden van UNETO-VNI betrokken zijn geweest bij de installaties die brand hebben veroorzaakt". De organisatie claimt dat er veel "nieuwe" aanbieders zijn, "lang niet allemaal lid van UNETO-VNI", maar het aantal nieuwe namen, het afgelopen jaar, is in de leveranciers-lijst van Polder PV beperkt. Het wáren er al zeer veel (zo'n 1.600). De organisatie verwijst naar gecertificeerde leden die zijn geregistreerd via het Qbis.nl register. Ze pleit ook al jaren voor een via NEN normen vastgelegde "APK keuring" voor installaties in / op huis, inclusief zonnepanelen. Ze vindt dat "woningcorporaties en woningeigenaren de installaties in huis regelmaat moeten laten controleren. Met de woning-APK kunnen we veel ongelukken voorkomen". Dat lijkt me in onderhavig geval echter met een kanon schieten op een mug, en een voor de gebouw eigenaar nogal duur kanon ook nog (niet vergeten dat hier een branche-organisaties spreekt, met specifieke belangen in deze materie). Ik herhaal hier mijn stellingname: voorál bij BIPV installaties lijken er zaken structureel fout te gaan, gezien de hier onder opgetekende incidenten, met name dit jaar (2018). De overgrote meerderheid van de (boven dakpannen / plat dak gemonteerde) PV installaties is zelden iets "ernstigs" mis mee (afgezien van mindere prestaties, bijvoorbeeld door beschaduwing). Eerst, top prioriteit, moeten de problemen met BIPV installaties worden aangepakt. Zie ook artikel "Opnieuw pleidooi voor APK-keuring na incidenten met brandende zonnepanelen" op Installatienet.nl (21 sep. 2018).

 • Steeds meer branden door zonnepanelen: experts slaan alarm. 18 september 2018. RTL Nieuws. De redactie "inventariseerde alle branden met zonne-installaties in 2018" (12 huizen, 4 schuren, 3 bedrijfspanden, en zelfs "2 zonnepanelen parken"). Absoluut niet duidelijk wordt echter wat (a) de oorzaak van betreffende branden is geweest, en of die wellicht een totaal andere bron hadden dan de mogelijk "toevallig" aanwezige zonnepanelen, en (b) wat de omvang van schade is geweest (al dan niet herleidbaar tot "een fout" of "defect" bij zonnepanelen, bekabeling, of randapparatuur). Wel wordt het Instituut Fysieke Veiligheid geciteerd, "de situatie is ernstig, en het is nu 'alle hens aan dek'". Onduidelijk is hoe "erg" die situatie dan wel is, al worden terecht akelige voorbeelden van zonder meer slechte PV installaties getoond. Connectoren los in plassen liggend op een plat dak, DC bekabeling door een dak doorvoer met scherpe metalen randen. Er wordt ook een foto getoond van brandbaar materiaal wat tegen omvormers is aan gelegd. Dat heeft natuurlijk niets met "installatiefout" te maken, maar met pure domheid van de eigenaar van het gebouw of degene die de rommel daar heeft gedeponeerd. Er wordt in het artikel gesproken van "dramatisch slecht installatiewerk"en "bouw- en elektrotechnische regels worden niet nageleefd door installateurs bij het plaatsen van panelen". Aldus de teneur van de acht elektrotechnische- en branddeskundigen die RTL heeft ondervraagd. Waaronder een medewerker van het normalisatie instituut voor de bouw (NEN). Installatie inspecteur voor woning corps, Burghgraef, ziet bij 50% (!) van de inspecties fouten. In Nederland is een installatie keuring (bij de honderdduizenden particulieren) niet verplicht, in België wel (AREI keuring). Indak systemen worden, zoals al talloze malen vermeld door Polder PV, expliciet als zorgenkind benoemd. De niet met feiten ondersteunde opmerking dat er "nu meer dan 11 miljoen zonnepanelen in Nederland" zouden liggen is ook nogal bezijden de - waarschijnlijke - waarheid. (a) Niemand "telt" ze (behalve ondergetekende bij grotere projecten, indien daar fotomateriaal van is en er geen capaciteit opgave is gedaan). En (b). Middels onderbouwde berekeningen komt Polder PV voor eind september 2018 al op een volume wat richting de 15 miljoen exemplaren gaat. Een nogal fors verschil, dus ... Zie ook Installatiejournaal bijdrage van 19 sep. 2018.

 • De gevaren van zonnepanelen, zo mijd je de risico's. 18 september 2018, RTL Nieuws. Korte video (2 minuten, 8 seconden). Beetje "over the top" aangezet, maar wel met enkele belangrijke punten om op te letten waar het de aankoop / controle / monitoring van zonnepanelen betreft. Het door mij al vele malen te berde gebrachte "hete" onderwerp (slecht sluitende) connectoren aan DC kabels van de PV generator komt ook langs, en, uiteraard, de niet makkelijk te doven DC vlamboog die kan ontstaan bij kabelbreuk en/of slechte connector verbindingen.

 • Oriënterend onderzoek naar oorzaak branden op daken met zonnepanelen. 18 september 2018, website Holland Solar. De branche organisatie Holland Solar lijkt eindelijk de smeekbeden van Polder PV "gehoord" te hebben. Er komt op hun initiatief een "oriënterend (onafhankelijk) onderzoek" naar oorzaken van branden bij / met zonnepanelen in Nederland, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. "Het ziet er naar uit dat ECN, part of TNO, het onderzoek gaat uitvoeren". Holland Solar sluit niet uit dat er bij branden "andere oorzaken" dan aanwezige zonnepanelen kunnen zijn. Wat logisch is, er zijn immers inmiddels al bijna 600.000 PV systemen in ons land, dus elke nieuwe brand kan bij toeval uitbreken in een huis wat inmiddels ook al zonnepanelen heeft. Maar als ik ECN was zou ik een bovenmatig kritische blik gaan werpen op de categorie die het laatste jaar het meest frequent is getroffen: de "indak" / BIPV installaties. Kijk daarbij s.v.p. zeer goed naar de (aard van de) gebruikte kabel aansluitingen in / onder de generator. Ik ben benieuwd wat dat onderzoek voor inzichten zal gaan opleveren. Bovenop wat er in Duitsland allemaal al jaren lang boven tafel is gehaald.

 • Zonnepanelen installeren: negen veelvoorkomende fouten. 17 april 2018. Installatiejournaal.nl. Veel gemaakte fouten bij installatie werkzaamheden met zonnepanelen. O.a. citaat van Gerrissen van SolarCare: "voor een optimale verbinding [moeten] bovendien beide connectordelen (‘male/female’) afkomstig zijn van dezelfde fabrikant. “En die connectoren moeten met speciaal gereedschap aangeknepen worden. Niet iedere pv-installateur is daar even precies in.”". Whitepaper te downloaden na afgifte van gegevens aanvrager / bedrijf.

 • Installed base registration of decentralised solar panels with applications in crisis management. 2015. Ouder artikel over methodologie om met hulp van satellietfoto's reconstructie van de locatie van aanwezige zonnepanelen te maken. Met referentie naar belang voor o.a. brandweer ("waar staan de zonnepanelen in NL?"). Wordt nogal moeilijk in gedaan over gevaren (die behapbaar zijn), en wordt m.b.t. brand bestrijding in de nacht zelfs veel te zwaar aangezet. Zoals geformuleerd als "Also, when a calamity or fire has to be tackled during the evening or night time, the Fire Brigade uses bright spotlights which may influence the energy production of a PV panel installation". Gevaren op dit punt zijn, middels harde metingen van dergelijke spots in Duitsland, al lang naar het rijk der fabelen verwezen, zie artikel Polder PV van 24 januari 2011 (!). Conclusie artikel aan eind wel al wat afgevlakt, "In short, the risk for firefighters caused by installed PV panels on a building is present, but the recognition of this matter is still an open issue". Overigens is er, m.b.t. het kennelijk gewenste "nationale PV register" voor Nederland, 4 jaar later, nog niets van terecht gekomen, en is het voorlopig nog de vraag of iets dergelijks er wel zal komen. Publicatie: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 2015. ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep – 03 Oct 2015, La Grande Motte, France.

 

(Vermeende) incidenten Nederland e.a. landen (focus op NL). Aanvankelijk nog relatief zeldzaam, maar ze gebeuren. Hoe meer installaties er zijn / worden geplaatst, hoe groter de kans dat er eens iets mis gaat, zoals alles in het leven. Vergeet daarbij niet dat er in Nederland volgens het CBS eind 2019 al 976 duizend PV installaties aanwezig waren, en er in 2020 mogelijk nog eens zo'n 200-250 duizend bij zouden kunnen komen. Bij dit overzicht moet ook worden vermeld, dat er heel vaak in de - vaak zeer beperkte - berichtgeving nauwelijks, slechts suggestief zonder ondersteunende bewijzen, of in het geheel géén (overtuigende) causaliteit tussen "de aanwezige zonnepanelen" en "de brand" is aangetoond. Punt van extra aandacht in ieder geval, zeker gezien meerdere incidenten in 2018 en 2019: BIPV installaties - met zonnepanelen ingebed "tussen de pannen", relatief matige ventilatie mogelijkheid, en junction boxen dicht bij onderdelen van het dakbeschot - en isolatie materiaal... Zie voor special 2018 ook sectie hier direct boven. (meest recente links bovenaan de lijst). NB: zie ook voor veel incidenten de evaluatie ervan in het rapport van TNO, gepubliceerd in de tweede week van april 2019 (bespreking hier boven). De meest recent gevonden incidenten (2020) vindt u bovenaan.

2020

 • Grote brand verwoest champignonkwekerij in Sint-Oedenrode. 20 september 2020. Omroep Brabant. Vlak na het middaguur op 20 september 2020 wordt rook gesignaleerd door vier personeelsleden in een vrijstaande loods van champignonkwekerij Nesco van eigenaar van Elsen, en direrct alarm geslagen. Er zou een knal zijn geweest, en al zeer snel sloegen vlammen naar het plafond en naar de achterzijde, het personeel vluchtte naar buiten. In korte tijd stond het dak in brand, met forse rook ontwikkeling, en brandde de complete loods af, met nog wat op instorten staande zijwanden als triest resultaat. De brandweer bluste met verschillende wagens, waarbij vooral de water aanvoer problematisch bleek te zijn. Rond half drie was de brand onder controle, maar was er van het gebouw niet veel meer over. De oorzaak is niet bekend, maar lijkt binnen in het gebouw te zijn gelegen. De eigenaar gaat wel voor de zekerheid zijn installaties in andere bedrijven controleren.

  Op het dak van de loods lag sedert begin 2020 een kersverse PV installatie, op zowel de zuid- als noordzijde van het zadeldak. Het project had een beschikking voor een kwart MWp uit de voorjaarsronde van SDE 2017, de precieze uitvoering is onbekend, maar zou, gezien de omvang van het dak in die buurt hebben kunnen liggen, afhankelijk van het gebruikte paneel type. Uiteraard is zowel deze PV installatie, als de potentiële (exploitatie) subsidie en de waarde van de "te verkopen" hoeveelheid zonnestroom voor de eigenaar verloren gegaan, tenzij deze een nieuwe loods kan bouwen op dezelfde lokatie, met mogelijk een vervangende installatie. Al of niet middels een uitkering van de verzekering. Het project is in het overzicht van Polder PV naar de "afgevoerde installaties" sheet verplaatst. Zie ook het tweede bericht op Omroep Brabant site (21 september), en, op de dag van de brand op de site van Alarmeringen.nl, 112journaal.nl (Youtube video), en Brabants Dagblad.

 • Uitslaande woningbrand in Waalre tussen zonnepanelen. 5 september 2020, Eindhovens Dagblad. Bij een ongeveer 2 jaar oude nieuwbouw woning in een blok van drie aan de Buijtenste Meerken, gelegen aan het Gat van Waalre (meertje) in de gelijknamige plaats in Noord-Brabant brak op zaterdag middag rond 14h15 brand uit, en kwamen er vlammen uit tussen de monokristallijne PV generator op het dak. De brand was vanwege de zonnepanelen lastig te blussen, er werd een tweede hoogwerker ingezet, en anderhalf uur later was de brand meester. Er zijn geen gewonden, de buurwoning heeft "naar verwachting" ook schade opgelopen, de derde woning vermoedelijk water en rookschade. Stichting Salvage is ingezet voor het afwikkelen van de fysieke en psychologische schade. Oorzaak van de brand is niet bekend, Omroep Brabant meldt: "Het lijkt erop dat de brand niet in de zonnepanelen is ontstaan". Zie ook berichten op Studio040.nl, en op Alarmeringen.nl.

  Nagekomen. Zoals gebruikelijk bij speculaties over "mogelijke oorzaken" na een incident, had Omroep Brabant in dit geval ongelijk. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Door de brandweer, de project ontwikkelaar Dura Vermeer, en "experts", aldus Eindhovens Dagblad (14 okt. 2020). Hun bevindingen, het zal u na alle andere commentaren op eerdere berichten door Polder PV op deze pagina niet (meer) verbazen: "bekabeling van de zonnepanelen niet correct aangesloten ... een onderaannemer heeft bij het verlengen van de kabels op het dak niet de juiste connectoren gebruikt". Vervolgens wordt een erg grote speculatie "sprong" gemaakt: "Daardoor ontstond hitte onder de dakpannen en vervolgens brand. Het vuur sloeg onder meer via de ventilatiekanalen de woning in". Wat die "hitte" heeft veroorzaakt, wordt niet duidelijk, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat vanwege een (of meer) slecht passende connector aansluiting(en) er een DC-vlamboog is ontstaan. En dat die de feitelijke bron van "de dakbrand" is geweest (waarschijnlijk het dakbeschot en/of de isolatie in vlam zettend).

  Dura Vermeer heeft in het totale nieuwbouw project, met 12 appartementen, en 23 huizen, de "connectoren uitgeschakeld", volgens ED, wat natuurlijk onmogelijk is, een connector kun je immers niet "uitschakelen", want die heeft geen schakelaar. Vermoedelijk is/zijn gewoon de omvormer(s) van het net gescheiden middels de hoofdschakelaar van de installaties, en/of zijn de DC kabels zo dicht mogelijk bij de panelen losgekoppeld, in afwachting van verder onderzoek en, vermoedelijk, benodigde herziening van de complete (DC) bekabeling van de PV installaties. Gemiste (verwachte) opbrengsten aan zonnestroom, en de schade van de brand, zal door Dura Vermeer worden vergoed. De oorzaak wordt nu duidelijk bij de connectoren gezocht, en niet bij de zonnepanelen zelf, waarvan ED suggereert dat "dit type zonnepanelen in Nederland op veel daken is gelegd". Wat er met "dit type" wordt bedoeld is onduidelijk, er zijn immers in Nederland vele tientallen merken geplaatst, cq. honderden uitvoerings-vormen (series, vaak per jaar verschillend). Er werd ook melding gedaan van problemen tijdens het blussen, wat met een defecte en slecht bereikbare brandkraan had te maken (beide problemen zijn rap verholpen). Informatie voorziening cq. terugkoppeling over de brand bestrijding richting de (getroffen) bewoners en omwonenden zal worden verbeterd.

 • Zonnepanelen in brand op dak van woning Menagerie Rijswijk. 22 augustus 2020, District8.net. Wederom is een PV installatie "tussen de pannen" op een woning in brand gegaan, met als mogelijke oorzaak slechte (kabel) verbindingen, al is dat vooralsnog pure speculatie. Ditmaal aan de Menagerie in de nieuwbouw wijk Warmoestuin te Rijswijk (ZH), aanpalend aan de grote rioolwaterzuivering aldaar. Bij een van de aan een watergang gelegen nieuwbouw huizen in een blok van zes woningen met een aan de achterzijde aangelegde BIPV PV installatie, aangebracht tussen dunne leipannen, en bestaande uit 27 ZW georiënteerde monokristallijne modules brak brand uit, waren kort vrij heftige vlammen te zien (brandweer opgeschaald naar "middenbrand"), maar kon deze relatief snel worden bestreden. Er werd daarbij deels geblust vanaf het terras aan het water, en deels met een kleine hoogwerker vanaf de straatzijde. De schade aan het dak is groot, er zijn zeker 9 van de 27 panelen verloren gegaan (met mogelijk ook nog gevolg-schade voor een deel van de aanpalende panelen). Er zijn geen gewonden gevallen. Het artikel bevat een korte video en een uitgebreide foto reportage. De woning bevindt zich in een wijk waarin grote volumes zonnepanelen zijn aangebracht, meestal "boven", maar in meerdere gvallen ook "tussen de pannen". Een wijk waar Polder PV 21 mei van dit jaar nog vol verbazing doorheen is gefietst, en waarvan hij toen enkele foto's heeft geplaatst op Twitter (hier, hier, hier, en hier). Met een inwoner aantal van 53.467 in 2019, komt het dichtbevolkte Rijswijk (ZH), met 2.593 installaties (totaal volume) in 2019, op een respectabele 485 PV installaties per 10.000 inwoners, door dit soort omvangrijke nieuwbouw projecten.

 • Brand bij Heineken in Den Bosch onder controle, rook was in verre omgeving te zien. 16 augustus 2020, Omroep Brabant. Grote uitslaande brand op dak van "een opslaghal van de brouwerij" van Heineken op haar grote productie lokatie aan de Rietveldenweg in 's-Hertogenbosch (NB). Vlak voor twee uur 's middags gemeld, binnen 6 minuten opgeschaald naar "grote brand", de betreffende hal werd direct ontruimd, binnen ongeveer een half uur vuur al bijna uit, en een uur later brand meester gemeld. Gesuggereerd wordt, dat zonnepanelen in brand zouden zijn gevlogen (zelfs een onzin statement "Mogelijk is de brand ontstaan door oververhitting van zonnepanelen" bij zowel Nieuws.nl, als bij de Telegraaf). Op basis van recente satelliet foto's, en vooral incident foto's van Erik Haverhals gemaakt tijdens bluswerkzaamheden, lijkt het noordelijkste segment op hal 050 van de uit drie delen bestaande, al in 2013 opgeleverde PV generator, die destijds voor het verduurzamen van Wieckse Witte bier is aangelegd door Solar Access, te zijn getroffen. Omroep Brabant stelt daarbij echter wel: "Of de brand ook in de zonnepanelen is ontstaan, moet volgens een woordvoerder van de brandweer uit onderzoek blijken". Er stond, volgens diverse foto's op social media (o.a. van Reality Photo), een hoge stelling aan de zuidzijde van de hal, mogelijk waren er dakwerkzaamheden, en kan de feitelijke oorzaak ook daar liggen. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Zie ook tijdlijn Alarmeringen en artikel Brabants Dagblad, wat ook stelt "nog niet bekend is hoe het het vuur is ontstaan". Omroep Brabant stelt in vervolg artikel op 17 augustus: "De brand die zondagmiddag woedde bij de Heineken-brouwerij aan de Rietveldenweg in Den Bosch ontstond doordat zonnepanelen vlamvatten. Er was geen sprake van opzet. Dat laat een woordvoerster van de politie maandagmiddag weten". Waarom dat "sprake van opzet" er bij moet is mij een raadsel. Wie zou er op een hoog dak van een bierbrouwerij "met opzet" brand willen stichten (???).

  NB: het ook in pers uitingen genoemde enorme nieuwe PV dak "bij" Heineken, de in oktober 2019 opgeleverde, afzonderlijk gebouwde grote LCDB loods betreffend, ligt vér van de huidige brandhaard verwijderd (zo'n 450 meter naar het zuidoosten). En beslist niet, zoals OB ook 17 aug. 2020 weer suggereert "breidde het aantal zonnepanelen op het dak van de brouwerij fors uit". Het betreft een compleet onafhankelijk, fysiek ver van de brouwerij gelegen / gescheiden rooftop project.

 • Grote uitslaande brand in schuur in Moerbeek; boeren moeten koeien binnenhouden in verband met roetdeeltjes in weilanden [update]. 30 juli 2020, Noordhollands Dagblad (incl. video's en foto's). Grote brand bij de Wit Flowerbulbs in 't Veld in de gemeente Hollands Kroon (NH), gespecialiseerd in de bollenteelt, preparatie (ook voor derden) en broeierij van tulpen. De brand werd vroeg in de ochtend, 6 uur gemeld. De twee noordelijkste van de vijf, bomvol zonnepanelen liggende loodsen naast de gespaarde woning zijn in as gelegd. Dit ging gepaard met heftige rook ontwikkeling, en, vergelijkbaar met het incident in Rutten hieronder besproken, met een regen van zonnecel fragmenten en andere deeltjes van de verbrande zonnepanelen. Veiligheidsregio NHN adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden, en het vee binnen, vanwege de as / deeltjes-regen. Twee uur en drie kwartier later was de "brand meester" en begon het nablus werk van de rokende loodsen.

  Volgens Hortipoint zou 3.500 m2 van het bedrijf zijn verwoest, de drie andere grote loodsen (6.000 m2) bleven door de inzet van de grootschalig uitrukkende brandweer gespaard, net als de grote opslag met 250 (houten) kuubskisten. Het hart van het bedrijf, met alle koel-en preparatiecellen, zou verloren zijn gegaan, "levenswerk van 30 jaar naar de knoppen", volgens een van de bedrijfsvoerders. De dichtbij gelegen woning liep rookschade op. Er is geen persoonlijk letsel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar zou onderzoek naar worden gedaan.

  Zonnecel splinters van een paar millimeter, maar ook stukken van van vijftien bij vijftien centimeter zouden volgens de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verspreid liggen over een strook van ongeveer 4 bij een halve kilometer aan de noordzijde van de bedrijfs-lokatie. De sanering daarvan valt onder het zogenoemde ‘asbestregime’. Het oprapen van de grove scherven is de dag na de brand gestart, waarna de kleine scherven met speciale apparatuur zullen worden opgezogen. Schoonmaakkosten van de weilanden worden geschat op €2,5 per m2, volgens Hortipoint.

  Het complex is verzekerd, en er zijn al direct plannen voor her- cq. nieuwbouw opgesteld, met een betere logistiek voor het bedrijf, wat 18 miljoen tulpenbollen per jaar broeit. Zie ook de berichten op HortiPoint.nl, Hart van Nederland (met video), Greenity.nl, NH Nieuws, en Transport-online.nl. NOS.nl kwam op 5 augustus nog met een korte terugblik, en kennelijk manueel verwijderen van de scherven en restanten verspreid "over een miljoen vierkante meter grond" (citaat van Klaas Limmen van het saneringsbedrijf). Hierin ook een citaat van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: "Er moet een landelijk plan worden opgesteld voor de aanpak van branden waar glas vrijkomt van zonnepanelen". Op 6 augustus meer inhoud, en video, bij NH Nieuws, waarbij getroffen boer Swaag - die ook een fikse PV installatie heeft - richting Tweede Kamer stelt dat er snel actie moet komen. Volgens Nieuwe Oogst (7 aug. 2020) zijn weilanden van 7veehouders en 1 tarwe akker getroffen, medewerkers van Wit Flowerbulbs en de boeren, in totaal zo'n 70 personen, zijn gezamenlijk scherven gaan rapen. Met verzekeraar Achmea is overeenstemming bereikt over uit te keren ingezette arbeidsuren, over vergoeding van machinale opzuiging van kleinere restanten, voor af te voeren hooibalen, en van eventuele monitoring van vee door dierenartsen. De Omgevingsdienst zou de gevolgschade hebben onderschat volgens Klaver van LTO Noord-afdeling Hollands Kroon. Die besluit met een opmerking ten aanzien van de verzekering van dergelijke risico's: "Het is lastig om te bepalen onder welke dekking deze schade valt".

  Uiteraard volgden, bijna "op de automaat", reeds op 6 augustus van de kant van het CDA kamervragen aan de ministers van EZK en IenM over de flink aangezette media hype rond dit en het vorige "scherven in de weilanden incident". Zie hier boven.

  Solar Magazine heeft nog nagevraagd hoe het zat met de claim "glas in de weilanden".
  Dat blijkt een verkeerde interpretatie te zijn, er zijn vooral scherven van de zeer lichte zonnecellen naar beneden gekomen. Maar gezien foto's van opruim acties is er beslist ook gesmolten backsheet materiaal naar beneden gekomen, dus niet alleen "zonnecel scherven". Die natuurlijk beslist zeer scherp zijn, en zelfs scherper dan een verdwaald glas brokstuk wat door de extreme convectie bij dergelijke branden in de buurt van de brandhaard naar beneden gekomen kan zijn. Natuurlijk is een van de bron grondstoffen van zowel glas, als van zonnecellen, silicium uit (zuiver) zand. Solar Magazine laat een bekend producent van glas-glas panelen aan het woord die claimt dat dit soort gevolgschade niet of nauwelijks zou ontstaan bij hun producten, omdat het smeltpunt veel hoger zou liggen dan bij de meestal gebruikte glas / folie panelen. Zie artikel van 13 augustus 2020.

  Byzonder is de configuratie van de PV generator op het complex van de Wit Flowerbulbs. De meeste van over de 5 daken verspreide, grofweg 4.000 panelen lagen op de zuidelijke dakhelften. Zo'n 29% van de PV modules ligt / lag op de noordelijke dakhelften, waarvan er 2 waren met een in Nederland ongebruikelijke (doch in Duitsland vaker geziene) "aufständerung" met oost-west oriëntatie op een hellend dak. 1 van die daken is verloren gegaan. Daarnaast is er ook nog steeds een vrij byzonder vertikaal fassade systeem hoog op de zuidwand van de meest zuidelijke loods. Het complex heeft 3 SDE beschikkingen, waarvan dus een behoorlijk deel als verloren moet worden beschouwd. Het gedeelte liggend op de 2 afgebrande loodsen is inmiddels versleept naar het tab blad "afgevoerd" in Polder PV's projecten overzicht, het overblijvende - grootste - gedeelte staat nog in het enorme overzicht realisaties.

 • Zeer grote brand legt boerenschuur in de as. 28 juli 2020, Omroep Flevoland. Kwart over zes in de vroege avond komt een melding binnen van een kleine brand, die al zeer snel uitbreidt naar "zeer grote brand" in een schuur van een akkerbouwbedrijf aan de Wrakkenweg in Rutten (Noordoostpolder, Flevoland). De brandweer zette 6 tankspuiten en een hoogwerker in, 5 omliggende korpsen werden gealarmeerd voor assistentie. 3 geschakelde schuren (niet zoals later geclaimd "1 loods"), met opslag en machines zijn uitgebrand, deze bevatten driekwart van het totaal aan zonnepanelen op het agrarische complex (enkele honderden PV modules, waarvoor een SDE beschikking is afgegeven). Een schuur met een niet aangetaste PV generator, en de woning tegenover het uitgebrande loodsen complex konden gered worden. Er is veel gevolgschade. De brand was zo hevig, dat in een groot gebied "van enkele kilometers" (Veneweg, Venepad en deel Lemsterweg) asdeeltjes en kleine scherven met zonnecel restanten neerdaalden. De gemeente en veiligheidsregio hebben omliggende boeren verboden om hun gewassen te oogsten, wat voor sommigen tot een zeer grote schadepost zal (kunnen) leiden, bij een bedrijf wordt van een potentieel faillissement gesproken. Vee moet binnen gehouden worden in het getroffen gebied. Er zou hiertoe een brief worden rond gestuurd door de Veiligheidsregio. Een woordvoerder van LTO Flevoland, die claimt, dat het "een unieke situatie is" (wat niet zo is, eerder gebeurde ook al zoiets bij een brand op 30 juli 2019 in Marknesse), suggereert dat de schade verhaald moet kunnen worden op de verzekering van de betreffende agrariër (bekend bij Polder PV), waarbij opgeroepen wordt om gezamenlijk op te trekken door getroffen partijen. Ondanks gedane suggesties in die richting, is er nog niets over de oorzaak van de brand bekend en moet dat nog worden onderzocht. Dus elk causaal verband met de aanwezigheid van een PV generator (waarvan er honderden zijn in NOP !) is vooralsnog datgene wat het is: pure speculatie.

  Zie ook het tweede en derde artikel met video's van Omroep Flevoland, en het oorspronkelijk bericht op Alarmeringen.nl. Omroep Flevoland kwam op 3 augustus 2020 nog met het bericht dat iig wortelen en aardappelen en andere ondergrondse gewassen geoogst mochten worden. Voor andere bovengronds groeiende gewassen moeten afspraken gemaakt worden met de afzet leveranciers, eventueel in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op 11 augustus nóg een artikel, met 2 video's, over het "kastje naar de muur" verwijs gedrag van 5 instanties waar het (naleving op) controles van potentiële problemen bij getroffen voedselgewassen betreft: de lokale Veiligheidsregio Flevoland, gemeente NOP, het nationale Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFVG), resp. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In eerste instantie is de boer verantwoordelijk voor de afzet voor zijn product, maar er staan geen sancties op vermeende nalatigheden als het betreffende gewas toch wordt verkocht (er wordt er een genoemd, die na samenspraak met de opkoper, die geen problemen zag, zijn handel heeft verkocht). Iedereen verwijst naar elkaar, aldus Cindy Keijzer van Omroep Flevoland. En niemand neemt zijn verantwoordelijkheid, om te voorkomen "dat er mogelijk zonnepaneel scherven in de voedsel keten kunnen komen". Het is hier overigens goed om onderscheid te maken naar minimaal drie categorieën "as" die op de landerijen zijn neergedaald: (1) de in de reportages meestal getoonde zonnecel scherven (bewerkt silicium), (2) eventuele pure dekglas deeltjes (dit verpulvert vaak bij brand, zoals veiligheids-glas, en zal door de bank genomen niet de "scherpe randen" hebben die typisch zijn voor de in dit geval "blauwe" (multi-kristallijne) Si schilfers, (3) andersoortige asdeeltjes, meestal gesmolten backfoil van de panelen, een UV bestendige kunststof. De aluminium frames zullen grotendeels zijn gesmolten bij een dergelijke hevige brand, en waarschijnlijk grotendeels dicht bij de brandhaard zijn gebleven.

 • Dak met zonnepanelen in brand in Sliedrecht; brandweer schaalt op. 21 mei 2020. ZHZ Actueel. Rond 14h15 tijdens zonnig weer ontstaat er brand onder een PV systeem van een nieuwe rijtjeswoning aan de Monteverdistraat in Sliedrecht (ZH). Alle 20 woningen van dit blok hebben een forse generator van 26 panelen, met in het veld 2 passende dakraampjes, op een dak met kleine leien (ook woningen van andere nieuwbouw blokken in deze buurt hebben dergelijke forse PV generatoren). Geen gewonden, deze "middenbrand" werd, met een meters-lange straal, van afstand geblust door de brandweer. Maar de generator op de getroffen woning moet gezien de beelden als verloren worden beschouwd. Oorzaak niet bekend, maar er wordt in het ZHZ Actueel bericht speculatief gesuggereerd dat dergelijke indak systemen "hun warmte niet goed kwijt [zouden] kunnen". Dat kan echter nooit een oorzaak van een brand zijn, hoogstens een versneller van een eerder ontstaan feitelijk brand probleem. Wel is het risico, zoals geschetst, bij dergelijke installaties groter, vanwege het feit dat de connectoren dicht op het dakbeschot liggen. Hier ligt dan ook, zoals vaker door Polder PV gesignaleerd, de "waarschijnlijke" oorzaak (slechte connector verbindingen waardoor een vlamboog kan ontstaan), al moet dat beslist nog worden uitgezocht, en is het niet "bewezen". Zie ook HetKompasSliedrecht.nl.

 • Brand op dak met zonnepanelen van woning in Heerhugowaard. 14 mei 2020. Noordhollands Dagblad. Brand, gemeld kwart over drie 's midddags, onder zonnepanelen van woning in Bosboomstraat in Heerhugowaard, met "full-roof" PV generator met 72-cels monokristallijne panelen aan zowel NW als ZO zijde. Woning is onderdeel van blok van 6, waarvan er 7 in de straat staan, met vergelijkbare systemen met de panelen - daar is 'ie weer - "tussen de pannen". Extra tragisch is, dat het een van de eerste "nul op de meter" projecten van Nederland betreft (zie video van BAM Wonen, augustus 2014). De brandweer zette een hoogwerker en 2 tankauto spuiten in. In het huis is waterschade opgetreden, de generator is (zwaar) beschadigd. De bewoners zijn uit de woning gehaald. Zie ook berichten onder Heerhugowaard Centraal.nl, Alarmeringen.nl, Hardnieuws.nl, en Cobouw.

 • Brand uitgebroken in zonnepanelen op dak Houtense zoutopslag. 13 mei 2020. AD.nl. Onfortuinlijk postcoderoos project van Green Energy Facilities / Zon op NL (overgenomen van E.ON), met bijna 1.600 mono-kristallijne zonnepanelen op de nieuwe, aan "de Staart" langs de A27 liggende zoutloods van Rijkswaterstaat (die ook 72 panelen voor eigen verbruik heeft in het project). Eind 2017 opgeleverd, maar al op 18 januari 2018 werd het project door stormschade getroffen (overzicht bloopers pagina), en zijn enkele panelen uit de dakconstructie gebroken en op straat beland (FB entry). Nadat overdag "geklust" was aan het dak op 13 mei 2020 werd om kwart voor 7 's avonds brand geconstateerd op het gebouw, waarbij kennelijk het isolatie materiaal van de dakconstructie in brand is geraakt. De brandweer, die trouwens het hek bij de ingang moest open knippen om snel toegang tot het terrein te krijgen, vermoedt een relatie met het kluswerk, en dat er "kortsluiting" is opgetreden. Mogelijk is er zelfs al eerder door de stormschade (niet gemeld in actuele berichten) iets mis gegaan in de constructie en/of met de (bedrading van de) PV installatie (dit is uiteraard speculatie). Drie bluswagens werden ingezet, waarmee de brandweer de brand in anderhalf uur kon blussen. Onder het dak stonden sneeuwschuivers en strooiwagens, maar daar is slechts water op gekomen, en deze vehikels raakten verder niet beschadigd. Zie ook berichten en foto's in berichten op sites van RTV Utrecht, Houtens Nieuws / 't Groentje, en HardNieuws.

 • Grote stalbrand in Heythuysen. 16 april 2020. Weertdegekste.nl. Grote brand in stallen complex aan de Hollander te Heythuysen (Leudal, L.), met rook ontwikkeling tot ver in de omtrek zichtbaar. Drie grote kippenstallen (1 met extensie), die gelukkig wegens onderhoudswerkzaamheden leeg waren gehaald, zijn door deze grote brand verloren gegaan. Brandweer schaalde op naar "Grip 1" niveau (coördinatie van hulpdiensten nodig). 's Avonds om 20h15 uur zou de brand meester zijn geworden, ruim 3 uur na de melding in de middag (16h30), en kon er gestart worden met na-blussen. De naastgelegen woning bleef gespaard, er is geen asbest vrijgekomen, geen gewonden. Stichting Salvage is ingeschakeld voor opvang van de getroffen eigenaar en familie. In de wijde omgeving uit de enorme rook kolom neerdalende objecten blijken deeltjes roet, rubber, schuim en stukjes afkomstig van de zonnepanelen die op het dak lagen waar de brand heeft gewoed te zijn geweest. Geadviseerd wordt om deze met het restafval af te (laten) voeren. Het betreft hier een in 2016 in 2 delen opgeleverd groot PV project met bijna vijfduizend zonnepanelen, en 2 SDE beschikkingen uit de succesvolle SDE 2014 regeling. De drie (eigenlijk: vier) stallen behorend bij de grootste beschikking zijn verloren gegaan, wat betekent dat er bijna 800 kWp naar de "afvoer" lijst van Polder PV is overgeheveld. Het kleinste deel-project, toch nog goed voor bijna 500 kWp, aan de noordzijde van het grote erf, lijkt gespaard te zijn gebleven.

  Zie ook video van WdG op Youtube, De oorzaak van de brand is niet bekend, maar wordt onderzocht door de brandweer en de verzekeringsmaatschappij. Verdere berichtgeving, deels ook met eigen video's, op Nederweert24.nl, idem, vervolg, De Limburger, idem, deel 2, deel 3, en bij Hart van Nederland.


 • Zonnepanelen woning Homberg Wijchen vatten vlam. 10 april 2020, RN7.nl. Met het extreem zonnige weer in deze maand was dit wel enigszins te verwachten, gezien het "beeld" in 2018-19. Een woning aan de 24e straat in het zo'n 22 hectare grote, compleet door-genummerde woongebied Homberg in Wijchen (Gld) had te maken met een brandje (volgens de melding "zolder hoekwoning", melding rond half 2 's middags, opgeschaald naar "middenbrand"). Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt, maar volgens het bericht sloeg deze al snel over op het dak van de woning, wat "flinke schade" zou hebben opgelopen. Er wordt een relatie gelegd met aanwezige zonnepanelen, maar de beelden zijn hierover beslist niet duidelijk. Indien de brand binnen is begonnen, zoals lijkt te worden gesuggereerd, kán het een omvormer zijn geweest, of zelfs een hele andere oorzaak hebben gehad. De brandweer voorkwam dat de vlammen oversloegen naar andere delen van de woning, of naastgelegen huizen. Bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Gezien de Corona pandemie crisis was het niet vreemd dat er nogal wat bekijks was, waarbij de verordonneerde 1,5 meter afstand van elkaar kennelijk redelijk goed werd nageleefd. Zie ook Alarmeringen.nl bericht.

 • Giftige olie in brand bij zonnepark Muntweg. 8 april 2020, Omroep Flevoland. Voor de tweede maal is er een brand opgetreden in een trafohuisje van dit in 2017 opgeleverde zonnepark ("De Munt"), van Groenleven, in Emmeloord, wat al enige tijd geleden in handen is gekomen van Deens investeringshuis Obton (zie bericht 24 maart 2019). De oorzaak van deze rond het middaguur ontdekte brand is - wederom - niet bekend. De brandweer heeft de brand van het huisje laten uitbranden omdat de 300 liter olie, die vaak voor koeling wordt ingezet in trafo huisjes, niet kon worden geblust (gevolg: zwarte rookpluim van grotere afstand zichtbaar). Mede vanuit milieu oogpunt (voorkomen van verspreiding van gevaarlijke stoffen), is deze beslissing genomen. Niet bekend is welk "type" olie in dit trafohuis is ingezet. Dat kan variëren van het zeer gevaarlijke polychloorbifenyl in oudere trafo stations, via siliconenolie tot synthetische of plantaardige (biologisch afbreekbare) esteroliën (zie Wikipedia pagina). Er is door de brandweer schuim ingezet om de aanpalende zonnepaneel percelen te sparen. Regionale netbeheerder Liander was ook ter plaatse om eventuele maatregelen te nemen rond de net aansluiting van het zonnepark.

  Zie ook bericht van Omroep Flevoland op 9 april, en live beelden van Regio 25, bericht met foto's, en video van PB Timmerman (de opmerking onder laatstgenoemde video, "De problemen ontstaan omdat de capaciteit van het hoofdnet te klein is voor het aanbod aan energie. De oververhitting zorgt voor brand", slaat echter nergens op). Lars Roobol relativeerde het incident in enkele tweets op 8 april: "Trap er niet in mensen: transformatiehuisjes “gaan” af en toe. Balen, geeft wat vervuiling, maar het gebeurt" (draadje). Forum voor Democratie probeert prompt politieke "munt" te slaan uit het incident, en stelde schriftelijke vragen: "De partij vraagt het college van Gedeputeerde Staten de uitrol van zonneparken tijdelijk op pauze te zetten omdat de oorzaak van de branden nog niet bekend is. De partij wil ook weten of het provinciebestuur kan garanderen dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is voor omwonenden van zonneparken" (Omroep Flevoland, 10 apr. 2020, n.a.v. schriftelijke vragen van FvD aan Gedeputeerde Staten, waarin ook een curieuze veronderstelling staat, " 300 liter olie, dat door het vuur zwaar giftig kon worden", 8 april 2020).

 • Omvormer van zonnepanelen in brand Kaapsebos Maasdijk. 27 maart 2020 (District8.net). Omvormer van PV systeem op agrarisch bedrijf aan de Kaapsebos in het kassengebied van Maasdijk (Westland, ZH) in brand. Zelf blussen hielp niet, brandweer korps Maasland en Maassluis hielpen om het brandje te blussen. Met hoogwerker is van boven bekeken of er geen brandhaard was achtergebleven.
 • Brand in transformatoren zonnepanelenveld LontZon. 26 maart 2020 (Hardnieuws.nl). Niet een "transformator", maar een omvormer van het nog geen jaar geleden opgeleverde, ongeveer 1 MWp grote LontZon zonneparkje van het gelijknamige bouw bedrijf in Sint Annaparochie, in de Friese gemeente Waadhoeke. Deze bleek, bij inspectie n.a.v. een foutmelding in brand te zijn gevlogen. Schade lijkt beperkt tot de omvormer (bekend Chinees merk). De brandweer heeft de aansluiting met speciaal, goed geïsoleerd gereedschap los geknipt van de DC aanvoerkabels van de betreffende aangesloten zonnepanelen. Bij het doorknippen van de aparte aders (telkens een string zonnepanelen "bedienend"), zijn kort vlambogen te zien op het filmpje van de eigenaar op Twitter, omdat er overdag, bij volle zon, wordt ingegrepen. Zie ook berichtje op 112fryslan.nl.

 • Brand verwoest clubgebouw Rotterdamse volkstuinders in Nesselande. 13 maart 2020. Brand ontdekt rond 6 uur 's morgens in het club gebouw van de volkstuinvereniging De Boerderij aan de Max Heymansstraat in Rotterdam-Nesselande. Zware rookontwikkeling waardoor zelfs metro lijn tijdelijk stil moest worden gelegd, en er een NL Alert werd afgegeven. Brandstichting wordt uitgesloten (pand zat potdicht bij aankomst brandweer), oorzaak brand is niet bekend. Gehele inventaris, alsmede een PV generator met 40 zonnepanelen zijn ook tijdens de brand in vlammen opgegaan, die de brandweer "gecontroleerd" liet uitgaan. Vereniging ernstig gedupeerd, en beraadt zich over te ondernemen stappen aan het begin van het nieuwe seizoen.

2019

 • Brand in woning door zonnepanelen Tholen. 27 september 2019 (HVZeeland.nl). Brand (onder) een iets oostelijk van zuid georiënteerd, vrij recent (vermoedelijk 2018) geïnstalleerde PV installatie van 17 monokristallijne modules op een woning aan de Burgemeester van Berchemstraat in het Zeeuwse Tholen. Brand gemeld om half drie 's middags. De eentonigheid gecontinueerd: installatie "tussen de dakpannen" (panelen op kunststof inleg-systeem direct boven de panlatten gemonteerd), forse brandschade in centrale deel van de generator. De brandweer haalde zes panelen van het dak, met hulp van een hoogwerker uit Bergen op Zoom, waardoor de straat tijdelijk werd geblokkeerd. Oorzaak brand: "onbekend". Zie ook oorspronkelijke foto's gepubliceerd op website van 112markiezaten.nl

 • Na Eemnes ook in Weesp brand op nieuwbouwdak. 18 september 2019. Weespernieuws.nl. Brandje ontstaan rond middaguur (Alarmeringen.nl), in woning aan de Fort Abcoudestraat in nieuwbouw-wijk Weespersluis in het noordoosten van Weesp (NH). Oorzaak wordt mogelijk bij aanwezige zonnepanelen gezocht. Brandje meester nadat het PV systeem werd uitgeschakeld. Team Brandonderzoek gaat onderzoek doen naar de mogelijke oorzaak. Incident genoemd in KIWA rapport.

 • Grote brand Latexweg Amsterdam. 17 september 2019 (Blikopnieuws.nl). Grote brand op loods waarin cacao producten zijn opgeslagen "aan de Latexweg" (gezien beschikbaar foto materiaal echter waarschijnlijk officieel pand op de aanpalende Ruijgoordweg) in Westpoort havengebied. B.O.N. claimt "kortsluiting in zonnepanelen" als oorzaak, maar dat wordt tegengesproken in het korte bericht in het Parool, en op de Brandweer.nl site ("De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk"). Het gaat vermoedelijk om de oostelijke loods van een groot distributie complex, waarop sedert het najaar van 2018 dik 9 en een half duizend zonnepanelen zijn aangebracht, en waarvoor een SDE beschikking is afgegeven, voor het "DESE zonnepark" van Ter Haak Logistics. Geen gewonden. Brandweer.nl claimt dat brand tot dak met zonnepanelen beperkt is gebleven, en dat vuur zich langzaam uitbreidde "omdat de zonnepanelen stroom bleven leveren". Met inzet van groot materieel, de Havendienst en beelden vanuit een politie helikopter kon de brand in 2 uur bestreden worden. "Delen van de installatie raakten beschadigd bij de brand, waardoor uitschakelen ook niet mogelijk was. Hierdoor bleef er gevaar dat de brand zou kunnen oplaaien. De brandweer is nog de gehele middag, in samenwerking met een specialistisch bedrijf, bezig geweest om de situatie veilig te stellen. Het pand kon pas daarna worden vrijgegeven", aldus Brandweer.nl. Er is een veldje van zo'n 45 zonnepanelen verloren gegaan (Twitter foto Bert Meijer). De - schoongemaakte - brandhaard is ook in de laatste shots te zien van de video die is gemaakt van 2 naburige grote PV installaties op vergelijkbare logistieke complexen van Merin door Vattenfall (16 jan. 2020). Zie ook berichten op Nu.nl, NHNieuws.nl, en op de Alarmeringen.nl site, allen van 17 sep. 2019.

 • Brand in zonnepanelen op daken in Eemnes [video]. 13 september 2019 (Gooi en Eemlander). Het moment van "saaiheid" is voorbij, de ergernis begint. Wederom is een BIPV installatie in brand gegaan. Van een blok van 6 nagelneue huizen van woning corporatie Alliantie, met 3x 30 monokristallijne panelen aan de oostzijde van de Zuidersingel te Eemnes (Ut.) hebben 4 woningen brand- en blusschade gekregen. De brand ontstond onder / tussen het dakbeschot en de zonnepanelen, en was gezien het gesloten karakter van de grote PV generator moeilijk te blussen. Na twee uur kon het sein brand meester worden gegeven. Kennelijk omdat het nieuwbouw wijkje direct zuidelijk van het gemeentehuis ligt (wat ook een fors plat dak systeem heeft), heeft zowel de gemeente, als verhuurder de Alliantie een persbericht doen uitgaan, met de mededeling dat "deze valse start in de Zuidpolder zo snel mogelijk opgelost" zal worden. En dat de gemeente, samen met Alliantie en de bouwer, het bekende Van Wijnen, technisch onderzoek naar de oorza(a)k(en) zal laten verrichten. "Getroffen bewoners worden ondergebracht in omliggende hotels en/of een vakantiepark. Ook voor de dagelijkse zorg is aandacht; zo wordt gezorgd voor opvang en bijvoorbeeld vervoer van de kinderen naar school. Alle geleden materiele schade wordt vanzelfsprekend vergoed. De getroffen woningen zijn voor de eerste weken in ieder geval niet geschikt voor bewoning". Aldus het persbericht. Zie ook artikel bij het AD, foto's op het NH Nieuws bericht, en artikelen op RTV Utrecht site (deel 1 13 sep., deel 2 14 sep.). NB: in het nieuwbouw wijkje staan nog meer huizenblokken en grotere nieuwbouw woningen met zonnepanelen. Deels mogelijk met vergelijkbare BIPV installaties. Alliantie liet na het incident van enkele omliggende woningen uit voorzorg de PV systemen loskoppelen van het net, maar stelde wel "We weten de oorzaak [van de brand] niet. Dat wordt nog onderzocht".

  Op 29 november 2019 kwam De Alliantie met een nieuwsbericht (gerepliceerd door AD), waarin de claim "de brand is ontstaan door kortsluiting in een zonnepaneelconnector van de woning aan de Zuidersingel 15. Het is een technisch probleem dat verholpen kan worden". In de wat curieuze verklaring wordt gesproken van seriële koppeling van de "in-dak" (BIPV) installatie, en het statement: "Serieel wil hier zeggen dat er steeds een hoeveelheid spanning en stroom bij komt. Dit heeft in deze situatie geleid tot hoge temperaturen in de hier gebruikte connectoren". Dat klopt echter niet, want bij opname van meer zonnepanelen in een seriële set-up neemt alléén maar de spanning / voltage (V, volt) toe, niet de stroomsterkte (I, amperage). P (vermogen) = V (voltage) maal I (stroomsterkte). Maar ook: P = Ikwadraat maal R (weerstand in Ohm). Bovenstaande vreemde suggestie kan dan ook nooit de oorzaak van "verhitte connector(en)" verklaren. De structurele oorzaak wordt hierdoor niet geduid, en ligt volgens mij nog steeds bij ondeugdelijke connectoren en/of -verbindingen. Door malheur met die connector is waarschijnlijk een vlamboog ontstaan, met dramatische gevolgen, die zo typisch zijn bij BIPV installaties die dicht op het dakbeschot liggen. Een expert vertrouwde mij na consultatie toe: "serieel is nooit hogere stroom, en spanning zorgt niet voor brand". Maar, vanwege de tweede formule: door waarschijnlijk brakke connector (hoge overgangsweerstand, R), liep het vermogen (P) flink op, en waren de condities voor oververhitting en brand optimaal.

  Alliantie is wel reeds gestart met herstelwerkzaamheden (brand-, water- en roetschade). De gehele generator (alle panelen) wordt vernieuwd, de drie getroffen woningen worden preventief op veiligheid en kwaliteit gecontroleerd. Aannemer Van Wijnen plaatst brandwerend materiaal. Bij de eengezinswoningen "worden maatregelen getroffen om de spanning en de temperatuur niet op te laten lopen". En "Als er toch kortsluiting ontstaat, schakelt de aardlekschakelaar direct de elektra uit". Ook die laatste bewering is nogal boud (expert: "Dat lijkt me sterk"). Dat gebeurt alleen als er "sluiting" is met aarde, en als het frame van de installatie "is geaard". Er kan al lang een brand(je) zijn, zonder dat de aardlek schakelaar afschakelt, wat sterk afhankelijk is van de brand situatie. Incident genoemd in KIWA rapport.

 • Brand in woning met zonnepanelen in dak. 10 augustus 2019 (Rijnmond.nl). Het wordt bijna "saai": BIPV installatie op nieuwbouw hoekwoning in de Architectenstraat in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek (gem. Lansingerland). Brand ontstaan rond 19h00 's avonds onder de het gehele zadeldek aan de ZW zijde afdekkende BIPV generator met 30 monokristallijne, all-black panelen. Brandweer had moeite met blussen, vanwege het gesloten glas-dek. Er vielen geen gewonden. Er wordt gesuggereerd dat dergelijke "ingelegde" panelen een hoger risico op brand zouden hebben "omdat de wind er niet omheen kan waaien" (lees: ze zouden warmer worden dan conventionele installaties "boven de pannen"). Dat is, volgens Polder PV, echter beslist niet de feitelijke oorzaak van nogal wat branden bij dergelijke (meestal nieuwe) BIPV installaties, zie diverse recente "events" in de lijst hier onder. Dé oorzaak is waarschijnlijk te herleiden tot slecht gemaakte verbindingen, al dan niet met verkeerde / niet officieel "parende" connectoren van exact hetzelfde type en merk. Dit leidt bij dergelijke krachtige (bij 300 Wp modules al 9 kWp) systemen onherroepelijk tot problemen omdat alle connectoren direct boven, en/of in direct contact staan / liggen met de onderliggende dakmembranen en/of houten dakbeschot. Bij ontstaan van een lange tijd aanhoudende DC-vlamboog vanwege slechte "sluiting" van de contactplaatsen, krijg je bij dergelijke installaties direct te maken met verhoogd brand risico, omdat er zeer dicht bij / bijna al fysiek contact is met potentieel brandbare materialen bij dergelijke zeer hoge temperaturen. Iets wat vrijwel onmogelijk is bij installaties "boven" de pannen, omdat er in dergelijke gevallen vrijwel nooit direct contact is met de onderzijde van de panelen, vanwege de meestal brede luchtspleet, en de keramische dakpannen er onder in het geheel geen brandrisico vormen. Dit blijft een zorgen wekkende ontwikkeling, want de complete straat in Bergschenhoek, en de aanpalende nieuwbouw bestaat uit dergelijke nieuwe woningen met BIPV generatoren. En op foto's is ook te zien dat de nieuwste bouw blokken waarschijnlijk vergelijkbare inbouw BIPV systemen zullen gaan krijgen. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zie ook artikelen in AD, MediaTV, Nieuwsopbeeld.nl, District8.net, 112lansingerland.nl, en Dagblad010.nl, wederom met een verzameling schokkende foto's en video. Ook in NRC artikel van 5 september 2019 werd een foto van dit incident geplaatst (zie hier boven bij algemenere beschouwingen overzicht). Genoemd in KIWA rapport.
 • Zonnepanelen zorgen voor brand in school Naaldwijk. 7 augustus 2019 (Regio15.nl). Brandje gemeld om 10 over half drie 's middags, met status "middenbrand" (inzet 2 bluswagens, ook om genoeg personeel ter plekke te krijgen ter controle van omliggende ruimtes). Brand in technische ruimte op de 2e etage van de in 2010 opgeleverde ISW Hoogeland school aan de Prof. Holwerdalaan in Naaldwijk (Westland, ZH). Brandje is snel met schuim geblust. Volgens bericht Regio15.nl mogelijk "werkzaamheden" oorzaak van de brand, maar in artikel AD wordt dit uitgesloten omdat er geen werkzaamheden in de betreffende ruimte gaande waren. Daar wordt gesuggereerd, "vermoedelijk brak de brand uit door een defect in een omvormer van zonnepanelen". Er ligt een recent aangelegde forse PV installatie, bestaande uit een vijftien-tal veldjes, met ruim vijfhonderd high-power modules op het platte dak van dit complex (installateur bekend bij Polder PV). Er is een SDE beschikking op dit adres afgegeven. Team Brand Onderzoek bekijkt de zaak, en is de enige instantie aan wie een eventueel (onderbouwd) "oordeel" overgelaten kan worden. Speculeren over het incident heeft, zoals bij alle vergelijkbare events (vele duizenden branden per jaar, meestal op panden zonder zonnepanelen), geen enkele zin, hoe graag u dat ook wilt doen. Stichting Salvage helpt de school bij het afwikkelen van de schade. In de school waren tijdens de vakantie uiteraard geen kinderen aanwezig.

 • 'Brand in zonnepanelen is gevaarlijker en komt steeds vaker voor' 6 augustus 2019 (Omroep Zeeland). Grote brand in Hotel Marie aan de Waterpoortstraat in Philippine (gem. Terneuzen, Zeeland), waar anderhalf jaar aan verspijkerd was, en wat binnenkort geopend zou worden voor de eerste gasten. Polder PV was er stomtoevallig op 12 juni 2019 nog langs gefietst en had de fraaie, nieuwe houten gevels en de grote BIPV installatie gefotografeerd. Om kwart over vier 's nachts werd de brand gemeld, de brandweer was met uiteindelijk vier wagens van verschillende korpsen ter plaatse, en had moeite met blussen, omdat het hier om een - in Nederland nog vrij zeldzame - BIPV generator met gesloten glasdek van de aaneengesloten zonnepanelen ging (OZ heeft het hier foutief over "zonnecollectoren", wat de thermische, warm water opwekkende zusjes zijn van de hier liggende elektriciteit opwekkende PV panelen...). Het gaat bovendien om een oost-west installatie, het hele dak was bedekt. Dit maakte blussen lastig. Desondanks was na vier uur de brand "meester" (en volgde nog wat nablus werk). De oorzaak is nog niet bekend, in het artikel wordt de mede-eigenaar van het hotel geciteerd die de oorzaak van de brand "mogelijk in de keuken" vermoedde. Dak lijkt volledig te zijn verwoest, over potentiële herbouw hebben de eigenaren een hard hoofd in, alle reserveringen zullen worden gecancelled. In het artikel ook een interview met lector Energietransitie Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), over de al dan niet verhoogde gevaren / risico's met zonnepanelen in het geval van brand. Overeind blijft: "toename" van branden in panden met zonnepanelen is logisch, want de uitbouw van PV in Nederland breekt jaar na jaar records. Procentueel bezien gaat het nog steeds om relatief zeldzame incidenten, ondanks de "waslijst" hier onder weergegeven (NB: we gaan binnen niet al te lange tijd al richting een miljoen huizen met zonnepanelen in NL). Diverse andere media besteedden ook aandacht aan het dramatische incident te Philippine, soms met foto's en bewegende beelden. Waar onder nogmaals Omroep Zeeland, HVZeeland hier en hier, PZC, Hart van Nederland, NOS, en Reformatorisch Dagblad.

 • Uitslaande woningbrand in Werkendam: bewoners zijn veilig 1 augustus 2019 (BN De Stem). Brand onder residentiële installatie van 6 all-black zonnepanelen op huurwoning van Woonservice Meander in de Floreffestraat te Werkendam (Altena, NB), begonnen om 9h30 in de ochtend van deze donderdag. Bovenwoning zou volledig in brand hebben gestaan. Een half uur na melding is brand geblust, geen gewonden. Politie die brandweer hielp met afzetten van de straat werd om onbekende reden beschimpt, gehinderd, en aanwijzingen omtrent afzetting genegeerd (AD artikel). Al de volgende dag werden de reeds 4-5 jaar geleden aangebrachte PV systemen van woningen in de omgeving (verschillende aantallen, niet alle woningen, kennelijk alleen diegenen die destijds met een actie vanuit de corporatie mee wilde doen) reeds gecontroleerd, o.a. door thermografie beelden van het binnenwerk van de omvormers te maken, door de Werkendamse Verwarmingscentrale. Alle systemen zullen worden gecontroleerd. Er is sedert 2017 een lease constructie tussen Meander en de bekende ontzorger Wocozon. Onbekend is echter of dit systeem / deze straat ook onder dat project valt. Sommige buurtbewoners zijn ongerust over de brand, een enkeling die ook overwoog ze te laten plaatsen ziet er voorlopig van af. Zie ook berichten op Omroep Brabant (1) en deel 2, en bij AD. De verhuurder meldde op 5 augustus het volgende: "De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De eerste geluiden gingen richting kortsluiting in de omvormer van de zonnepanelen. Dit is echter nog niet definitief. Uit voorzorg controleert de installateur, de Werkendamse Verwamingscentrale, alle installaties van hetzelfde type die in dezelfde periode zijn geplaatst. De WVI is daar vrijdag direct al mee gestart en verwacht deze week alle installaties te hebben gecontroleerd. Het betreft enkele tientallen installaties". Voor de getroffen bewoners is vervangende woonruimte aangeboden, voor tijdens de herstel werkzaamheden van hun woning. Deze zullen direct beginnen na rapportage door de schade expert.

  In het 2019 najaars-nummer van het bewoners-blad Meanderen ging de corporatie verder in op het incident: "Uit het onderzoek kwam helaas geen aanwijsbare oorzaak naar voren. Wel stelden ze vast dat de installatie van zonnepanelen niet geheel voldoet aan de in 2015 gepubliceerde normeringen. Woonservice Meander heeft daarom besloten om woningen met dezelfde zonnepaneelinstallaties aan te passen, zodat de installaties voldoen aan de aangescherpte normeringen. Het betreft de 30 zonnepaneelinstallaties van de woningen aan Floreffestraat, De Graaff, Postelstraat en Bentlaken in Werkendam. Alle andere woningen van Woonservice Meander die voorzien zijn van een zonnepaneelinstallatie voldoen al aan de aangescherpte normeringen". Incident ook genoemd in KIWA rapport.

 • Uitslaande brand in Marknesse onder controle: loods vernield, woonhuis gered. 30 juli 2019 (De Stentor). "Zeer grote" brand in loodsen complex van een al een kwart eeuw lang, groot appels verwerkend (familie) bedrijf V.S. Apple Industries Marknesse aan de Blokzijlerdwarsweg in dit dorp in de Noordoostpolder (NOP, Fl.). 70 brandweerlieden van 5 brandweer korpsen waren nodig om de felle brand te blussen "brand meester" dezelfde avond), het nablussen duurde tot in de ochtend van woensdag de 31e. Het nabijgelegen huis kon worden gered, het loodsen complex, en de grote stapels houten kratten er naast, gingen in vlammen op, nadat de brand om kwart over zes 's avonds was begonnen, en snel om zich heen greep. Er waren toen slechts 3 tot 4 mensen aanwezig, bezig met schoonmaak werkzaamheden, die ongedeerd het pand hebben kunnen verlaten. De oorzaak is na een week nog steeds niet bekend. Door de verwoestende brand, waarvan de rookwolken tot in de verre omtrek waren te zien kwam ook roet in de lucht, er werd ook voor asbest gewaarschuwd, maar metingen gaven geen problematische stoffen te zien. Wel kwamen er vanwege de enorme convectie door het vuur zonnecellen en andere materialen van, o.a. de aanwezige, vernietigde PV generator aan de oostzijde van de locatie naar beneden, o.a. in weilanden en op akkerbouw gronden. Waarvan gemeente NOP in een apart bericht stelde "Als u ze aantreft zorgt u er dan voor dat deze verwijderd en weggegooid worden", zonder op separate recycling van aan te treffen - kostbare grondstoffen bevattende - (delen van) zonnecellen te wijzen (WEEE directive). Een SDE gesubsidieerde, in het voorjaar van 2017 door Zonnegilde opgeleverde PV generator met 800 zonnepanelen, verdeeld over 4 dak segmenten, ging ook geheel verloren bij de brand. De getroffen familie is geschokt, maar vastbesloten, eventueel op een andere locatie, de activiteiten voor haar afnemers (ambachtelijke & industriële bakkerijen, en de zuivelindustrie), zo spoedig mogelijk voort te zetten. En ook het werk voor hun 20-30 man vaste personeel te behouden. Verder berichten met foto's en video's bij de Stentor op 31 juli 2019, en nog twee maal op 1 augustus (hier en hier), Omroep Flevoland (o.a. 30 juli, 1 augustus), Noordoostpolder (30 juli, 6 augustus), en bij AGF (5 aug. 2019).

 • Zonnepanelen in brand op aanbouw woning Wildbaan Rijswijk. 29 juli 2019. Brandje bij een kennelijk zelf net door bewoners geplaatste (kleine) residentiële PV installatie op plat dak van garage van nieuwbouw woning op de Wildbaan in het Zuid-Hollandse Rijswijk (gem. 's-Gravenhave), kwart voor 2 's middag. Brandweer (2 korpsen) hebben brandje snel geblust (ingeschaald als "kleine brand"), oorzaak gaat onderzocht worden door het Team Brand Onderzoek. Ook Bouw- en woningtoezicht zal inspectie verrichten omdat het om een zelf aangelegde installatie gaat. Getoonde foto laten o.a. een soort verbrande pallets zien die van het dak zijn gehaald. Zijn die wellicht als ondergrond voor de panelen gebruikt, en heeft daar mogelijk een slecht contact makende, vonkende DC verbinding op gelegen? Stichting Salvage is langs geweest voor het helpen met de schade afwikkeling. Website District8.

 • Brand in zonnepanelen: hoe zit dat? 21 juni 2019 (Omroep Fryslân). 8 zonnepanelen van een in het voorjaar van 2018 aangelegde installatie van 177 zonnepanelen op het platte dak van sporthal de Houtmoune (Houtmolen) aan de Vaart in het Friese Buitenpost (gem. Achtkarspelen) zijn in de ochtend verbrand. De gealarmeerde beheerder heeft direct gehandeld toen rook van het dak werd gemeld. De brandweer was er snel bij en wist met haar blus werkzaamheden erger te voorkomen. Radio interview met Jan Willem Zwart van de brandweer over mogelijke oorzaken weet geen helderheid te brengen. De geclaimde (atmosferische) hitte alleen kan nooit verklaren waarom er brand zou uitbreken in een dergelijke installatie, zelfs niet bij een hittegolf, omdat zonnepanelen aan hitte / koude testen worden onderworpen voor hun IEC (of UL) certificaties. Mogelijk een fout bij het installatie werk, maar ook dat moet eerst bewezen worden. Zie ook reportage Waldnet, met foto serie inzet brandweer, van dezelfde datum. Genoemd in KIWA rapport.

 • Brand in zonnepanelen door blikseminslag op IJburg. 19 juni 2019 (AD.nl). Na blikseminslag rond acht uur 's avonds tijdens een "code geel" periode van het KNMI vat een PV installatie op de Nico Jessekade (IJburg, Amsterdam) vlam. Brandweer blust het brandje, zie ook bericht AT5.nl. Verder geen details. In Nederland slaat volgens Brandweer.nl jaarlijks ongeveer 200 duizend maal de bliksem in, soms met forse schade (maar ook zeer vaak: nauwelijks effect). Genoemd in KIWA rapport.

 • Grote brand bij fietsenfabriek Gazelle in Dieren onder controle. 5 juni 2019 (Gelderlander). Rond kwart over 2 's middags gemelde brand op platte dak van loods aan oostzijde van het fabrieks-complex van fietsenfabrikant Gazelle in Dieren (Gld). Ook al wordt in het eerste artikel bij Omroep Gelderland, en in een tweet van de lokale brandweer, zonnepanelen als oorzaak aangewezen, in het artikel in de Gelderlander wordt door een medewerker van Gazelle gesteld dat het nog te vroeg zou zijn om (met zekerheid) te zeggen of daar iets mis mee zou zijn gegaan. Sinds kort ligt er een forse, uit ruim 2.800 zonnepanelen bestaande, via het Duurzaam Investeren portal gecrowdfunde PV installatie op meerdere dak segmenten van het complex. Dat was aanvankelijk nog een postcoderoos project onder de paraplu van Postcodestroom (project van website verwijderd, maar nog terug te vinden in Google cache), i.s.m. PonEnergie van het grote PON conglomeraat (Gazelle is daar ook onderdeel van). Maar dat traject werd om onduidelijke reden afgeblazen, en de participanten zouden hun ingelegde geld terug krijgen (zie mededeling op de website), waarna de crowdfunding werd gestart (en binnen no-time overtekend werd). Bij het project is ook ServiceHouse betrokken; PonEnergie is ontstaan uit een samenwerking tussen ServiceHouse en Pon. De loods waar de brand is uitgebroken bij Gazelle zou een opslag zijn voor banden en velgen. De sprinkler installatie binnen heeft haar werk goed gedaan, maar de schade aan het betreffende dak deel lijkt fors. Personeel werd ruim op tijd door de eigen BHV dienst naar buiten geloodsd. Geen gewonden, het personeel werd die middag naar huis gestuurd. De brand was rond 3 uur 's middags grotendeels geblust. Meer foto's en reportages bij Omroep Gelderland (hier en hier), op de website van Studio Rheden (hier), en eerder op de Alarmeringen website (hier), en in een tweet van de lokale brandweer (hier, allen van 5 juni 2019). 's avonds werden op Facebook nog 2 foto's op het web geplaatst door de Brandweer van Dieren, met de mededeling "Tachtig zonnepanelen op het dak hadden vlam gevat". Het korps is door de collegae van Doesburg, Rheden en Arnhem geholpen om de brand te blussen. Er is bliksemafleiding zichtbaar op een van de foto's. Onbekend is of het forse onweersfront van de nacht van 4 juni (met zo'n 105 duizend ontladingen binnen een etmaal, grotendeels in de avond), een "mogelijke oorzaak" van de brand kan zijn geweest. In het nabijgelegen Rheden was zelfs een windhoos die o.a. stevig huis hield en een straat vol bomen bijna zonder vegetatie achter zich liet. Over de precieze brandhaard speculeren heeft geen zin totdat grondig onderzoek een mogelijke oorzaak zal hebben vastgesteld. In oktober 2013 was er ook al een (grote) brand in een loods op hetzelfde terrein (artikel Omroep Gelderland), toen lagen er nog geen zonnepanelen op het complex.

 • Zonnepanelen vatten vlam op dak van woning in Nijkerk. 29 mei 2019. Zoals was te verwachten, ondanks rapportages over de branden in 2018 (links hier boven), en herhaalde waarschuwingen van Polder PV in berichten hier onder, was het niet uit te sluiten dat reeds eerder al aangelegde PV installaties niet alsnog geconfronteerd zouden gaan worden met brand. Nogmaals, het gaat om incidenten (een zeer klein aandeel op de enorme populatie nieuwbouw PV installaties in ons land), maar wederom is een BIPV (zonnestroom systeem aangelegd "tussen de pannen", en dus aan de onderzijde, met de kwetsbare - en door TNO in hun rapportage gewraakte - connector verbindingen zeer dicht op het dakbeschot liggend) getroffen door brand. Nota bene om zeven uur 's avonds, wanneer de lichtsterkte in deze tijd al fors is afgenomen, op een woning aan de Holkerbeek in Nijkerk (Gelderland), brand onder een installatie met maar liefst 34 monokristallijne PV panelen. Geen gewonden, wel aanzienlijke schade, de burgemeester kwam pooslshoogte nemen om de bewoners te troosten, stichting Salvage is ingezet om de eerste schade te redderen. De brandweer moest kennelijk dakpannen kapot slaan om bij de vuurhaard te komen (bericht Omroep Gelderland). Meer foto's bij 112Barneveld. Zoals de branche organisatie eerder al heeft geclaimd: elke brand is er een teveel. De BIPV sector zal haar eisen aan dergelijke installaties flink moeten verzwaren, en niet mogen accepteren dat er enige concessie aan de installatie kwaliteit op het gebied van verbindingen wordt gedaan bij dergelijke zonnestroom systemen. Genoemd in KIWA rapport.

 • Brandweer rukt uit voor kortsluiting in omvormer-kast zonnepanelen van bedrijf op Bulb Trade Park. 22 mei 2019. Blikopnoordwijkerhout.nl. Verslag van bestrijding omvormer brand (SAJ), na melding om kwart voor 1 's middags van problemen aan dit van de Herenweg afsplitsende weggetje met een cluster van bollenbedrijven te Noordwijkerhout (ZH). Brandje in de loods van bekende bloembollen handelaar, met spectaculaire foto's en filmpje op Youtube. Het brandje werd met een speciale blusser geblust, en toevoerleidingen zouden zijn doorgeknipt om te voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden. Het dak werd met een ladderwagen geïnspecteerd, maar bij de ruim 700 PV modules tellende generator werden geen problemen gevonden. De omvormer is rijp voor de sloop (wat er nog van over was). Zie ook Leidsch Dagblad artikel van dezelfde datum. Genoemd in KIWA rapport.

 • Uitslaande brand in stal met 16.000 kippen in Renswoude onder controle. 30 april 2019. Algemeen Dagblad. Grote stal van biologisch pluimveebedrijf met 16.000 hennen gaat in vlammen op, 14.000 kippen laten het leven (of moesten worden afgemaakt). In het voorjaar van 2019 waren op dit en op een kleiner dak op het erf honderden zonnepanelen aangelegd. Het grootste deel van de panelen op de grote stal is door de uitslaande brand verloren gegaan (vermoedelijk de nog op dak restanten liggende exemplaren daar aangetast, is nog onzeker). Kleine stal met panelen is gespaard gebleven. Brandweer rukte grootschalig uit, veel rookontwikkeling. Schade is dermate groot, dat oorzaak brand niet kon worden vastgesteld door brandweer en schade-expert van de verzekering. Pluimveehouder Verbeek had reeds allerlei maatregelen om een stalbrand te voorkomen genomen, maar had desondanks grote pech. Zie ook tweet van geschokte burgemeester Petra Doornenbal, Pluimveeweb.nl artikelen van 30 april en 1 mei 2019, en artikel op site van Nieuwe Oogst, van 1 mei 2019. In het laatste artikel: "Landbouwminister Carola Schouten bracht destijds haar eerste werkbezoek aan deze biologische pluimveehouderij". De boer wil zo snel mogelijk een nieuwe stal gaan bouwen. Nagekomen: stal is rap gebouwd, stond er al in juni 2020, de panelen lagen er begin augustus van dat jaar alweer op. Zie o.a foto's Plushuis in Tweet van 23 september 2020.

 • Zonnepanelen vatten vlam Broekhuysenweg Apeldoorn. 24 april 2019. 112nieuws.nlet. Nieuwbouw woning met 23 monokristallijne zonnepanelen, bevestigd "tussen de pannen", op de Broekhuysenweg in de nieuwbouw villawijk Park Zuidbroek in oostelijk Apeldoorn kreeg te maken met een brandhaard nabij de bovenzijde van de PV generator. Melding vrij laat op de dag, 10 voor vijf 's midddags, de brand was vrij snel geblust. Het huis was pas 3 weken bewoond. De oorzaak van de brand, die een fors gat bovenin het dak veroorzaakte, is niet bekend, maar zou worden onderzocht. Zie ook meldingen en artikelen op Tubantia, De Stentor, en Alarmeringen.nl. Filmpje op Youtube van Regio06Fotografie. Genoemd in KIWA rapport.

 • Brand in schakelstation zonnepanelen bij Emmeloord. 24 maart 2019. Algemeen Dagblad. Een trafostation van het 12,4 MWp grote zonnepark te Emmeloord is in brand gevlogen. Enkele panelen van de "tafel" die het dichtst bij het station stonden zijn ook door het vuur beschadigd. De brandweer heeft met schuim het vuur geblust nadat netbeheerder Liander de aansluiting van het zonnepark tijdelijk heeft afgesloten. Voor het bluswerk werd de aanpalende N351 tijdelijk afgesloten. Oorzaak brand: onbekend. Commentaren van de gebruikelijke paniek zaaiende leken dat er "cadmium zou zijn gelekt" zijn klinkklare nonsens, het gaat om kristallijne modules waar in het geheel geen cadmium in zit verwerkt. Zie ook Facebook bericht van Brandweer Emmeloord, en 2 foto's en video in bijdrage Omroep Flevoland (beiden, 24 mrt. 2019). Maarten de Groot van bouwer en exploitant Groenleven claimt "Het is heel uitzonderlijk wat hier zondagmiddag is gebeurd" in De Stentor van 27 maart 2019, maar over de exacte oorzaak tast zowel de ontwikkelaar als de brandweer nog in het duister. Het park is van het net af, de schade is nog niet bekend.

 • Zonnepanelen vliegen in brand op nieuwbouwwoning in Sint-Oedenrode. 24 maart 2019. Brabants Dagblad. In een nieuwbouw wijkje (Rooi) in het noord-oosten van Sint-Oedenrode is wederom een BIPV (tussen de pannen ingebouwde) PV installatie op een woning in vlammen opgegaan. Er is met schuim geblust, maar 2 aanpalende installaties lijken ook reddeloos verloren. Geen gewonden, oorzaak brand nog onbekend. Panden blijken huurwoningen van wooncoöperatie Woonmeij te zijn. Die heeft andere huizen met degelijke installaties gevisiteerd, bewoners zijn geïnformeerd. Vooralsnog suggereert de corporatie "op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie bij dergelijke huurwoningen van Woonmeij", en "Als er duidelijkheid is over de oorzaak, buigen we ons over eventuele vervolgstappen".

  Pas veel later, op 4 november 2019, verscheen een kort berichtje op de website van corporatie Woonmeij. Door een niet met name genoemd onafhankelijk bureau is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand: "Vastgesteld is dat de brand is ontstaan door kortsluiting in de verbinding tussen de zonnepanelen, de connector en de omvormer van de hoekwoning. Deze verbinding blijkt ondeugdelijk geïnstalleerd te zijn, waardoor de kortsluiting heeft kunnen plaatsvinden. Inmiddels is de verbinding opnieuw geïnstalleerd en het probleem verholpen". Niet duidelijk is, wáár in "die verbinding" (DC bekabeling, met mogelijk meer dan 1 connector in het traject richting binnenkant van de woning, waar vermoedelijk de omvormer heeft gestaan?) het euvel dan wel heeft gezeten. Daar gaat het korte bericht verder niet in detail op in. Genoemd in KIWA rapport.

 • Antwoord van het college op de vragen van het raadslid mevrouw Drost, luidend: “Brand door omvormers zonnepanelen”. 5 maart 2019. Schriftelijk antwoord van college van bestuur van Den Haag op vragen van SP raadslid Hanne Drost (gesteld op 28 januari 2019), over een tweede brandje bij een (- hoogst waarschijnlijk - Mastervolt) omvormer in 1 van de 5 Roggekamp flats van verhuurder Vestia, met (ruim 500) zonnepanelen aangelegd door Eneco. Voor het eerste incident bij een van deze flats, zie berichtje van 3 oktober 2018. Ditmaal zou lekkage de oorzaak zijn van de brand (precieze oorzaak eerste brandje okt. 2018 nog steeds niet duidelijk). Vestia heeft geen verdere risico's meer willen nemen, alle omvormers (in de 5 flats) aan de Roggekamp laten uitzetten, en doet onderzoek naar de werkelijke oorzaak van iig de brand van januari 2019. Alle omvormers zullen "de komende maanden" vervangen gaan worden. NB: indien overal zelfde type (Mastervolt QS series) omvormers zijn gebruikt bij deze 5 flats: die hebben beveiligingsklasse IP23 (zie pdf presentatie nieuwe serie met technische gegevens). Dat staat voor beveiligingsniveaus "aanrakingsveilig" voor voorwerpen en stof, resp. "beschermd tegen sproeiend water" resp. "regenwaterdicht" (ISSO "Handleiding voor ontwerper en installateurs"). Het college kon de vraag "hoeveel zonnepanelen van dit systeem hebben concreet de drie grote woningcorporaties (Vestia, Haag Wonen en Staedion)?" niet beantwoorden, wat ook helemaal niet ter zake doet, omdat ze daar geen enkele verantwoordelijkheid voor draagt (en eventuele tussentijdse vervangingen sowieso zelden publiek worden gemaakt). Wel kon het college aangeven dat Haag Wonen en Staedion - kennelijk - andere omvormer typen hebben geïmplementeerd in hun projecten met zonnepanelen. Verantwoordelijke partij in dezen blijft eigenaar van de zonnestroom systemen, Vestia. PV systeem leverancier Eneco noch netbeheerder Stedin kunnen door de inwoners op schades worden aangesproken (er zou kennelijk "verwarring" onder bewoners zijn wie verantwoordelijk zou zijn voor de aangebrachte zonnestroom installaties). Zie ook bericht Dagblad070 van 2 feb. 2019.

 • Bestelbus met zonnepanelen uitgebrand op A6. 16 januari 2019. Omroep Flevoland. Merkwaardig incident. Althans: het gebeurt wel vaker dat een auto / bestelbus in brand vliegt. Ditmaal eentje, kennelijk met zonnepanelen aan bord. Er bleeft weinig van over. Oorzaak: onbekend.

 • Brand door vermoedelijk zonnepanelen op dak van woning in Zandpol. 11 januari 2019. Noordernieuws. Korte, felle brand op woning met 8 zonnepanelen in de Muldersstraat in het Drentse Zandpol (gemeente Emmen), op deze vroege dag in het jaar. Melding om kwart over drie in de middag. Oorzaak brand is niet bekend, maar DHVN suggereert, zonder enig bewijs, "mogelijk kortsluiting in de zonnepanelen". Brand leek te zijn ontstaan bij de zonnepanelen op het dak. Geblusd m.b.v. hoogwerker. Enige rook- en waterschade. Oorzaak wordt nog onderzocht. Zie ook bericht op DVHN (11 jan. 2019). Genoemd in KIWA rapport.

 • Brandweer had last van zonnepanelen bij brand Insulindesingel. 4 januari 2019. AD.nl. Beetje suggestieve titel, er had ook "had last van dakpannen bij brand in dakbeschot" in een rijtjeshuis met zadeldak kunnen staan. Brand ontstaan op plat dak van portiekflat aan de Insulindelaan in Vlaardingen in rumoerige oudejaars-nacht, waarin veel vuurwerk werd afgestoken. Dak zou "bezaaid hebben gelegen" met zonnepanelen waardoor brand lastig te blussen zou zijn geweest. Ook de frase "Bewoners vermoeden dat zonnepanelen vlam hebben gevat door vuurwerk", mag met een potje zout worden genomen, want ik ga er niet van uit dat enig bewoner het fors uitgebrande dak heeft bezocht. En zonnepanelen vatten niet "zomaar vlam". Al helemaal niet 's avonds of 's nachts ... Oorzaak blijft onbekend, schade is wel groot. 15 gezinnen moesten voor langere tijd het huis uit. Vermoedelijk onderdeel van renovatie project van eigenaar, Woningcorporatie Waterweg Wonen. Die "in het duister tast over het ontstaan van de vuurzee." Zie ook bericht op website verhuurder (updates tm. 2 jan. 2019).

2018

 • Dakbrand bij huis Heemskerk na werkzaamheden aan zonnepanelen. 3 november 2018, NHNNieuws.nl. Zie ook Alarmeringen.nl. Brandje "na werkzaamheden aan de zonnepanelen op het dak", aan de Doornenburg in Heemskerk - zuid. Rookontwikkeling n.a.v. "brand onder het dak" (vermoedelijk gezien foto's: direct onder de panelen), na een uur was brandje geblust. Geen gewonden, verder niets bekend. Een paar foto's.
 • Brand in appartementencomplex Zutphen door omvormer zonnepanelen. 19 oktober 2018, Omroep Gelderland. Ook al houdt brandweer woordvoerder nog voorbehoud over de precieze oorzaak, een dak brand op een in recent opgeleverd nieuw appartementen complex ("Havenmeester 10") aan de Coenensparkstraat / Noorderhaven in Zutphen, zou terug te voeren zijn op "een omvormer" van een zonnepanelen installatie op het (gesegmenteerde) dak. Er was nogal wat rookontwikkeling doordat dakbedekking en deel van daklift opbouw vlam vatte. Recent in het complex ingetrokken nieuwe bewoners en bouwvakkers dienden het complex tijdelijk te verlaten. Er wordt - uiteraard - onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak. Incl. kort video verslag. Zie ook berichten op Brandveilig.com, Contactzutphen.nl, beiden van 19 okt. 2018, en De Stentor, update 24 okt. 2018 ("onderzoek loopt nog").
 • Zonnepanelen hebben iets teveel opbrengst Roggekamp. 3 oktober 2018. Regio15.nl. 1 van 5 (als zodanig goed herkenbare) Mastervolt QS omvormers in brand gevlogen en deel van kabelgoot weg gesmolten, in het trappenhuis van een huurflat van Vestia, volgens korte foto reportage op site van regionale nieuws site regio Haaglanden. Brandweer heeft met schuim brandje geblust. Oorzaak niet bekend (slechte kabel aansluiting ??).
 • Eigenaar Hof van Twello vermoedt oorzaak grote brand in omvormer van zonnepanelen. Grote schuur grotendeels in brand opgegaan. 10 oktober 2018, De Stentor. "De brand is volgens eigenaar Gert Jan Jansen 'zo goed als zeker' ontstaan bij de aansluiting van de zonnepanelen". De grote vraag is of dat wel uit reeds aangekondigd gedetailleerd onderzoek zal blijken. Er wordt gesuggereerd "Mogelijk haperde er iets in die omvormer", maar óók dat de veldschuur "woensdag 3 oktober in alle vroegte getroffen door de brand". Er wordt een foto met brandende schuur getoond terwijl het nog aarde-donker is op de lokatie. Dan kunnen er niet eens "werkende" omvormers zijn geweest, want die doen helemaal niks als er geen - of nog zeer weinig - zon is. Dus laten we de resultaten van dat onderzoek vooral rustig afwachten, voordat er al te overhaaste conclusies in door media opgeklopte "brand en zonnepanelen alarm tijd" worden getrokken. Wellicht lag de oorzaak van de brand wel ergens anders ... Het centrale deel van de PV installatie van 88 panelen lijkt iig als verloren te moeten worden beschouwd. Nagekomen via dicht bij bron wonende twitteraar: oorzaak lijkt niet in omvormer(s) zelf, maar aan de aansluiting te hebben gelegen, die in de zomer van 2018 "zou zijn vernieuwd" (Twitter, 19 okt. 2018). Derhalve zou het dus mogelijk (zonder beschikbare extra onafhankelijke informatie), een fout van de installateur kunnen zijn geweest.
 • Zonnepanelen vatten vlam in nieuwbouwwijk Zwaanshoek. 13 september 2018, Haarlems Dagblad (zie ook vergelijkbaar stukje in NHNieuws, en 112meerlanden.nl, met foto's, op dezelfde dag). Brand figureert ook in de hier boven gelinkte RTL Nieuws video van 18 september 2018. Voor de tweede maal in 2 jaar tijd, in hetzelfde nieuwbouw "Nul Op de Meter" (NOM) wijkje, in dezelfde straat, brand (gelukkig weer zonder gewonden, wel veel schade). Onder een, het wordt eentonig, BIPV "indak" PV systeem tussen een pannendak in wijkje Hofstede, Zwaanshoek (Haarlemmermeer, NH). Volgens HD zouden bij inspectie van de installatie(s) in deze wijk in 2016, na de eerste brand (zie verder naar onderen), de systemen (?) cq. "de zonnepanelen" veilig zijn bevonden. Ik geloof niet meer in toeval, gezien de referenties dit jaar, hier onder weergegeven. Het ligt m.i. helemaal niet aan de zonnepanelen zelf, maar aan de verbindingen, en/of aan de wijze van inbouw ... Een DC arc (lichtboog) a.g.v. slechte verbindingen kan zeker in dergelijke gevallen verwoestende gevolgen hebben ... Genoemd in KIWA rapport.
 • Brand in kaasboerderij Blesdijke, vee op tijd gered. 30 augustus 2018, De Stentor. Middelgrote brand in melkveestal van kaasboer Langelaan in Blesdijke (Westsstellingwerf, Fr.). Vuur zou achterin stal zijn begonnen, oorzakelijk verband met boven de dakplaten bevestigde PV generator (twee velden) is niet bevestigd, volgens Leeuwarder Courant van 30 aug. 2018 "oorzaak onbekend".
 • Zonnepanelen in brand in Vinkeveen; 5 huizen beschadigd. 2 augustus 2018, Algemeen Dagblad. U kunt niet zeggen dat ik niet heb gewaarschuwd (zie berichten hier onder). Alwéér een BIPV "indak" installatie in brand, ditmaal aan de Centaur in Vinkeveen, op een paar maanden oude nieuwbouw woningen in wijk Vinkeveld. Forse schade, ook aan aanpalende huizen, waar de PV generator over door loopt als een geheel. Zie ook originele foto's en video op Peters Hotnews site op dezelfde dag (en berichten bij RTV Utrecht, in de Telegraaf, en Hart van Nederland). Youtube video beelden van 0297.nl. Nazorg door stichting Salvage, zie tweets Veiligheidsregio Utrecht (16h57, resp. 18h37, 2 aug. 2018). Updates status onderzoek in opdracht van eigenaar, corporatie GroenWest op 3 augustus en 10 augustus 2018, die tevens overleg voert met aannemer Bébouw Midreth. Veiligheidsregio Utrecht wil "leren van dit incident", en "eigen onderzoek doen naar de (mogelijke) oorzaak" (AD.nl, 3 aug. 2018). Genoemd in KIWA rapport.
 • Na brand in Aalten: 'Zonnepanelen op dak zijn 100 procent veilig'. 29 juni 2018. Uitslaande brand in voormalige varkensschuur aan de Kappersweg in Aalten, namiddag van 26 juni 2018. Vermoedelijk zo'n 30 zonnepanelen betreffend. Uit onderzoek zou zijn gebleken "dat door een storing in de panelen het vuur is ontstaan". Wat die "storing" dan precies inhield (? hotspots? ) is niet duidelijk. Artikel De Gelderlander, eerdere reportage van brand zelf in artikel van 26 juni. Reactie van bevraagde Monasso van Tenten Solar (3.500-4.000 installaties per jaar geïnstalleerd, nooit brand geweest): "Ik durf te garanderen dat zonnepanelen 100 procent brandveilig zijn’’. Artikel Gelderlander citeert brandweerwoordvoerder die vreemde dingen beweert, zoals "Zonnepanelen hebben een hoog voltage en genereren dus veel warmte". Ook wordt gesteld "Bij hem zijn geen andere gevallen bekend van branden die in zonnepanelen zijn ontstaan" (zie echter waslijst hier onder). NB: in de schuur stonden ook gasflessen, en er was een olie opslag. Genoemd in KIWA rapport.
 • Brand op dak met zonnepanelen. 20 juni 2018. Wederom een (kleine) brand, ditmaal bij een plat dak installatie van een woning in de Batenburgstraat in het Limburgse Stein. "Kleine klus" voor de brandweer, verder geen al te grote schade. Maar onrustbarend. Gesuggereerde "kortsluiting" (brandweer) kan niet, zonnepanelen zijn prima "kort te sluiten". Vermoeden Polder PV, als vanouds: slechte verbindingen, waardoor een DC arc (vlamboog) kan ontstaan. Artikel De Limburger. Genoemd in KIWA rapport.
 • Gemeentehuis Opmeer ontruimd wegens brand op dak. 19 juni 2018 (Noord-Hollands Dagblad). Van oud, uit veertig zonnepanelen bestaand PV systeem op dak van gemeentehuis Opmeer (Klaproos) vatte een enkele module vlam. Gebouw werd ontruimd, brandweer wist het brandje snel te blussen, inclusief smeulend dakleer onder het grind op het platte dak onder/nabij het paneel. Geclaimd wordt dat de oorzaak onbekend is. Echter, gezien de getoonde foto's (grote foto in bericht NH Nieuws van 19 juni 2018, NHD), en de claim dat het om een 16 jaar oude installatie zou gaan in een vervolg bericht (21 juni 2018, NHD), lijkt het hier om oude kristallijne Shell Solar modules te gaan met 54 stuks (9x6) 2-busbar cellen en voor dat soort modules destijds "typische" gekantelde cellen aan de lange zijdes. Die - op de foto's - ernstige delaminatie verschijnselen vertonen, zoals getoond voor specifieke series die ook in Nederland zijn uitgeleverd (Shell Solar delaminatie, artikel Polder PV van 4 feb. 2012 en vervolg). Polder PV vermoedt dat daar de oorzaak wel eens gevonden zou kunnen worden. Dit is een compleet andere oorzaak bron dan, waarschijnlijk, bij de meeste andere in dit overzicht gemelde branden (daar hoogst waarschijnlijk meestal problemen met de connectoren, soms een defect in de omvormer, als de oorzaak daadwerkelijk bij het PV systeem gelegen blijkt te zijn). De rest van het PV systeem is direct afgekoppeld van het net.

  ’Productiefouten’ oorzaak brand zonnepanelen op dak gemeente Opmeer. 6 oktober 2020 (Noord-Hollands Dagblad). Laat vervolg van bovengenoemd incident. Na "uitgebreid onderzoek" concludeert gebouwen beheerder Dekker van gemeente Opmeer (NH) "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ... dat er kortsluiting in de panelen is ontstaan", ook al "is niet met absolute zekerheid de oorzaak vast te stellen". Polder PV gaf hierboven al aan dat er ernstige delaminatie zichtbaar was (zelfs van complete cellen), waardoor, indien ook de verzegeling aan de randen van het paneel op termijn wordt doorbroken, en er dus lucht en water(damp) in het module kan treden, en er corrosie kan zijn ontstaan, er op termijn waarschijnlijk interne metalen contacten hetzij zijn gecorrodeerd, en/of met elkaar in contact zijn gekomen. En mogelijk door lokaal verhoogde weerstand hitte ontwikkeling tot gevolg en een - klein - brandje. Dekker typeert dit als "productiefout" die niet meer voor zou komen in moderne generatie modules. De technieken rond het kritische laminatie proces van zonnepanelen zijn uiteraard in 20 jaar sterk verbeterd t.o.v. die ingezet voor de eind vorige / begin deze eeuw geproduceerde Shell modules. Er wordt ook ingegaan op de "commotie" die destijds ontstond, omdat de gemeente zich op de borst klopte over haar eigen verduurzaming, o.a. middels een display bij de ingang van het gemeentehuis, met de productie resultaten van de oude installatie. Maar zowel het display, als de oude installatie, zijn inmiddels vervangen, er liggen 66 nieuwe modules op het dak die per jaar 24 MWh produceren (niet zoals NHD stelt "het productievermogen"), goed voor een jaarlijkse besparing aan 11 ton CO2 uitstoot. Financiële schade van de brand was niet te verhalen. Het niet met name genoemde Duitse bedrijf, aan wie de kristallijne Shell Solar divisie in 2006 al is verkocht, is natuurlijk SolarWorld. Dat ging door een eerste faillissement (2017), veranderde iets van naam, maar ook het nieuwe vehikel trok het niet, en werd na een jaar in maart 2018 gefailleerd. Problemen met oude Shell Solar panelen zijn dus niet meer "te verhalen", tenzij de directe leverancier van het PV systeem een coulance aanbieding doet. Polder PV krijgt af en toe nog steeds berichten van bepaalde typen oude Shell Solar modules, die delamineren, en de webmaster ziet af en toe dergelijke systemen op Nederlandse daken liggen (tweet 7 okt. 2020). Panelen uit de Shell Solar series die Polder PV op het dak heeft laten aanbrengen, lijken dit probleem - gelukkig - niet te kennen. Ze produceren nog als vanouds, en er is na al die jaren niets te zien wat op delaminatie lijkt. Voor een leuk historisch persperctief van de productie bij Shell Solar, zie artikel "Elektuur - over "hypermodern" Shell Solar in 2000".
 • Brand in dak met zonnepanelen in Hulst. 16 juni 2018. Wederom een "in-dak" BIPV systeem aan de Oude Polderstraat in Hulst (Zld), huizenblokken van telkens 3 energie zuinige huizen zonder gas-aansluiting, met zeer goede isolatie, 3-voudige beglazing, elektrische lucht warmtepomp, WTW terugwinning, en elk 27 all-black zonnepanelen met inpas stukken aan de onderzijde en aan de zijkanten, om een mooi "egaal" dakvlak te krijgen. Brand vermoedelijk (doch vooralsnog onbewezen) wederom door slechte verbindingen onder de PV generator in combinatie met "beperkte" ventilatie mogelijkheid (al is een ontstane DC arc, een vlamboog in een dergelijk gelijkspannings-circuit nooit te stoppen zonder het systeem DC-zijdig spanningsloos te maken, dus de feitelijke oorzaak moet toch in de verbindingen worden gezocht). Waarschijnlijk project Den Dullaert met 45 levensloopbestendige EPC "0" woningen, in 4 straten. Brand werd snel geblusd, maar deze installatie is gezien het schadebeeld als verloren te beschouwen. Gezien de voorgaande incidenten, hier onder, neig ik inmiddels naar "code geel" voor dergelijke inbouw BIPV systemen, hier dient pro-actief onderzoek aan gepleegd te gaan worden. Artikel & video Omroep Zeeland. Woonstichting Hulst kondigde 2 dagen later al aan dat er door de brandweer onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak, en laat een installatiebedrijf alle 45 daken controleren.
  Volgens de directeur van de woonstichting zouden er nooit eerder problemen met de installaties zijn geweest (bericht 18 juni 2018 op site WH, en nieuwsbericht op website PZC). Zie ook schokkende foto reportage op HVZeeland.nl (ook 16 juni 2018). N.a.v. resultaten van het eerste onderzoek besloot eigenaar Woonstichting Hulst, om begin juli 2018 in ieder geval alle systemen aan de Janseniuslaan en aan de Oude Polderstraaat volledig af te schakelen, in afwachting van definitieve onderzoeks-resultaten van het Nederlands Onderzoeksinstituut (NLOI). Zie artikel De Stentor van 3 juli 2018.
 • Brand op dak met zonnepanelen in Ureterp. 7 juni 2018. Merkwaardige melding, aangezien geclaimd wordt dat "even voor 20.40 uur" brand zou zijn ontstaan in een voedingskabel van de zonnepanelen. Op een moment dat er sowieso vrijwel niets meer aan zonneprik geproduceerd zal zijn. Geen schade aan de panelen zelf, er zou door de brandweer met schuim zijn geblust. Over feitelijke oorzaak en correctheid "voedingskabel" geen nadere info. Pand aan de Skieppeleane, Ureterp (Opsterland, Fr.). Artikel en foto's in Waldnet.nl.
 • Zonnepanelen op Apeldoorns huis in vuur en vlam. 4 juni 2018. Toeval of niet: wederom een "in-dak" systeem waarbij de zonnepanelen als een gesloten veld tussen de pannen in liggen. Huis met dakbrand. Vraagtekens rond het concept beginnen groter te worden, hoog tijd dat de branche organisatie zéér kritisch naar dergelijke systemen gaat kijken ... Ditmaal een nieuwe woning met twee "in-dak" velden aan de Boommarter in de nieuwbouw wijk Zonnehoeve in Apeldoorn (Gld). Artikel De Gelderlander. Genoemd in KIWA rapport.
 • Kortsluiting in zonnepanelen zorgt voor uitslaande brand in Lemelerveld. 31 mei 2018. Brand in forse, bijna dakhelft vullende installatie van 48 monokristallijne zonnepanelen op vrij liggende nieuwbouw (?? NOM ??) woning aan de Houtwal in Lemelerveld (tevens met warmtepomp unit aan gevel). Suggestie "brand vermoedelijk ontstaan in de omvormer van de panelen volgens een getuige" lijkt vrij onwaarschijnlijk, tenzij omvormer direct onder het dak van O. deel panelenveld zou zijn geplaatst op bovenverdieping. Gezien beelden incl. korte video lijkt een foute kabelconnector verbinding onder de panelen waarschijnlijker ? De Stentor. Zie ook artikel in Gelderlander en typische (slecht geïnformeerde) reacties. En Youtube video van RTV Oost, zelfde datum. Genoemd in KIWA rapport.
 • Woningbrand nieuwbouw wijk Heiloo. 26 mei 2018. Brand in blok huizen in nieuwbouw wijk Zuiderloo, westelijk van Kennemerstraatweg te Heiloo (NH). Met 3 geschakelde eengezinswoningen die in verkoop brochure als "energieneutrale" woningen staan opgegeven, en dus vermoedelijk "NOM" zijn gebouwd (schatting 136 panelen per 3 huizen, bijna O/W oriëntatie). Zeker 20, mogelijk meer panelen verloren gegaan door brand. Gezien nog niet opgeleverde status van de nieuwbouw woningen (zouden na paar dagen overgedragen worden aan een makelaaar), lijkt het hier een installatie fout te betreffen. Al meldt het nieuwsbericht er niets over (oorzaken worden zelden vermeld, ook al omdat die kort na het incident nog lang niet bekend zijn). NH Nieuws. Zie ook korte video van Beat FM / Beat TV (26 mei 2018). Genoemd in KIWA rapport.
 • Zonnepanelen in brand op aanbouw woning Meijel. 17 mei 2018. Brand uitgebroken op een aanbouw van een woning aan de Donkersveld in Meijel (Peel en Maas, L.). Gesteld wordt "Op de aanbouw lagen zonnepanelen die waarschijnlijk de oorzaak van de brand zijn". Causaliteit tussen "brand" en "zonnepanelen" wordt echter - nog - niet ondersteund met bewijsmateriaal. Systeem met slechts 10 panelen - losse connector, wellicht ?? Dakpannen zijn gelicht, vuur gedoofd. Beperkte schade.
 • Zonnepanelen op woning in brand. 31 maart 2018. Brand op eengezins-woning met schuin dak met ingebouwd ("tussen de pannen") PV systeem met 18 monokristallijne panelen (naast niet getroffen plat dak systeem). Huis aan Americaanseweg, gemeente Horst aan de Maas (L.). Waarschijnlijk (minimaal) 4 panelen (zwaar) beschadigd / als verloren te beschouwen. Oorzaak brand niet bekend. Zie ook bericht op 1limburg.nl (zelfde datum)
 • Brandje op zonnepark Meersteeg in Geldermalsen. 25 maart 2018. Omvormer van pas zeer recent opgeleverde zonnepark op afvalberg Avri, Geldermalsen (Gld) in brand. Ook paar panelen beschadigd, brandweer snel ter plekke. Nieuwsblad Geldermalsen. Zie ook item 112 Rivierenland.
 • Schakelkast bij zonnepanelen vat vlam. 19 maart 2018. Kennelijk een malheur in een "schakelkast" bij een kleine grond opstelling op erf van een bedrijfswoning / particulier, in Goor (Overijssel). Brandweer schiet te hulp, verder weinig info. GoorsNieuws.nl
 • Grote brand verwoest twee schuren vol groente in Ens. 24 februari 2018. Schuur met o.a. groenten en aangrenzende loods van biologisch groenten bedrijf BioRomeo in Ens (NOP, Flevoland) gaan, na oplaaien van ontdekt vuur na eerste blus poging, volledig verloren door brand. Op de grote loods lag een PV generator met 156 zonnepanelen die was gecrowdfund en geïnstalleerd in het voorjaar van 2015. De brand zou zijn ontstaan onder een trap, het vermoeden rijst dat een magnetron de oorzaak zou kunnen zijn geweest (nog niet duidelijk). Brandweer heeft het over gevaar van naar beneden vallende zonnepanelen, maar dat lijkt me business as usual in panden waar het dakpannen en zware dakspanten regent als er brand is, en het dak ernstig is beschadigd door de vlammenzee... De Stentor. Zie ook artikel in Biojournaal van 26 februari 2018. Op recent foto materiaal van Google Maps is er niets meer van de 2 uitgebrande loodsen te zien.
 • "Brand in jachthaven IJsselstein ontstond bij aanleg zonnepanelen, tientallen boten verwoest". 30 januari 2018 (foto's en 2 video's, RTV Utrecht). Grote, 2 uur durende brand verwoest twee loodsen en in totaal 78 boten / jachten, van jachthaven Marnemoende gelegen aan de Hollandse IJssel (IJsselstein, Ut.), nadat er - kennelijk - iets is misgegaan bij de installatie van een groot PV systeem met 640 zonnepanelen (SDE project). Althans, dat is de suggestie die in de pers wordt gewekt: tijdens de werkzaamheden zou er kortsluiting zijn ontstaan, met "smeulende kabels" tot gevolg. Uitgebreide video reportage van 41 minuten op Youtube, Zie ook artikelen door AD.nl (met foto's). Ook NOS toonde in een apart artikel eigen foto's van de brand, en van de trieste aanblik na de grote brand. Tevens foto's en drone beelden bij Nu.nl. Chronologie van het event op IJsselstein.nl. Jachthaven krabbelt na enige tijd weer op (12 juni 2018, RTV Utrecht), de 2 nieuwe loodsen waren in de herfst weer opgebouwd, echter kennelijk (nog) zonder zonnepanelen, een derde loods heeft een generator van 126 panelen (bericht RTV Utrecht dd. 21 okt. 2018).

2017

 • Zonnepaneel veroorzaakt brand bij Plantion. 27 september 2017. Voorbijganger zag vlammen op het dak van dit grootste dunnelag rooftop project van Nederland (plm. 2,3 MWp). Brandweer heeft brandende paneel (panelen ?) geïsoleerd van de rest door ze los te koppelen. Klein brandje, oorzaak (nog) niet bekend. EdeStad.nl
 • Zonnepanelen: spanning of geen spanning? 18 augustus 2017. A.g.v. een uit de hand gelopen barbecue in de tuin breidt brand in aanpalende schuur zich uit naar aangrenzende woning, met forse schade tot gevolg. Brandweerman krijgt, bij werkzaamheden in het deels verbrande huis, schok van op pand liggende PV installatie, ondanks afgesloten meterkst, vanwege beschadigde DC kabel. Lokatie in NL onbekend. Casus op Brandweer.nl.
 • Dak met zonnepanelen in brand in Drachten. 22 juni 2017. Schuurtje met 44 zonnepanelen in brand aan Janssenlaan op bedrijventerrein Azeven Noord, Drachten (Fr.). Het lijkt om een ingebouwd systeem met amorf Si panelen te gaan, gezien kleur van de modules op satellietfoto's. Systeem moet als verloren worden beschouwd, nadat brandweer met schuim de boel had geblust. Het parallel verschenen artikel op LC, wat terecht claimt dat branden bij zonnepanelen zelden voorkomen (maar vanwege sterke toename nieuwe systemen vaker zullen optreden), slaat plank echter ver mis met de opmerking "Als zonnepanelen toch in brand vliegen, komt dit vaak door ondeugdelijke accu’s". Dat is een nagekwaakt fabeltje, omdat er anno 2017 nog vrijwel geen PV installaties in Nederland bestaan "met een accu voor het opslaan van elektriciteit". Leeuwarder Courant.
 • Gasflessen ontploft, garage verwoest bij brand. 14 februari 2017 (1limburg.nl). Brand in garage van woning in Nunhem, Leudal (L.) slaat over naar aanpalend huis. Bluswerkzaamheden lastig vanwege dakvlak vullend PV systeem van 12 panelen, wat gezien schade en hittestress ook afgeschreven kan worden na afloop. Geen oorzakelijk verband tussen brand en zonnepanelen gelegd.

2016

 • Brand op dak na plaatsen van zonnepanelen in Neede. 14 november 2016 (Achterhoek nieuws Eibergen Neede). Brandje lijkt niet direct met de zonnepanelen te maken te hebben. Oorzaak was het "dichtbranden" van een in het dak gemaakt gat. Zie ook abstract De Gelderlander.
 • Zonnepanelen veroorzaken brand. 3 oktober 2016 (HCNieuws.nl). Ook al is de titel voorbarig (nog geen hard bewijs geleverd dat zonnepanelen "de oorzaak" waren), verontrustend is deze tweede brand onder de zonnepanelen van een BIPV - "nul op de meter" project in Hofstede in het Noord-Hollandse Zwaanshoek beslist. Woning in een groter project met 20 woningen met 480 monokristallijne all-black PV modules. Meer foto's in artikelen bij BrandweerHaarlemOost en freelance fotograaf Michel van Bergen. Team Brandonderzoek van de Brandweer Amsterdam-Amstelland gaat proberen oorzaak te achterhalen.
 • Zonnepanelen vermoedelijke oorzaak brand Nijhuis CNC. 8 juli 2016 (Tubantia). Grote brand op dak nieuw pand van interieur/hout bewerkend bedrijf, 5 juli 2016, in Denekamp. Met paar maanden oude, forse PV-installatie (opgave installateur 130 kWp). "Vermoeden" wordt door brandweer geuit, gebouw eigenaar wil daar niets over kwijt, PV leverancier claimt dat er niks fout kan zijn aan de installatie (incl. Duitse panelen). Zie ook eerdere artikel bij Tubantia over de uiteindelijk door 70 brandweerlieden bestreden brand, en de vlak daar op volgende update (met foto's).

2015

 • Brand dak met zonnepanelen van woning Parallelweg, Melick (L.). 11 augustus 2015. BIPV installatie opgeleverd in het kader van Stroomversnelling ("indak"). Tweede woning leek gevaar te lopen, "lot" niet goed bekend. Lastig te blussen brand, gaten in dak gemaakt, panelen verwijderd. Zware schade in woning, bewoners van beide woningen konden niet (direct) terug. Nog onbevestigde "vermoeden" brandweer: "vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in zonnepanelen". Video TVEllef, slotbericht 1limburg.nl. Nagekomen: mogelijke brand oorzaak onderzocht en gepubliceerd in november 2018. Zie ook commentaar Polder PV op deze webpagina.
 • Curieus incident in Wierden (Ov.) 6 augustus 2015. Brandweer bedwingt brandje in container met zonnepanelen op terrein van (bij Polder PV bekend) bedrijf. Oorzaak blijft mistig (extern??).
 • Waarschijnlijk fors PV project in vlammen op - van bekend energiebedrijf. 23 juli 2015 & toevoeging dd. 2 oktober 2015. Artikel op Polder PV over grootschalige, zelfs vanaf Texel zichtbare (!) brand in 2 loodsen op het grote erf van afval verwerker HVC aan de Koggenrandweg in Middenmeer (NH). Hierbij leek een forse PV generator (SDE gesubsidieerd) van ruim 970 zonnepanelen verloren te zijn gegaan. De vermoedelijke oorzaak van de brand zou broei in de afval hopen in de hallen zijn geweest, er is geen enkele (oorzakelijke) link met de aanwezigheid van de PV generator gerapporteerd. Later hoorde ik, dat de verzekering de schade heeft vergoed, en dat op een ander gebouw op het terrein een nieuwe PV installatie is gebouwd.
 • Brand Ootmarsum 3 juli 2015. Met tragedie van 2.000 gedode biggen werd deze verergerd door het verlies van de helft van een net aangebrachte, nog niet betaalde zonnestroom installatie op het dak van een varkenshouder in Oud-Ootmarsum. Een blikseminslag en een felle vuurzee deed 288 van net aangebrachte 600 stuks Solar Frontiers verloren gaan. Gelukkig bleek installateur AgroNRG een goede verzekering te hebben tegen dit soort "eventualiteiten". Zie ook Tubantia en RTVOost.nl 1 en 2.
 • Brand Appelscha 19 apr. 2015. Monokristallijn blackline zonnepaneel van residentiële installatie met 16 modules in brand gevlogen op dak van woning aan Drentseweg in Appelscha (Dr.). Oorzaak onduidelijk (?? junction-box ??). Oosterwolde.nl. Zie ook Compact media (met video), en Friesland Actueel (met foto's; webcache, beiden zelfde datum).
 • Brand kost 2.000 varkens leven, waarschijnlijk 56 kWp PV verloren gegaan in Putten (Gld), 22-23 feb. 2015. Naast wederom een grote tragedie bij dood van talloze varkens is waarschijnlijk een SDE 2010 subsidie hebbende, 56 kWp PV-generator op nieuwe varkensstal in Putten afgebrand. Oorzaak is nooit bekend geworden. In oktober 2015 werd (weer) een nieuwe stal geopend.

2014

2013 en eerder

 • Grote brand in Wetering (video). Brand in schuur met asbest dak in Wetering-Oost (Steenwijkerland, Ov.). Voorste deel schuur, met kleine PV generator, uitgebrand. Oorzaak brand onbekend. (Meternieuws, artikel met video Youtube, 11 oktober 2013).
 • Brandjes op Oceanium Diergaarde Blijdorp, juli 2007. PV-installatie van Eneco/Siemens met claim: "De brandweer sprak van kleine brandjes die lastig waren te bestrijden vanwege de dakconstructie" (snel bestreden, paar zonnepanelen zijn verwijderd). Artikel is niet meer beschikbaar (gespot 18 sep. 2018, oorsrp. url)
 • Hotspot en/of soldeerfout zonnepaneel in Vroonermeer? Panelen door brandweer verwijderd bij schroeilucht constatering, april 2010. Onrustbarend tafereel waarvan de afloop helaas niet bekend is geworden (gelinkt is de WebArchive url, origineel is niet meer on-line).

Incidenten brand en zonnepanelen buitenland (selectie)

 • Uitslaande brand vernielt woning: bewoners en huisdieren raken tijdig weg 21 jan. 2020, Gazet van Antwerpen. Uitslaande brand in woning in de Ernest Claesstraat in Herentals (Prov. Antwerpen, Vlaanderen, BEL). Uitslaand brandje vlak bij (oud) uit 9 panelen bestaand residentieel PV systeem. Geen gewonden, brand vrij snel onder controle. Behoorlijk grote schade aan bovenverdieping, familie verblijft voorlopig in een hotel. Oorzaak vermoedelijk een aanpalende, oververhitte schoorsteen, geen oorzakelijke relatie met de zonnepanelen gelegd.

 • Solar panel fire on water is almost extinguished | NHK News 9 sep. 2019, Tellerreport.com, n.a.v. originele Japanse bericht op NHK News op dezelfde dag. PV Magazine volgde prompt, ook op 9 september. Het grootste drijvende zonnepark van Japan, het in maart 2018 door Kyocera geopende, uit 50.904 van haar zonnepanelen bestaande Ichihara City project bij de Yamakura dam, met een capaciteit van 13,7 MWp, en een oppervlakte van 180.000 m² (verwachte productie 16,2 GWh/jaar), heeft zware schade ondervonden door de typhoon Faxai (Aziatische equivalent van orkanen in Atlantische Oceaan). Door de extreme orkaan winden schoven op het stuwmeer, wat maar liefst 25 kilometer verwijderd is van de Pacifische kust van Japan (Google Maps link), talloze vlotten met zonnepanelen over elkaar heen, en zijn, vrij dicht bij het vaste land, ongeveer 50 zonnepanelen in brand gevlogen. Naar verluidt vanwege "oververhitting", maar het lijkt me waarschijnlijker dat er contacten zijn verbroken, resulterend in DC-arcs (vlambogen) en resulterende brand. Tien voor half zes 's middags zouden de brandjes zijn geblust, Kyocera doet onderzoek naar de schade. Die, gezien de getoonde video beelden, o.a. deze van het Asahi Shimbun pers-kanaal, niet mals lijkt te zijn (grote delen van het drijvende veld zijn op elkaar gepropt, en delen lijken te zijn "afgescheurd" van de grote massa). Zie ook Tweet van @wesleyvence.

 • Tesla solar panels caused fires at 7 Walmart stores, retailer alleges 20 aug. 2019. Op een na grootste retailer ter wereld, Walmart, eist via rechter verwijdering van alle door Tesla's PV installatie dochter (voorheen SolarCity) aangebrachte zonnestroom systemen op haar verhuurde supermarkt daken, na een serie van 7 branden, waar onder een flinke schade veroorzakend exemplaar op de vestiging in Beaver Creek, op 7 maart 2018 (video in dit artikel). De beroemde elektrische auto producent, ook actief in solar met roof-tile systemen, en met een nieuw verhuur concept voor zonnepanelen, wordt door Walmart beschuldigd van het niet nakomen van de vereiste industriële standaarden, uitgebreide project controles, en veiligheid bij de door hen aangebrachte PV-installaties. Rapportage over de "bodem-oorzaken" ("root-cause") van de branden is tot op de dag van vandaag achterwege gebleven. Walmart heeft een progressief MVO beleid, en ziet haar ambities met deze terugslag in het gedrang komen. Op maar liefst 244 Walmart vestigingen zouden installaties van Tesla staan (LA Times).

  Op internet verscheen al snel een 17 pagina's lange, officiële e-mail van advocatenbureau Norton Law Firm, in dit soort "litigation" zaken optredend namens Tesla, aan Walmart, gedateerd 29 juli 2019. Hierin wordt de handelingswijze van Walmart tijdens het hele actie / reactie proces tussen de supermarkt keten en de solar installatie tak van Tesla beklaagd en im Frage gesteld. Het zou "maar" om 4 brand incidenten zijn gegaan (Beaver Creek, Denton, Indio, en Yuba City). Die volgens Norton's e-mail op adequate wijze zouden zijn beoordeeld. Er zouden 30 inspecties van andere daken zijn gevolgd, waarbij geen structurele problemen aan het licht gekomen zouden zijn. Wat voor Tesla voldoende reden is, om te eisen dat de door Walmart stilgelegde ("de-energised") overige 244 PV installaties weer zo spoedig mogelijk geactiveerd dienen te worden. Waarmee immers een grote inkomsten bron (financiële vergoedingen voor grote hoeveelheden zonnestroom) voor Tesla is droog-gelegd. Een verplichting om de systemen geactiveerd te houden zou volgen uit tussen de twee bedrijven gesloten lease contracten voor de in totaal 248 PV daken. De halstarrige houding van Walmart om dit (nog) niet te doen wordt bekritiseerd, evenals de continue wijziging van eisen aan inspecties en interpretaties daarvan, en eventueel te betalen schadeclaims voor het doen van al die inspectie bezoeken. Tesla werpt diverse beschuldigingen van zich af, claimt dat ze al de nodige concessies heeft moeten doen jegens Walmart, en verzoekt de supermarkt keten zich constructief op te stellen, om gezamenlijk uit de ontstane patstelling rond dit zakelijke conflict te komen. Het solar bedrijf is pas na behoorlijke en acceptabele commitments van Walmart bereid om, vergezeld met het nakomen van contractuele verplichtingen jegens Tesla, het definitieve onderzoeks-rapport rond de brand op Beaver Creek, ter beschikking te stellen van haar opponent in dit proces. Tesla zou ook bereid zijn door Walmart geclaimde schades van branden op Beaver Creek en Yuba City te betalen, maar wijst "liability" voor die branden van de hand.

  Op 23 augustus verscheen een bericht op Techcrunch.com, dat de titanen kennelijk toch een afspraak hebben gemaakt om gezamenlijk tot een bevredigende oplossing van het conflict te komen, alle installaties weer aan het net te koppelen, onder de voorwaarde dat zeker is dat dit veilig is en probleemloos zal verlopen. Walmart houdt daarin kennelijk voorlopig nog wel het zekere voor het onzekere, de dreigende "lawsuit" wordt voorlopig aangehouden totdat alles naar beider tevredenheid op papier staat.

  Schijnbaar "mee liftend" op de beschuldigingen van Walmart aan het adres van Tesla, laaide er ook al snel een potentieel brandhaardje op bij een andere beroemde klant van Tesla's SolarCity, Amazon. Die ook een brand heeft gehad bij een systeem geïnstalleerd door SolarCity. Dat zou echte rom een geïsoleerd incident zijn gegaan. Een brand in een omvormer op een Amazon gebouw in Redlands, California, wat door Tesla zou zijn gerepareerd, Tesla kwam al snel met een respons op het bericht van Amazon. Zie o.a. Bloomberg (23 aug. 2019) en Engadget (24 aug. 2019). Er wordt ook gesproken over mogelijke problemen met DC connectoren van Amphenol m.b.t. de branden bij de door SolarCity geïnsstalleerde systemen. Amphenol ontkent echter dat daar problemen mee zouden zijn, en dat ze achter de hoge kwaliteit van hun producten staan, in een vervolg bericht bij Bloomberg (26 aug. 2019).

 • Nagelnieuwe villa in Schoten zwaar beschadigd door brand 27 juni 2019. Brand "naar alle waarschijnlijkheid op de zolderverdieping" van een "villa" in het Vlaamse Schoten ontstaan, richt forse schade aan aan het dak en de daar op liggende monokristallijne PV generator met 27 zonnepanelen. Brandweer lieden slopen panelen van het dak om brand definitief te blussen. Oorzaak brand onbekend. Video opnames (HLN.be).

 • Brand bij Total-tankstation door aansluiten zonnepanelen 23 januari 2019. Bij aansluiten van een PV installatie op het dak van een Total tankstation in Beringen (Belgisch Limburg) aan de lokale elektrische installatie de technische ruimte ging er kennelijk iets mis. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur in de vol rook staande technische ruimte te blussen. De winkel werd ge-evacueerd, de schade is aanzienlijk, en de tankshop blijft de komende tijd gesloten. Deze installatie is vermoedelijk onderdeel van een groter project voor de verduurzaming van de Total tankstations (in 5 jaar tijd 5.000 tankstations van zonnepanelen te voorzien, 200 MWp).

 • Brand Nova-Veg Logistics (België) 6 april 2015, brand in rij van 15 panelen 's avonds op dak Nova-Veg Logistics, Univeg-groep, op Dreefvelden in Sint-Katelijne-Waver, N. van Mechelen. Snel geblust. Oorzaak onbekend.

 • Brand van PV-installatie in Theenhausen nabij Gütersloh, feb. 2012. Oorzaak onbekend, er wordt door een "PV-installatie keurder" geclaimd dat 80% van de Duitse installaties niet volgens de regels zou zijn aangelegd, maar daarvoor wordt geen enkel bewijs geleverd. Mogelijk "Wij van WC eend" effect om een leuke omzet voor het bedrijf te genereren... TV uitzending WDR Fernsehen 27/28 feb. 2012.

 • 50.000 Euro Schaden: Brand im Solarpark gelöscht, 12 sep. 2010. Brand in trafostation van wat eens het grootste zonnepark ter wereld was, 4 MWp grote installatie in Hemau (oud militair bunker complex, Beieren, BRD). Onduidelijk wat oorzaak is geweest, probleem met trafo, of met omvormers in dezelfde ruimte.

 • Brand in Schwerinsdorf, 19 feb. 2010, waarbij de brandweer het huis met PV-systeem "gecontroleerd heeft laten afbranden" uit angst voor mogelijke schokken. Toegang in huis was ook lastig. "Einmaligen Fall", zo wordt gesteld door de vice president van de Deutsche Feuerwehrverband. Daar ook link naar eerder artikel en gruwelijke foto's van de brand.

 • Veelbesproken brand in Bürstadt ("Sonnenfleck" 5 MWp project met klein brandje, zonder problemen geblust, wel met grote gevolgen voor de schuldvraag rond de enorme financiële schade tussen projectontwikkelaar en module leverancier)

 • Grote brand bij Sielenbach van een hal in aanbouw met nieuwe PV installatie, geen melding van "problemen" bij het bluswerk, eind 2009.

 • Schuur afgebrand in Niedergriesbach/Aichach, met 400.000 Euro kostende PV-installatie, begin 2009. Ook geen problemen bij bluswerk gemeld. Natuurlijk wel enorme schade voor de verzekering.

 • Ook op de grote Californische markt brandjes mogelijk, maart 2009. Maar wel: "It’s a rare occasion, but like any kind of electricity there are going to be instances where it does happen."

 • Na vijf weigerachtige electriciens hielp de zesde eindelijk een in een omvormer gestarte brand te stoppen door de bedrading met geïsoleerde handschoenen door te snijden in San Diego, 10 april 2010 (gelinkt is de WebArchive url, origineel is niet meer on-line).

 • Lastig te blussen isolatie onder de dakpannen, o.a. door aanwezigheid zonnestroom panelen en zonnecollector, bij huisbrandje door kortsluiting (oorzaak nog niet bekend) in Gistel, Vlaanderen, 31 juli 2010.

Informatie
Duitsers - voormalig wereldkampioen zonnepanelen plaatsers - zijn al veel langer met het thema "beschäftigt", en benaderen het met prudentie en, uiteraard, goed geïnformeerd. Grundlich Deutsch, beter kunt u (en het NL journaille) het niet krijgen (tijdschrift artikelen zijn bij mij op te vragen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, en kopieën mogen niet vermenigvuldigd worden), Aangevuld met nieuwe informatie over preventie en oplossingen, o.a. uit Nederland.

 • Brandweer oefent op zonnepanelen: ‘Geen gevaar voor elektrocutie’. Brabants Dagblad (3 oktober 2020). Brandweer te Uden onderzoekt brand-bestrijdings-aspecten bij branden op gebouwen met zonnepanelen. Twee thema's. Ten eerste, de benadering van de brandhaard, daarvoor vormen zonnepanelen op daken een extra probleem (bovenop bestaande installatie, dak zelf, etc.). Normaal gesproken worden de zonnepanelen met frame en al weggetrokken, om in de buurt van een brandhaard op / in het dak te komen. In acutue noodgevallen wordt teruggegrepen op zwaar geschut, een speciale ketttingzaag, een zogenaamde "Multicut". Een van de geïnterviewde brandweer mensen: "Die gaat door zo'n paneel als een mes door de peperkoek" (er wordt ook een voor zonnepaneel liefhebbers "gruwelijke foto" getoond, met een heterdaadje met zo'n martel instrument ...). Het tweede aspect is (vermeend) gevaar voor elektrocutie. Middels een teststaaf, die registreert of er een potentieel gevaarlijke stroom kan gaan lopen bij "kort"sluiting. Zodra de staaf de "gesloten" straal bluswater verlaat, en in het "sproei" gedeelte terechtkomt (een relatief kort stukje), loopt er geen stroom meer. Ergo: met een veilige afstand van een paar meter, en een brede sproeistraal, kunnen branden op gebouwen met deels verbrande / beschadigde PV-systemen veilig door de brandweer worden bestreden, met een sproeistraal.
 • Basaal onderzoek naar effect PV module afstand tot dak oppervlak op grote commerciële daken (horizontale opstelling, wordt vaak in USA gebruikt). Rond een afstand van 17-20 cm. lijkt een kritiek venster te beginnen, waarbij er een grote versnelling in uitbreiding van een beginnend brandje onder de modules plaatsvindt, met grote potentiële schade tot gevolg, zeker als er niet goed brandwerende dakbedekking is gebruikt. Bij grotere afstand is er weinig verschil met een "vrije" brand zonder boven gelegen PV veld, onder de 17 cm. "spouw" werkt deze als een versneller van het brand-front, vermoedelijk vanwege een soort tunnel effect. Experimentele set-up uitgebreid onderzocht in scriptie van Farah Faudzi van de Universiteit Gent/University of Edinburgh. Scriptie kreeg een prijs van Fire Safety Engineering (FSE). Scriptie download hier (Engelstalig).
 • PV Fire hazard - Analysis and assessment of fire incidents. Laukamp H., et al. (2013). - 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - pp. 4304-4311.
 • Neuenstein, H., Welter, P. & Siemer, J. (2013). Besser als gar nichts. Die "Anwendungsregel" zur Gefahrenabwehr im Brandfall lässt viele Fragen offen. - Photon 11/2013: 54-55. Vraagtekens rond in maart 2013 in werking getreden VDE richtlijn om DC zijdig bij PV installaties (in Duitsland) meer zekerheden te krijgen over de veiligheid, en het voorkomen van brand bij dergelijke systemen.
 • Kreutzmann, A. ( 2013). Eine von zehntausend. Die Branche kommt beim Brandschutz weiter - Treiber der Entwicklung sind die USA. - Photon 3/2013: 62-69. Uitgebreid artikel over statistieken brand bij PV installaties Duitsland, en ontwikkelingen om brand vroegtijdig te signaleren of in het geheel te voorkomen.
 • Rutschmann, I. (2013). Augen auf! Montagefehler beschäftigen zunehmend die Solarbranche, aber Betreiber können Problemen vorbeugen. - Photon 1/2013: 56-65. Uitgebreid artikel over talloze vormen van montagefouten die in sommige gevallen zelfs tot brand zouden kunnen leiden. Diverse praktijk gevallen, ontdekt tijdens talloze inspecties.
 • Siemer, J. & Krause, M.B. (2012). Umstrittene Verbindung. Der Teufel steckt im Detail, das gilt nicht zuletzt für scheinbar nebensächliche Steckverbinder. - Photon 9/2012: 62-66. Zeer belangrijke test van (veiligheid van) een serie van 63 verschillende (DC) stekkers- en contra-stekkers in een praktijktest door het laboratorium van Photon. Getest werd op herhaalde trekkracht bestendigheid en isolatie. Gemeten werd o.a. de interne elektrische weerstand voor en na de testen, er zijn 8 deel kenmerken per type bepaald. Veel merken en - typen waren OK, maar er zijn ook problematische series vastgesteld. Conclusie: "Wenn Steckverbinder nicht richtig funktionieren, ist das im besten Fall nur ärgerlich. Im schlimmsten Fall resultiert daraus eine akute Brandgefahr". Artikel in een serie van test resultaten sedert het jaar 2007. Een eerder uitgebreide test werd gepubliceerd in het technische zuster tijdschrift van Photon, in 2010: Podewils, C. & Düpont, R. (2010). Alternative Kontakte. PHOTON Profi 9/2010: 8-40. En Düpont, R. & Podewils, C. (2010). Im Detail: Der Härtetest. Kräfte, Widerstand und Sicherheit: Wie das PHOTON-Labor die Solarsteckverbinder auf Herz und Nieren geprüft hat. - PHOTON Profi 9/2010: 42-54.
 • PV Systems - A fire hazard? Myths and facts from German experience. Laukamp H., et al. (2012). - 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - pp. 3862-3867. Zie ook Power Point Presentatie.
 • http://www.pv-brandsicherheit.de. Uiteraard Duitse website waarop veel kennis over zonnepanelen en brand wordt samengebundeld. Bevat diverse gedetailleerde presentaties van PV-installatie inspecteurs, het verzekeringswezen, en natuurlijk van Fraunhofer ISE. De laatstgenoemde, presentatie van 3 april 2014, bevat inventarisatie van branden waarbij PV-systemen hetzij fysiek als oorzaak van een brand waren aan te wijzen in Duitsland (210), hetzij "in brand zijn geraakt door andere oorzaken die buiten het PV-systeem lagen (220, "Mit-brand" gevallen). Status 10 jan. 2013, met enkele incidenten uit 2013 en 2014 meegenomen, er stonden toen zo'n 1,3 miljoen PV-installaties in Duitsland (dus ordegrootte incidenten: grofweg 2 promille op totaal aantal installaties). Diverse tips ter voorkoming brand: (nog) betere installatie kwaliteit, en zeer gedegen opleiding installerend personeel...
 • Beneking, A. (2011). Kontrolliert kurzschließen. National Semiconductor umwirbt die Solarindustrie beim Brandschutz. - Photon 5/2011: 68-71. Grote Amerikaanse halfgeleider fabrikant heeft totaal systeemconcept ontworpen om bij brand tot op module niveau de DC generator buiten werking te stellen en alle potentiële elektrische gevaren van een aanwezige PV-installatie uit te sluiten.
 • Siekemeier, R. (2011). "Ich halte die Diskussion für völlig überzogen". - Sonne Wind & Wärme 7/2011 (05.05.2011): 120-121. (interview met verzekerings-specialist Manfred Körber, al meer dan tien jaar verzekeringen afsluitend voor PV-systemen, die vindt dat alle mediaspektakel rond "zonnestroom installaties en [vermeende hoge] gevaren voor de brandweer" zwaar overtrokken is. Hij claimt dat in zijn tijd er nog nooit een hard bewijs is gevonden dat een PV-installatie de feitelijke oorzaak is geweest van branden. En hij stelt ook dat de hoogte van premies voor een brandverzekering van PV-installaties in Duitsland in acht jaar tijd nog maar op een derde ligt van het oorspronkelijke bedrag - trend dalend.)
 • Rutschmann, I. & Siemer, J. (2011). Unbequemes Erbe. Solarworld lässt nach dem brand eines Shell-Moduls wichtige Fragen unbeantwortet. - Photon 3/2011:144-145. Nadat eind 2010 door Photon gerapporteerd werd over delaminatie problemen bij sommige Shell Solar modules (kristallijne tak van sport overgenomen door het Duitse Solarworld), brandde een zo'n module op Texel af en bleek het om dergelijke panelen te gaan. Artikel gaat in op de wijze waarop Solarworld reageerde op de eerste probleemgevallen. Installatie op Texel is later volledig door Solarworld uitgewisseld.
 • Beneking, A. (2011). Löschen mit Risiko. Die Feuerwehr fordert von der Solarbranche ein "Not-Aus" für Photovoltaikanlagen. - Photon 1/2011: 90-100. (uitgebreide update in het vakblad voor zonnestroom - oplossingsrichtingen voor fysieke schakelmogelijkheden voor de brandweer om PV-installaties bij incidenten op eenvoudige wijze uit te schakelen; "stroomschokken bij brand in nacht" kritisch tegen het licht gehouden)
 • Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen - Checkliste (2010). Protocol "wat te doen in het geval van schade aan zonnestroom installaties (incl. brand)". N.a.v. bevindingen van "Expertenkommission 'Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung'" (Duitstalig)
 • Dirks, H. (2010). Harmlos oder brandgefährlich?. - Sonne Wind & Wärme 16/2010: 112-113. (nieuwe beveiligings-standaarden overwogen voor installaties)
 • Müller-Theiß, N. (2010). Solarstrom per Schalter ausknipsen. - Sonne Wind & Wärme 16/2010: 114-119. (nieuwe concepten om PV-installaties bij brand af te schakelen)
 • Rutschmann, I. (2010). Die Angst vor Feuer wächst. Unglück in Schwerinsdorf entfacht Frage nach Brandbekämpfung bei Solarstromanlagen neu. - Photon 3/2010: 134.
 • Siemer, J. (2009). Spiel mit dem Feuer. Der Solarbranche droht ein Problem mit dem Brandschutz. - Photon nr. 8/2009 (augustus): 60-69. (uitgebreid artikel wat diep ingaat op deze complexe materie)

 • Deutscher Feuerwehrverband (Okt. 2010). Einsatz an Photovoltaikanlagen - Informationen für Einsatzkräfte von Feuerwehren und technischen Hilfsdiensten.

http://labs.ti.bfh.ch/fileadmin/user_upload/lab1/pv/publikationen/Sicherheit_PV-Anlagen-Wi-10-6F-pro-S.pdf (geen Duitse publicatie, maar Zwitsers. Echter wel extreem goed over de materie geïnformeerd, de beroemde Prof. Dr. Heinrich Häberlin van de Berliner Fachhochschule, laat gruwel foto's zien van brandschades in/op PV installaties, en geeft zeer gedetailleerd verklaringen en oplossingsrichtingen)
http://tinyurl.com/22vkmmn (verkorte link naar zeer interessant Duits-talig artikel "Gefahren beim Löschen bei Gebäuden mit Photovoltaikanlage" op website Brand-Feuer.de)
http://tinyurl.com/3yu7j7n (verkorte link naar uitgebreide Duitstalige "handleiding" voor het thema "brand" en "zonnepanelen", in de vorm van een PowerPoint presentatie, al van eind 2008...)
http://tinyurl.com/2fa8nck (verkorte link naar Photovoltaikforum draad over het thema)
http://www.blaulicht-cuxhaven.de/t3168f95-Wie-mit-Solaranlage-Photovoltaikanlage-bei-Feuer-umgehen.html (hoe om te gaan met brandende gebouwen met zonnepanelen, forum met vijf pagina's reacties)
http://www.feuerwehr.muenchen.de/bd70ausb/b76downl/Vortrag_100315_pdf.pdf (uitgebreide presentatie van de Kreisverwaltungsreferat van München, "Gefahr durch die Sonne?", met gedetailleerde documentatie en oplossingsrichtingen waaronder "Feurwehrschalters" voor zowel de AC zijde als per DC-string op het dak, en, heel interessant: veiligheidszekeringen die hetzij bij grote hitte zelf smelten en de verbindingen verbreken, of op eenvoudige wijze met een hamer zijn kapot te slaan, zie afbeelding)
http://www.feuerwehrverband.de/photovoltaik.html ("Handlungsempfehlung Photovoltaik" voor brandweercorpsen)
http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/Research/FFTacticsSolarPower.pdf (uitvoerige, 93 pagina's grote publicatie van de Fire Protection Research Foundation (Quincy, Massachusetts) van mei 2010, over hazards, oplossingrichtingen, literatuur, etc. pdf, 2,98 MB: Fire Fighter Safety and Emergency Response for Solar Power Systems Final Report)
http://www.photon.de/newsletter/document/29256.pdf resp.
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article8856358/Feuerwehr-laesst-Haeuser-mit-Solardach-abbrennen.html
(artikel van 6 augustus 2010 in Die Welt met titel "Gefahr durch Stromschläge" gaat ook dieper in op de materie, met uiteraard de absurd hard gegroeide wereldmarkt Duitsland als focus. Meest opmerkelijk: "Zuvor hatte ein Feuerwehrmann bei einem Brand eines Einfamilienhauses im nordrhein-westfälischen Rösrath durch die installierte Solaranlage einen so starken Stromschlag erlitten, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste"*. en "Das Licht der Scheinwerfer zu Einsatzstellenbeleuchtung lässt die Anlagen bereits Strom erzeugen." Die laatste komt van de Referent bij het Duitse Feuerwehrverband.)
http://www.photovoltaikforum.com/in-betrieb-f36/brand-bei-solaranlagen-t21255.html
http://www.photovoltaikforum.com/pv-news-f25/die-gefahr-lauert-auf-dem-dach-t52330-s15.html (ook in Duitsland wordt in de pers nogal gekakeld over het thema, op het Photovoltaikforum worden wijze woorden gesproken en de balans gezocht)
http://www.photovoltaik-web.de/in-betrieb/brand-feuer-loeschen.html (inhoud is copyright beschermd, maar voor een ieder die is geïnteresseerd te lezen)
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/content_files/Hintergr_Brandsch_0710.pdf "Hintergrundpapier zum Löschen von Gebäuden mit PV-Anlagen". Standpunt van de brancheorganisatie BSW in de wereldmarkt Duitsland voor zonnestroom (werkt samen met brandweerkorpsen en diverse overlegorganen om gezamenlijk zo correct mogelijke informatie over gewenste inzet van brandweer bij branden in panden met PV-systemen samen te stellen)

* Brandweer bleek niet op de hoogte van aanwezigheid PV-systeem (DC hoofdschakelaar niet uitgezet), en het slachtoffer had volgens een ander bericht een beschadigde stroomkabel over het hoofd gezien in de vol rook staande kelder ruimte. Een incident wat dus niet direct gerelateerd is aan het hoofdthema van de huidige problematiek: zonnepanelen op het dak kunnen onder spanning blijven staan, zelfs al is die hoofdschakelaar in huis uitgezet. De ploegleider beschouwde het incident als een inschattingsfout van de brandweer:
http://www.wiwo.de/technik-wissen/solardaecher-gefaehrden-arbeit-der-feuerwehr-425042/

Verzekeringen
http://www.solaranlagenversicherung.de
http://www.solarif.nl

Uit dit laatste artikel ook nog deze belangrijke:

"“Um ganz sicher zu gehen, dass alles stromfrei ist, bräuchte man im Prinzip in jedem einzelnen Solarmodul einen Schalter, der automatisch reagiert, wenn der Wechselrichter ausgeschaltet wird”, erklärt Andreas Steinhüser, Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. So eine Technik stehe im Moment aber noch nicht zur Verfügung. Zudem sei zweifelhaft, ob sie überhaupt zu finanzieren sei. “Das geht vielleicht noch bei einem Einfamilienhaus mit 20 bis 300 Modulen, aber nicht mehr bei einer Industriehalle mit Zehntausenden”, so Steinhüser."

© 16 maart 2010 Wiwo.de (deze link)

"“Om er zeker van te zijn, dat alles stroomvrij is, heeft men in principe per module een stroomschakelaar nodig, die automatisch reageert als de omvormer uitgeschakeld wordt”, legt Andreas Steinhüser, projectleider bij het Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme uit. Zo'n techniek bestaat momenteel nog niet. Daarbij is het twijfelachtig, of zo'n schakeling überhaupt financierbaar zal blijken te zijn. “Dat kan bij een een-familiewoning met 20 tot 300 modules wellicht nog, maar niet meer bij een bedrijfshal met tienduizenden exemplaren”, aldus Steinhüser."

(vertaling en verantwoording: webmaster Polder PV)

Oplossingsrichtingen (niet in eerste instantie bedoeld voor brandpreventie, wel potentieel aangrijpingspunt voor verdere technische oplossingen om stroomkringen "decentraal" te kunnen verbreken. Sommige oplossingen zijn alweer verouderd, en/of niet gecontinueerd):

Arcostop (vlamboog detectie; wordt in NL o.a. verhandeld door Duramotion, zie artikel Solar Magazine)
Conduct (PVshelter, montage frame voor brandveilige, overdekte opbouw omvormers op plat dak, om de hele DC keten "buiten het pand" te houden)
Conduct (FireRaptor, zowel handmatig als automatisch uitschakelen van DC verbindingen in PV installaties. "Elke FireRaptor bedient twee zonnepanelen en wordt achter de panelen geplaatst en bevestigd aan het montageframe van het paneel. De FireRaptor heeft een vermogen van 700W en is dus geschikt voor de meeste type zonnepanelen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn")
EHW Smart Power Box
Enecsys Micro Inverter
SolarEdge Power Optimizer
SolarMagic Power Optimizer (via Ecodirect)
Sunsniffer

e.a.

"Hors categorie", ontwikkeld door Australisch bedrijf, waarmee een polymeer film over de in brand staande, of nog intacte zonnepanelen wordt gesproeid, wat snel de licht doorval zou blokkeren, waarmee de DC spanning dramatisch vermindert. De uithardende polymeer film kan later eenvoudig van de panelen worden verwijderd, volgens de producent (alleen zinvol als het paneel in het geheel niet door hitte is beschadigd):
PVStop


16 augustus 2010: Juli maandcurves Polder PV. De droge maand juli was een mooie boost voor Polder PV, met bovengemiddelde opbrengsten (wel iets minder dan in juni). Ook voor het "hart" van onze installatie, de 10 modules met in totaal 1,02 kWp nominaal vermogen. Een van de grafieken die dat weergeeft is deze:

De twee paneeltypes, waarvan de opbrengsten in de jaren voor de systeemrenovatie iets meer uit elkaar lagen, presteren tegenwoordig ongeveer gelijkwaardig als er genormeerd wordt naar het op de datasheet vermelde nominale vermogen (Polder PV heeft helaas nooit de individuele flashdata van Shell Solar te pakken kunnen krijgen, en moet het dus met die nog steeds niet harde basisdata doen). De donkerbruine curve is die voor het huidige jaar (afgerond tot en met juli 2010), met een zeer duidelijk dip voor de sombere meimaand, en relatief hoge zomerse opbrengsten in juni en juli.

Tot en met juli van dit jaar zitten we inmiddels met een totale opbrengst van 634 kWh voor dit deelsysteem*. Dat ligt slechts 4 kWh onder het gemiddelde sinds volledige kalenderjaren (opbrengst 1 januari tot en met 31 december) werden bemeten voor dit deelsysteem (vanaf 2002). Afhankelijk van hoe het "naseizoen" uit zal gaan pakken, zullen we zien of het "gemiddelde" overschreden dan wel onderboden zal gaan worden. Heel veel schelen zal het niet, de jaaropbrengsten van Polder PV zijn behoorlijk stabiel, afgezien van het extreem zonnige 2003.

* De totale opbrengst voor het in april wederom met twee 50 Wp modules uitgebreide systeem (inmiddels: 1,336 kWp) is tot en met juli 817 kWh, dat is ongeveer 68% van ons jaarverbruik van zo'n 1.200 kWh.


15 augustus 2010: Niet naar het westen, maar oostwaarts: Zuid-Koreaanse Hyundai laat Chinezen en Europeanen in het stof bijten. Een aanzienlijk deel van de berichtgeving over de internationale marktontwikkeling op Polder PV gaat over de explosieve trend op Europees grondgebied (nog steeds: de topmarkt), en over producten uit Europa en in toenemende mate uit China. Uiteraard is dat niet alles, en weten steeds meer spelers lekkere krenten weg te pikken uit een ogenschijnlijk steeds sneller gevulde PV-rozijnenschaal. De spelers komen overal uit de wereld vandaan, zonnestroom is een zeer internationale markt.

Wat ook al jaren duidelijk werd, is dat de schaalvergroting flink heeft ingezet en versneld doorgaat. Er komen steeds grotere industriële concerns in the picture, en als die instappen weet je: dit is een volwassen markt waarin de schaalgrootte van deze bedrijven de ultieme doorslag zal gaan geven voor tomeloze groei.

Op o.a. Photovoltaikforum en door het bedrijf zelf werd aangekondigd dat de Zuid-Koreaanse industriële reus Hyundai Heavy Industries voor de waarschijnlijk ietwat verbouwereerde ogen van de Chinese en Europese concurrentie ("major manufacturers") een megaopdracht heeft weggekaapt. Een opdracht voor een slordige 550 miljoen Euro (USD 700 miljoen). En, leuker nog: niet in Europa. Maar een stukkie verder westwaarts, al zal het voor deze Zuid-Koreaanse scheepsbouwers (zitten ze al jaren tot over hun oren in) mogelijk "stukkie oostwaarts" betekenen.

Want Hyundai (HHI) gaat voor het Amerikaanse energiebedrijf Matinee Energy 2 zonnestroom "parkjes" bouwen in Arizona. Waarvan het 25 MWp exemplaar Cochise onder de categorie "leuk, daarvan staan er wel meer op deze mooie planeet" valt. Maar waarvan het iets grotere 150 MWp broertje beslist in de categorie "the next step in industrial solar electricity revolution" zal gaan vallen. Die grote jongen, Dragoon genaamd, komt in de buurt van Cochise, in het uiterste zuid-oosten van Arizona, niet ver van de "Wilcox Dry Lake Bombing Range" (ZO van Tucson). Een gebied met een instralingspotentieel van (gemiddeld) over de 6,5 kWh per vierkante meter per dag in het getilte modulevlak (PVGIS kaart). Op 10 augustus werd het contract tussen HHI en Matinee officieel ondertekend in New York, de parken moeten eind 2012 worden opgeleverd. HHI zal daarbij optreden als de hoofdaannemer, EPC contractor ("Engineering, Procurement, and Construction"). Beide parken bij elkaar, 175 MWp, zou bij de contractprijs betekenen dat die voor een voor HHI zeer interessante prijs van 3,14 Euro/Wp gebouwd zouden kunnen gaan worden. Volgens mij moeten er dus leuke marges gemaakt kunnen worden bij die projectgrootte...

Ik had het al een tijd geleden voorspeld (instap bericht 16 november 2005): Hyundai had grote plannen, en deze beginnen zich nu op steeds grotere schaal te materialiseren. De eigen modules worden ook steeds forser, ik heb al een 236 Wp exemplaar gezien tijdens Intersolar. De modules zullen worden gemaakt in de Eumseong productie lokatie van HHI in Zuid Korea. De productie capaciteit wordt uitgebouwd naar een heftige 600 MWp, HHI is Zuid-Korea's enige holding die de volledige productieketen voor zonnestroom in handen heeft, van de grondstof productie (polysilicon) tot en met complete PV parken. HHI is zoals in alles wat ze doen, binnenkort al lang geen "kleintje" meer in de PV-business. Die gaan zonnestroom uitpoepen dat mevrouw van der HO-Even scheel ziet.

Und noch mehr Much more to expect. En dat is nog niet alles wat de Amerikanen betreft, die ook steeds forser gaan uitpakken met PV. Het Hyundai project staat immers niet op zichzelf. Want Matinee, wat zichzelf op de borst klopt een "major power player" in de hernieuwbare energie business te gaan worden, en wat een paar maanden geleden op het punt zou staan een "major wind turbine energy announcement" te doen (persbericht Bloomberg) gaat zelfs 900 MWp aan "solar power plants" laten bouwen voor hun hernieuwbare energie afname, zowel in Arizona als in California. Dat is een goede zaak. Want het feit dat tot nu toe de helft van de mondiale PV-module productie alleen door Duitsland werd opgevroten begint een "liability" te worden voor de sector (zeker gezien de politieke "gevoeligheden" in dat land). De basis van afzet moet veel breder gaan worden dan alleen Duitsland. Amerika is daarvoor een ideaal oord, met enorme stroom behoefte. Veel zon. Heul veul ondernemers die brood zien in zonne-energie technologie. En een Zuid-Koreaanse industriële moloch die de capaciteit heeft om een onafzienbare stroom prima PV modules die kant op te sturen. Mogelijk zelfs wel in hun eigen gebouwde oceaanstomers. Over de Stille Oceaan. Oostwaarts. Richting Yankee land.

http://english.hhi.co.kr/press/news_view.asp?idx=593 (persberich op website HHI van 12 augustus 2010)
http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/hyundai-baut-150-megawatt-solarpark-in-usa_100003495/


14 augustus 2010: Polder PV data overgenomen door Friese collegae. Via een toevallige treffer op Google kwam ik terecht op de nieuwsdienst website HalloLeeuwarden.nl waarop een verder interessante rubriek "nieuws met een staartje" voorkomt. Daar werden grafieken en data van Polder PV geherpubliceerd die hij over de enorme marktgroei van zonnestroom in Duitsland had gemaakt. Zie de volledig grafisch door Polder PV uitgewerkte (voorlopige) cijfers van het Bundesnetzagentur en de meest actuele data van Photon (prequel 2010). De tale-telling vergelijking in status accumulatie van capaciteit tussen Duitsland en Nederland werd door Polder PV op 29 juli 2010 gepubliceerd (nieuwsbericht). De politiek extreem gevoelige, tot nu toe in ieder geval in Nederland volkomen doodgezwegen tale-telling vergelijking tussen de "prestaties" van ons land en die van Vlaanderen ververste ik op 9 augustus 2010 (grafiek in VREG update pagina op Polder PV).

Aangezien er in het HL.nl artikel een fout werd gemaakt met de interpretatie van de "werking van het Duitse EEG" (rol van netbeheerders resp. "leveranciers"), en omdat ik niet van tevoren was ingelicht over deze herpublicatie van mijn zorgvuldig uitgewerkte gegevens, heb ik een uitgebreide reactie geschreven. Deze is inmiddels door de redactie toegevoegd in de vorm van een update van het gepubliceerde artikel (zie link onderaan). Ook is toegezegd dat voortaan eerst contact zal worden gezocht als men gegevens van Polder PV wil gebruiken. Waarvoor dank.

Noot voor de pers
Polder PV heeft uiteraard geen enkel "probleem" met herpublicatie van zijn vaak unieke gegevens, dat is alleen maar goed voor een maximaal effect en verdere verbreiding van mijn marktanalyse gegevens. Kennis is de basis van ontwikkeling. Maar mocht u als persdienst, journalist e.d. iets dergelijks van plan zijn, wil ik daar wel graag van tevoren over worden ingelicht. Het is helaas al te vaak zo dat er over de werkingsmechanismen van ingenieuze incentive regimes zoals het Duitse EEG forse interpretatie fouten worden gemaakt (meestal omdat de kennis over de cruciale details ontbreekt). Polder PV heeft zich als een van zijn zelfopgelegde taken gesteld om over dat briljante, door geen enkel ander land geëvenaarde regime de leek en de geïnteresseerden zo grondig mogelijk te informeren (zie aparte pagina). Ook wat vele andere thema's rond de toepassing van zonnestroom betreft wordt regelmatig een verkeerde voorstelling van zaken gegeven of begrijpen journalisten weinig van talloze cruciale details van die revolutionaire techniek. Polder PV probeert zorgvuldig en gebalanceerd over dit soort zaken te berichten. Mede uit dit oogpunt verzoekt de webmaster van Polder PV dan ook vergelijkbare zorgvuldigheid als zijn gegevens worden gebruikt in perspublicaties.

Dus mocht u informatie van Polder PV willen gebruiken, kan dat. Maar gaarne eerst even contact daar over als u over de inhoud van de op Polder PV aangeboden informatie op eigen merites wilt gaan uitweiden. Om misverstanden en foute interpretaties te voorkomen. Met dank, u kunt me bereiken via mijn mail adres.

http://tinyurl.com/25p96nk (verkorte link naar het ververste artikel met de reactie van de webmaster van Polder PV op HalloLeeuwarden.nl)


14 augustus 2010: De verschrikkelijke lijdensweg van de SDE (2008) in vier delen. En wel bij het vrolijke stel Norbert en Marijke die er aan begonnen en na deel 4 mogelijk zouden willen dat ze nooit met die krankzinnige bureaucraten waanzin waren gestart. Ze hebben alle ambtelijke sh*t over zich heen gehad die je maar kunt verzinnen, ze worden bestolen waar ze bijstaan, en geen politicus die er wakker van ligt. Of die ook maar een vinger zal uitsteken tegen deze gruwelijke willekeur en weerzinwekkende netbeheerders-terreur.

Gruwelt u met me mee?

Delen 1 tot en met 4 chronologisch van boven naar beneden (21 december 2008 tot en met 25 maart 2010). Je wenst het je ergste vijand niet:

http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5067 (deel 1; 21 dec. 2008)
http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5115 (deel 2; 22 jan. 2009)
http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5185 (deel 3; 12 mrt. 2009)
http://www.mergenmetz.nl/sf.mcgi?5921 (deel 4; 25 mrt. 2010)


13 augustus 2010: 29 kWp privé PV project in de Noord-Hollandse Purmer... Niet alleen omdat het zo'n groot project is - voor particulieren in Nederland. Maar ook omdat er zoveel enthousiasme achter schuil gaat, en een broodnodige "handen uit de mouwen mentaliteit" in de op duurzaam vlak wel vaker voorop lopende provincie Noord-Holland (gedenk het beroemde Zonnehuis van Evert Sjoerdsma in Castricum, Stad van de Zon in Heerhugowaard, de activiteiten van de lokale windcoöperatie Kennemerwind, etc.). Mede vanwege de enthousiasmerende en energieke aanpak verdient de prachtige, op twee privé schuren gebouwde 29,04 kWp PV-installatie van de familie Konijn in de Purmer een laudatio. En past dit project mooi in een lange "traditie" van duurzame ontwikkeling in een van de zonnigste Nederlandse provincies. Na "Waarder" (in Zuid-Holland) een nieuwe, grote privé PV-installatie die wat mij betreft nog heel veel navolging mag gaan krijgen. Chapeau aan alle betrokkenen! Zie de volgende nieuwe pagina in de Polder PV serie "inspiratie", met project gegevens en leuke foto's gemaakt door een supertrotse familie. Trots mit Recht!13 augustus 2010: Exotische (?) PV aan het (andere) eind van de wereld. Helemaal van de andere kant van de aardkloot vandaan kreeg ik een paar leuke foto's van een eiland-staat waar je niet zo veel over hoort als het over hernieuwbare energie gaat. Wel over een in eigen (nog) gasrijk land voor energiebedrijven bovenmatig interessant apparaat als de micro-WKK ketel die van gas zowel warmte als wat elektra maakt bij warmtevraag (en dan ook als "toverketel" wordt gezien). Wat zijn wortels heeft in het door het Nieuw-Zeelandse bedrijf Whispergen ontwikkelde "micro combined heat and power (microCHP) system". Geen apparaat met een "onberispelijke duurzame" reputatie, overigens, zie o.a. de discussie bij Opgewekt.nu.

Maar over die fossiele bronnen gebruikende toverketels met Nieuw-Zeelandse inslag ging die mail met foto's niet. Wel over een al oude toepassing van zonnestroom op elektra nodig hebbende installaties op eenzame plekken ver van distributienetten. In dit geval: vuurtorens. Want die dingen werden vroeger allemaal bemand en handmatig "gestuurd" met primitieve soorten van lichtbronnen. Dat gaat tegenwoordig allemaal op afstand met computer verbindingen, het dure personeel is grotendeels naar huis cq. vervroegd met pensioen gestuurd. De energievoorziening wordt steeds vaker gerealiseerd middels decentrale opwekking van de benodigde stroom voor de steeds zuiniger wordende lampen. Uiteraard: met zonnestroom, gebruikmakend van de meest democratische bron van alle: onze Amon Re Die in de Heemelen Zijdt.

Cape Reinga Lighthouse op de uiterste noordwest punt van Northland, de tip van de laars van New Zealand's North Island op de grens van de Tasman Sea en de Stille Oceaan. In 1941 werd hier voor het eerst licht ontstoken (vervanging van vuurtoren op Motuopao Island). Het licht bevindt zich 165 meter boven zeeniveau en is over een afstand van 35 kilometer zichtbaar (19 nautische mijlen). In 1987 werd het licht-systeem volledig geautomatiseerd (monitoring op computer in Wellington op de zuidpunt van North Island, bijna 800 kilometer zuidelijker...). De vuurtorenwachter werd daarbij uit zijn (?) functie ontheven.
>>>

Beide foto's © Jan van der Heijden

En dat alles ook nog eens op een "historische" plek, daar waar Nederlander Albert Tasman in 1643 met zijn boot dicht langs de kust voer. Onwetend dat ook op deze plek een paar eeuwen later de decentrale elektrische zonne-energie revolutie in "autonome" vorm zijn beslag zou gaan krijgen. Zoals twee van de foto's laten zien die Jan van der Heijden me toestuurde. Waarvoor hartelijk dank!

^^^
Flinke batterij zonnepanelen, twee soorten monokristallijne exemplaren. De vuurtoren heeft volgens een infopaneel een 50 Watt lamp die vanuit een door de PV-modules opgeladen accu wordt gevoed. Dat is een heel wat schonere en zuiniger oplossing dan het oorspronkelijke 1.000 Watt exemplaar wat middels een dieselaggregaat werd aangedreven...

http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Reinga


actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22

 
 
 
© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP